Vogelexcursie Lauwersmeer 6 juni 2022

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 12-6-22

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 12 juni 2022.

Even ontspannen in het hoge Noorden, dat was de bedoeling van twee deelnemers uit Limburg. Hoe kun je dat beter doen dan een dag vogels kijken in het Lauwersmeer? Dus gingen we van 9.00-17.00 uur samen op stap. Het weer was prima voor vogels kijken: 18 °C, windkracht 4 en licht bewolkt.

Baardman laat zich zien en de Boerenzwaluw ook!

Even voor negenen ontmoetten we elkaar bij de B&B, waar de deelnemers hadden overnacht. In één auto reden we naar de eerste plek om vogels te kijken, het Jaap Deensgat en zagen tijdens het rijden al een mannetje Bruine Kiekendief vliegen. Ter plekke hadden we direct een mooi zicht op de eerste soorten, waaronder een groepje Lepelaars, Grote Zilverreiger, Kievit, Rietzanger, Kokmeeuw, Grauwe Gans en Krakeend. Gewapend met twee telescopen en een camera gingen we op weg naar de hut. Onderweg zagen we niet alleen Huiszwaluw, Roodborsttapuit, Rietgors, Tureluur, Kleine Plevier en de eerste Zwarte Ruiter, maar keken we ook naar de prachtige orchideeën en andere planten langs het pad. Vanaf de uitkijkheuvel zagen we een paar Baardmannetjes in het Riet heen en weer vliegen en hoorden we een Kleine Karekiet.

In de hut bleken inmiddels jonge Boerenzwaluwen in de nesten te zitten. Oudervogels vlogen af en aan, en leken zich niets van ons aan te trekken. De deelnemers genoten er volop van om deze vogels zo dichtbij te kunnen zien.

We liepen de hut weer uit, en zagen een dode Mol liggen. Op weg terug naar de auto zagen we een groepje Bontbekplevieren rondscharrelen en bleek er voor onze voeten een rups van een Rietvink te kruipen. Wat een beauty!

Zingende Nachtegaal en Gekraagde Roodstaarten zijn uitgevlogen

Daarna reden we naar de uitkijktoren waar we even kort bovenop keken. Hier zwom Fuut en Kuifeend en zagen we een grote groep Aalscholvers en Grauwe Ganzen. Plotseling hoorden we een Blauwborst, en die liet zich ook even zien.

We reden verder en stopten nog even op een plekje waar we een Nachtegaal hoorden zingen. Ook Fitis en Boompieper lieten zich hier horen, voordat we door reden naar het bezoekerscentrum.

Het was inmiddels tijd voor koffie met koek (Drentse Turf), die we ons even goed lieten smaken, terwijl een Spotvogel zich liet horen. Daarna vonden we (eindelijk maar toch) de familie Gekraagde Roodstaart. De jongen waren inmiddels uitgevlogen en de ouders vlogen heen en weer, elders op het terrein.

Bij het bezoekerscentrum
Bij het bezoekerscentrum

Wij reden naar de haven en vonden een paar Steenlopers op de aanlegsteiger en een Zilvermeeuw daaronder in het water. Aan de andere kant van de dam zat de Sternstee vol jonge Visdiefjes, een prachtig gezicht.

Friesland, hier is genoeg te zien…(maar even niet op het wad)

Visdief (door Marion)
Visdief (door Marion)

We stapten in de auto en reden via de sluizen naar Friesland. We keken even op de dijk, maar het drooggevallen wad was zo goed als uitgestorven. Een paar Bergeenden en Scholeksters was het enige wat door de telescoop te zien was. Via een binnenweg, waarbij we bij een paar geultjes nog even keken, reden we naar het restaurant voor de lunch.

Met een lekker broodje/wrap en een zonnetje genoten we van de Huismussen, die vlakbij kwamen zitten. Daarna reden we een klein stukje verder naar de Bochtjesplaat. We keken even op de dijk en vonden honderden Grutto’s, Kluut, Wintertaling, Zwarte Ruiter en Groenpootruiter. Helaas liet de Steltkluut zich niet zien, op dat moment. Wel zagen we een Kleine Zilverreiger staan, die daar meestal niet te zien is.

Drie jonge Torenvalken en veel Zwarte Ruiters

Via boerenlandweggetjes en een oud sluisje reden we naar de Ezumakeeg. Hier waren Bergeend en Wilde Eend, beide met jongen, te zien. Vanaf de uitkijkheuvel zagen we Smient, Tafeleend, veel Kluten en Tureluurs, en de nestkast van de Torenvalk was bezet door drie jongen. Ondertussen liet een Koekoek zich horen.

We reden naar de andere kant van de Ezumakeeg, waar we een stuk of 17 Zwarte Ruiters in het water zagen staan, tussen de vele Slobeenden. En in een groep Tureluurs bleek één mannetje Kemphaan te staan, hij viel direct op door zijn witte kop. Ook scharrelden daar twee Bonte Strandlopers tussen, waarvan één een mooie zwarte buik had.

Koekoek laat zijn streepjes zien

Daarna reden we naar het laatste kijkpunt van de dag, waar we eerst even een kop thee dronken voordat we aan de wandel gingen. We liepen naar de uitkijkheuvel en genoten daar van het prachtige uitzicht over de rietvelden van het Lauwersmeer. Geen Zeearend te zien, helaas, wel meerdere Bruine Kiekendieven die op jacht waren naar een lekker hapje.

In het bosje hoorden we Zwartkop, Roodborst en Zanglijster, en toen we even doorliepen hoorden we ook nog een Wielewaal. Vanaf het dijkje zagen we een Koekoek vliegen en in een boom gaan zitten. Hij liet zich (inclusief gestreepte borst) mooi zien door de telescoop, en terwijl we hem op de foto zetten hoorden we Grasmus en Putters zingen.

Het was inmiddels (ruimschoots) tijd om de excursie af te sluiten, dus reden we door naar de B&B waar de deelnemers de nacht weer zouden doorbrengen. De deelnemers waren moe en voldaan, en hadden een genoten van een hele dag buiten zijn en vogels kijken in het Lauwersmeergebied.

Waargenomen soorten

1 Brandgans – Branta leucopsis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Knobbelzwaan – Cygnus olor
4 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
5 Bergeend – Tadorna tadorna
6 Slobeend – Spatula clypeata
7 Krakeend – Mareca strepera
8 Smient – Mareca penelope
9 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
10 Wintertaling – Anas crecca
11 Tafeleend – Aythya ferina
12 Kuifeend – Aythya fuligula
13 Fazant – Phasianus colchicus
14 Gierzwaluw – Apus apus
15 Koekoek – Cuculus canorus
16 Stadsduif – Columba livia forma domestica
17 Holenduif – Columba oenas
18 Turkse Tortel – Streptopelia decaocto
19 Meerkoet – Fulica atra
20 Fuut – Podiceps cristatus
21 Scholekster – Haematopus ostralegus
22 Kluut – Recurvirostra avosetta
23 Kievit – Vanellus vanellus
24 Bontbekplevier – Charadrius hiaticula
25 Kleine Plevier – Charadrius dubius
26 Grutto – Limosa limosa
27 Steenloper – Arenaria interpres
28 Kemphaan – Calidris pugnax
29 Bonte Strandloper – Calidris alpina
30 Tureluur – Tringa totanus
31 Zwarte Ruiter – Tringa erythropus
32 Groenpootruiter – Tringa nebularia
33 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
34 Zilvermeeuw – Larus argentatus
35 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
36 Visdief – Sterna hirundo
37 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
38 Lepelaar – Platalea leucorodia
39 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
40 Grote Zilverreiger – Ardea alba
41 Kleine Zilverreiger – Egretta garzetta
42 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
43 Buizerd – Buteo buteo
44 Torenvalk – Falco tinnunculus
45 Wielewaal – Oriolus oriolus
46 Ekster – Pica pica
47 Kauw – Coloeus monedula
48 Zwarte Kraai – Corvus corone
49 Baardman – Panurus biarmicus
50 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
51 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
52 Huiszwaluw – Delichon urbicum
53 Fitis – Phylloscopus trochilus
54 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
55 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
56 Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus
57 Spotvogel – Hippolais icterina
58 Zwartkop – Sylvia atricapilla
59 Grasmus – Curruca communis
60 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
61 Spreeuw – Sturnus vulgaris
62 Merel – Turdus merula
63 Zanglijster – Turdus philomelos
64 Roodborst – Erithacus rubecula
65 Blauwborst – Luscinia svecica
66 Nachtegaal – Luscinia megarhynchos
67 Gekraagde Roodstaart – Phoenicurus phoenicurus
68 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
69 Huismus – Passer domesticus
70 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
71 Graspieper – Anthus pratensis
72 Boompieper – Anthus trivialis
73 Vink – Fringilla coelebs
74 Putter – Carduelis carduelis
75 Rietgors – Emberiza schoeniclus