Vogelexcursie Lauwersmeer 12 september 2021

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 12-9-21

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 12 september 2021.

Met 4 personen uit de provincie Zuid-Holland vond vandaag van 13.00-16.30 uur een vogelexcursie plaats. We gingen, met auto en camper, langs de Friese kant van het Lauwersmeer. Het was een mooie dag met 19 °C, windkracht 4 en zowel wolken als wat zon.

Roodborsttapuit en Paapje naast elkaar op het hek

We gingen van start bij hun overnachtingsadres, de Pomp. De leenkijkers werden omgedaan en al snel waren de eerste vogels gevonden: Roodborsttapuit en Paapje. Ze gingen zelfs even naast elkaar op het hek te zitten, waardoor de verschillen mooi te zien waren. Ondertussen vloog in de verte een Zeearend voorbij. We liepen naar de uitkijkheuvel, en keken uit over het enorme rietveld. Terwijl we een Tjiftjaf hoorden roepen zagen we een Bruine Kiekendief jagen. In het water zwommen verschillende soorten eenden en heel veel Grauwe Ganzen. Op de rand stond een Grote Mantelmeeuw en iets dichterbij liep een Oeverloper, die trouwens al snel achter de rietkraag verdween. We liepen terug naar de parkeerplaats via het bosje en reden daarna naar de Ezumakeeg.

Reuzensterns, Steltkluten en Grauwe Franjepoten in het water

Bij Ezumakeeg-Noord moesten we met auto en camper aansluiten in de rij. Er bleek net een groep van zo’n 30 personen te zijn, die gelukkig al snel verder gingen. Vanaf het uitkijkpunt viel direct een groep Lepelaars op. Door de telescoop zagen we al snel een paar Steltkluten staan tussen de Kieviten en Kluten, en ook een aantal Reuzensterns vielen op met hun grote oranje snavel. Na Bergeend, Slobeend en Pijlstaart richtten we onze blik op een tweetal Grauwe Franjepoten, die in de verte nog net te zien waren. Nadat we ook de Watersnippen hadden gezien reden we naar het volgende punt.

De Manenganzen, die er een dag eerder waren gezien, stonden er ook vandaag nog. De deelnemers konden deze vogels wel waarderen, ook al zijn het dieren die eigenlijk in Australië horen voor te komen, en hier dus als exoten worden beschouwd. In het Riet krijste even een Waterral, en een jagende Sperwer zorgde voor onrust bij de kleinere vogels.

Nog een keer de Zeearend!

Kemphaan
Kemphaan

Bij het volgende punt dronken we even een kop thee of koffie met een stuk notenkoek erbij. Op deze plek vonden we o.a. Bontbekplevieren, Kemphanen, Goudplevieren en Kleine Strandlopers. Ook kwam er in de verte weer een Zeearend voorbij vliegen, die zich nu ook mooi door de telescoop liet zien. Iets dichterbij zagen we een Torenvlak overvliegen. We keken nog even aan de andere kant van de voormalige hut of we de Zilvertaling konden vinden, maar die liet zich vandaag niet zien. Dus reden we naar de laatste plek van de excursie: de haven.

Veel Steenlopers in de haven

Het was er druk, zoals vaak het geval is op zondagmiddag. De Steenlopers trokken zich echter niets van de drukte aan, en zaten met zo’n 200 stuks te rusten en te poetsen op een aanlegsteiger, vlakbij de parkeerplaats. Ook zaten er nog Visdiefjes op de Sternstee en zagen we een paar Zilvermeeuwen in het water. We sloten de excursie af met een tweetal Scholeksters. De deelnemers hadden een flink aantal soorten voor het eerst van hun leven gezien en ze gaven aan dat ze het heel erg leuk hadden gevonden.

Waargenomen soorten

1 Grauwe Gans – Anser anser
2 Knobbelzwaan – Cygnus olor
3 Bergeend – Tadorna tadorna
4 Manengans – Chenonetta jubata
5 Slobeend – Spatula clypeata
6 Krakeend – Mareca strepera
7 Smient – Mareca penelope
8 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
9 Pijlstaart – Anas acuta
10 Wintertaling – Anas crecca
11 Kuifeend – Aythya fuligula
12 Waterral – Rallus aquaticus
13 Meerkoet – Fulica atra
14 Fuut – Podiceps cristatus
15 Scholekster – Haematopus ostralegus
16 Steltkluut – Himantopus himantopus
17 Kluut – Recurvirostra avosetta
18 Kievit – Vanellus vanellus
19 Goudplevier – Pluvialis apricaria
20 Bontbekplevier – Charadrius hiaticula
21 Steenloper – Arenaria interpres
22 Kemphaan – Calidris pugnax
23 Kleine Strandloper – Calidris minuta
24 Watersnip – Gallinago gallinago
25 Grauwe Franjepoot – Phalaropus lobatus
26 Oeverloper – Actitis hypoleucos
27 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
28 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
29 Zilvermeeuw – Larus argentatus
30 Reuzenstern – Hydroprogne caspia
31 Visdief – Sterna hirundo
32 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
33 Lepelaar – Platalea leucorodia
34 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
35 Grote Zilverreiger – Ardea alba
36 Sperwer – Accipiter nisus
37 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
38 Zeearend – Haliaeetus albicilla
39 Buizerd – Buteo buteo
40 Torenvalk – Falco tinnunculus
41 Kauw – Coloeus monedula
42 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
43 Spreeuw – Sturnus vulgaris
44 Paapje – Saxicola rubetra
45 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
46 Witte Kwikstaart – Motacilla alba