Vogelexcursie Lauwersmeer 13 februari 2022

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 13-2-22

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 13 februari 2022

Van 13.00-16.30 uur was het tijd voor een vogelexcursie Lauwersmeer, voor twee beginnende vogelaars uit Drenthe. Zij had het als verjaardagscadeau voor hem geregeld en het tot op het laatste moment goed geheim gehouden wat er ging gebeuren. Het was een frisse dag, met 5 °C, bewolking en windkracht 5-6.

Roodborsttapuit door de scope

Kijken naar Roodborsttapuit
Kijken naar Roodborsttapuit

Na de kennismaking gingen we eerst kijken of de Roodborsttapuit er was. Yes, het paartje liet zich mooi zien door de telescoop, en voor de deelnemers was dit direct de eerste ‘lifer’ (een soort die ze nog niet eerder hadden gezien).

Daarna liepen we verder en zagen we een Blauwe Kiekendief jagen en iets verderop vlogen er ‘zomaar’ even twee Zeearenden voorbij.  Voor het Riet stond een Kolgans te doezelen en bleek ook een Dodaars te zwemmen. Vanaf de uitkijkheuvel zagen we de eerste soorten eenden: Wilde Eend, Wintertaling en Krakeend.

Eenden in de kijker
Eenden in de kijker

We liepen door het bos en hoorden een groep Sijsjes en zagen een aantal Koperwieken in de bomen zitten. Na een glibberig laatste stuk van het pad bereikten we de parkeerplaats en reden we naar de volgende plek.

Zeearend bij de Ezumakeeg

Vlak voordat we de Ezumakeeg in reden, stopten we bij een weiland. Hier bleken 3 soorten meeuwen te zien te zijn: Kokmeeuw, Stormmeeuw en Zilvermeeuw. De grootteverschillen waren zo mooi te zien. Ook liep er een groep Smienten en Meerkoeten en verderop stond een grote groep Brandganzen. We reden door naar Ezumakeeg-Zuid (via een Torenvalk), waar we eerst even genoten van een kop koffie en koek. In het water dreven Pijlstaart en Bergeend als nieuwe soorten.  Iets verderop, vlak bij het bord van de Zeearend, zagen we in de verte een Zeearend vliegen. Hij liet zich goed zien door de telescoop, dus dat was even genieten. Ook zagen we een tweetal Brilduikers zwemmen en duiken.

Kunstwerk langs de weg
Kunstwerk langs de weg

Bij Ezumakeeg-Noord vonden we Slobeend en Kuifeend als volgende soorten eenden (jaja, een eend is niet zomaar een eend 😉 ) en zagen we een Bruine Kiekendief vliegen. Op een paal zat een Buizerd en op het eilandje een hele groep Blauwe Reigers. Daarna was het tijd om door te rijden naar het volgende punt.

Stevig windje op de dijk!

De eerste vogels die direct opvielen was een groepje Rotganzen in het gras. Toen we bovenop de dijk stonden, zagen we dat het wad nog gedeeltelijk droog lag. Er waren Steenlopers, Tureluurs , Scholeksters en Wulpen naar wormen en schelpen aan het zoeken in het slik. In de verte liepen Zilverplevieren, maar de kleinere Bonte Strandlopers waren voor de deelnemers door de wind net niet meer te herkennen. Wel vonden we nog een Bontbekplevier, een stuk dichter bij.

Vogels zoeken (door deelneemster)
Vogels zoeken (door deelneemster)

Paarse Strandlopers in de haven

Na dit uitwaaimoment reden we naar de laatste stop, de haven van Lauwersoog. We hadden geluk, er liepen twee Paarse Strandlopers tussen een paar Steenlopers.  Ze lieten zich mooi door de telescoop bekijken. En hoewel het licht al wat afnam zagen we ook nog een Middelste Zaagbek  in de haven zwemmen. Met deze soorten sloten we de excursie af. De deelnemers waren verrast door het grote aantal vogelsoorten dat ze die middag hadden mogen zien, en hadden het erg leuk gevonden.

Waargenomen soorten

1 Rotgans – Branta bernicla
2 Brandgans – Branta leucopsis
3 Grauwe Gans – Anser anser
4 Kolgans – Anser albifrons
5 Knobbelzwaan – Cygnus olor
6 Bergeend – Tadorna tadorna
7 Slobeend – Spatula clypeata
8 Krakeend – Mareca strepera
9 Smient – Mareca penelope
10 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
11 Pijlstaart – Anas acuta
12 Wintertaling – Anas crecca
13 Kuifeend – Aythya fuligula
14 Brilduiker – Bucephala clangula
15 Middelste Zaagbek – Mergus serrator
16 Fazant – Phasianus colchicus
17 Meerkoet – Fulica atra
18 Dodaars – Tachybaptus ruficollis
19 Scholekster – Haematopus ostralegus
20 Kievit – Vanellus vanellus
21 Zilverplevier – Pluvialis squatarola
22 Bontbekplevier – Charadrius hiaticula
23 Wulp – Numenius arquata
24 Steenloper – Arenaria interpres
25 Paarse Strandloper – Calidris maritima
26 Tureluur – Tringa totanus
27 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
28 Stormmeeuw – Larus canus
29 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
30 Zilvermeeuw – Larus argentatus
31 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
32 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
33 Grote Zilverreiger – Ardea alba
34 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
35 Blauwe Kiekendief – Circus cyaneus
36 Zeearend – Haliaeetus albicilla
37 Buizerd – Buteo buteo
38 Torenvalk – Falco tinnunculus
39 Kauw – Coloeus monedula
40 Zwarte Kraai – Corvus corone
41 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
42 Koperwiek – Turdus iliacus
43 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
44 Sijs – Spinus spinus