vogelexcursie Lauwersmeer 13 oktober 2019

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 13 oktober 2019

Verslag van de privé vogelexcursie in het Lauwersmeer op 13 oktober 2019

Deze zondagmiddag stond van 13.00-16.30 uur een vogelexcursie in het Lauwersmeer op het programma voor een stel uit Friesland. Deze excursie zou twee weken geleden al plaatsvinden, maar de weerverwachting was toen dermate slecht dat we in onderling overleg de datum opgeschoven hadden. Het zag er vandaag goed uit: met 17 graden was het ronduit warm voor deze tijd van het jaar, en met windkracht 4 en kans op een buitje was het prima vogelweer.

De eerste ‘lifers’ en krijsende Waterral

We hadden afgesproken bij de Pomp, waar de leenkijkers werden uitgedeeld en we al vlot van start gingen. Ze hadden weinig ervaring met vogels kijken, dus de eerste was direct een ‘lifer’ (een eerste waarneming van je leven): een Roodborsttapuit liet zich mooi zien door de telescoop. We liepen (in een buitje) richting de uitkijkbult en kwamen, na een paar bekende soorten, plotseling een voorbij vliegende Blauwe Kiekendief tegen. Het mannetje scheerde laag over het riet en gras en verdween toen uit beeld. Daarna was het tijd voor de eenden. Door de telescoop was het verschil tussen de Wintertaling en Krakeend goed te zien, en ook Smient en Wilde Eend waren van de partij. Vanaf de uitkijkbult ontdekten we een paar Bonte Strandlopers en een Fuut. Ondertussen liet een Waterral een paar keer zijn gekrijs horen. Op de weg terug door het bosje hoorden we Gaai en Winterkoning, maar verder was het er rustig. Op de parkeerplaats besloten de deelnemers mee te rijden, dus gingen we in één auto verder.

Wintervoedselveldje en heel veel Buizerden boven het bos

We stopten even bij het wintervoedselveldje en zagen veel Houtduiven en Holenduiven in de Zonnebloemen zitten. Ook vloog er steeds een groepje Putters over. Aan de andere kant van de weg zagen we op de akker Kokmeeuwen, Zwarte Kraai en Kauw. We reden verder en kwamen langs de boerderij met de Huismussen, waar een Roodborst verstoppertje leek te spelen onder een watertank. Een Ekster vloog voorbij en in de verte waren Brandganzen te zien. Boven een bos, een eindje verderop zweefden 5 Buizerden bij elkaar, waarschijnlijk een familie. Bij de eerste stop bij de Ezumakeeg zat er een Torenvalk op een uitstekende tak en hoorden we Graspiepers. Ook zagen we hier de eerste Bergeenden. Vanaf de uitkijkbult waren veel eenden te zien, waaronder de Slobeend. Ook stonden er een Grote Mantelmeeuw en een Stormmeeuw.

Tijdens de pauze op zoek naar de Tapuit

Hierna was het tijd voor een plekje waar we even koffie/thee met koek konden nuttigen. Er waren even verderop een Tapuit en een Paapje gemeld, dus daar reden we naar toe voor de koffiepauze. We liepen niet het fietspad op, maar keken door de telescoop. De melding was al een paar uur eerder, dus we waren blij verrast dat de Tapuit plotseling in beeld verscheen, natuurlijk boven op een berg aarde. Het Paapje hebben we niet meer gezien, en toen de koek op was zijn we verder gereden.

Via de parallelweg reden we naar het uitzichtpunt op de dijk. Het was laag water, dus we gingen even kijken wat er aan steltlopers te vinden was. We zagen Scholeksters, Goudplevieren en een groepje Kluten, dat synchroon met hun snavels door het zeewater liep te zwaaien, op zoek naar iets eetbaars.

Laatste stop: Jaap Deensgat

Omdat de deelnemers nog nooit in het Lauwersmeer vogels hadden gekeken, kenden ze de hut bij het Jaap Deensgat ook nog niet. Voorbij de haven dus, en door naar de kazerne. Op weg naar de hut zagen we Witte Kwikstaarten en een interessante pieper. Na enig onderzoek (goed op kenmerken letten en boekje erbij) kwamen we tot de conclusie dat het een Oeverpieper moest zijn. Leuk! Verder waren ook hier veel eenden en ganzen te zien, en een aantal Toendrarietganzen. Vanuit de hut kwam er een jagende Slechtvalk te zien, waardoor de Kieviten massaal de lucht in gingen. Daarna was het tijd om terug te rijden naar de startplek. Even na vijven konden de deelnemers weer in eigen auto naar huis. Ze hadden veel nieuwe soorten gezien, en een leuke middag gehad.

Waargenomen soorten

1  Brandgans – Branta leucopsis
2  Grauwe Gans – Anser anser
3  Toendrarietgans – Anser serrirostris
4  Knobbelzwaan – Cygnus olor
5  Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
6  Bergeend – Tadorna tadorna
7  Slobeend – Spatula clypeata
8  Krakeend – Mareca strepera
9  Smient – Mareca penelope
10  Wilde Eend – Anas platyrhynchos
11  Wintertaling – Anas crecca
12  Holenduif – Columba oenas
13  Houtduif – Columba palumbus
14  Waterral – Rallus aquaticus
15  Meerkoet – Fulica atra
16  Fuut – Podiceps cristatus
17  Scholekster – Haematopus ostralegus
18  Kluut – Recurvirostra avosetta
19  Kievit – Vanellus vanellus
20  Goudplevier – Pluvialis apricaria
21  Wulp – Numenius arquata
22  Bonte Strandloper – Calidris alpina
23  Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
24  Stormmeeuw – Larus canus
25  Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
26  Aalscholver – Phalacrocorax carbo
27  Blauwe Reiger – Ardea cinerea
28  Grote Zilverreiger – Ardea alba
29  Blauwe Kiekendief – Circus cyaneus
30  Buizerd – Buteo buteo
31  Torenvalk – Falco tinnunculus
32  Slechtvalk – Falco peregrinus
33  Gaai – Garrulus glandarius
34  Ekster – Pica pica
35  Kauw – Coloeus monedula
36  Zwarte Kraai – Corvus corone
37  Koolmees – Parus major
38  Winterkoning – Troglodytes troglodytes
39  Spreeuw – Sturnus vulgaris
40  Roodborst – Erithacus rubecula
41  Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
42  Tapuit – Oenanthe oenanthe
43  Huismus – Passer domesticus
44  Witte Kwikstaart – Motacilla alba
45  Graspieper – Anthus pratensis
46  Oeverpieper – Anthus petrosus
47  Vink – Fringilla coelebs
48  Putter – Carduelis carduelis