Vogelexcursie Lauwersmeer 14 januari 2024

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 14-1-24

Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 14 januari 2024.

Vandaag komen drie vogelliefhebbers uit Zuid-Holland van 9.00-12.30 uur naar het Lauwersmeer om vogels te kijken. Na een grijze, winderige en natte zaterdag is het vandaag een stuk aangenamer. Met 3 °C is het natuurlijk geen zomer, maar het zonnetje schijnt en er staat een stuk minder wind dan gisteren (windkracht 3-4).

Twee Zeearenden en een groep Baardmannen

We hebben afgesproken bij het Jaap Deensgat. Hier blijken we het eerste half uur niet van de parkeerplaats af te hoeven om vogels te kijken. We zien een Blauwe Reiger landen en de eerste Wilde Zwanen overvliegen. Er zullen nog vele volgen, iets waar de deelnemers volop van genieten. Nog geen 5 minuten na de start van de excursie komen twee Zeearenden aanvliegen, waarvan eentje op het gras gaat zitten, zodat we deze goed door de telescoop kunnen bekijken. Verder zien we o.a. Grote Zilverreiger, Grote Mantelmeeuw, Kieviten, Buizerd en een jagende Blauwe Kiekendief én een Bruine Kiekendief.

Dan horen we Baardmannen in het riet en besluiten we richting de hut te lopen. We zien de Baardmannen steeds even opvliegen en zo nu en dan in het riet zitten. Ook Rietgors, Graspieper en Roodborst laten zich zien en in het water drijven verschillende soorten eenden.

Na een korte blik vanuit de hut lopen we weer naar de auto’s (terwijl elk groepje overvliegende zwanen wordt gecheckt) en rijden we naar het volgende punt.

Terugweg (door Damy)
Terugweg (door Damy)

Nog meer eenden en eindelijk Kleine Zwanen

In de plas zwemt Kuifeend, Krakeend, Meerkoet, een Grote Zaagbek en Wintertaling. Na het foto-moment klimmen we de uitkijktoren op en zien we in de verte Nonnetjes, Tafeleend en Slobeend. Ook hier weer Wilde Zwanen, geen Kleine, en een overvliegende Watersnip.

Koffie en koek (door Damy)
Koffie en koek (door Damy)

We rijden door en parkeren in het bos. Hier is het eerst even tijd voor een warme kop koffie/thee en een stuk Knols Notenkoek, terwijl we Koperwiek, Zanglijster en Staartmees in de kijker hebben en Sijs, Boomkruiper en Grote Bonte Specht horen (hoezo pauze? 😉 ). Daarna lopen we naar het uitzichtpunt, horen een Waterral gillen en klimmen we niet veel later de toren op. We zien in de verte verschillende groepen zwanen, en daar blijkt ook Kleine Zwaan tussen de zitten, eindelijk! Het verschil in geluid tussen de zwanensoorten is mooi te horen. Ook vinden we daar Pijlstaart, Brilduiker en Bonte Strandlopers.

Op de terugweg naar de parkeerplaats trekt een Vuurgoudhaan onze aandacht en horen we Putters. Bij de waterkant genieten we nog even van een paar Nonnetjes, die redelijk dichtbij te zien zijn. En iets verderop zien we een Sijs prachtig in het zonnetje in de boom zitten.

Middelste Zaagbek en Eiders bij de haven

Het laatste punt is in de haven van Lauwersoog. We stoppen even langs de dijk, waar we Fuut zien zwemmen, en rijden dan naar het eindpunt. Hier bekijken we de verschillende soorten meeuwen op de aanlegsteiger en zien we een Middelste Zaagbek zwemmen. Eén van de deelnemers ontdekt door de telescoop een groepje Eiders, dat langs de kust van Schiermonnikoog vliegt. Een paar Steenlopers komen een stuk dichterbij langs vliegen.

Het is inmiddels tijd om de excursie af te ronden. De deelnemers hebben er van genoten, en een grote variatie aan vogelsoorten gezien.

Waargenomen soorten

1 Grauwe Gans – Anser anser
2 Kleine Zwaan – Cygnus columbianus bewickii
3 Wilde Zwaan – Cygnus cygnus
4 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
5 Bergeend – Tadorna tadorna
6 Slobeend – Spatula clypeata
7 Krakeend – Mareca strepera
8 Smient – Mareca penelope
9 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
10 Pijlstaart – Anas acuta
11 Wintertaling – Anas crecca
12 Tafeleend – Aythya ferina
13 Kuifeend – Aythya fuligula
14 Eider – Somateria mollissima
15 Brilduiker – Bucephala clangula
16 Nonnetje – Mergellus albellus
17 Grote Zaagbek – Mergus merganser
18 Middelste Zaagbek – Mergus serrator
19 Houtduif – Columba palumbus
20 Waterral – Rallus aquaticus
21 Meerkoet – Fulica atra
22 Dodaars – Tachybaptus ruficollis
23 Fuut – Podiceps cristatus
24 Scholekster – Haematopus ostralegus
25 Kievit – Vanellus vanellus
26 Steenloper – Arenaria interpres
27 Bonte Strandloper – Calidris alpina
28 Watersnip – Gallinago gallinago
29 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
30 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
31 Zilvermeeuw – Larus argentatus
32 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
33 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
34 Grote Zilverreiger – Ardea alba
35 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
36 Blauwe Kiekendief – Circus cyaneus
37 Zeearend – Haliaeetus albicilla
38 Buizerd – Buteo buteo
39 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
40 Torenvalk – Falco tinnunculus
41 Ekster – Pica pica
42 Kauw – Coloeus monedula
43 Zwarte Kraai – Corvus corone
44 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
45 Koolmees – Parus major
46 Baardman – Panurus biarmicus
47 Staartmees – Aegithalos caudatus
48 Vuurgoudhaan – Regulus ignicapilla
49 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
50 Boomkruiper – Certhia brachydactyla
51 Spreeuw – Sturnus vulgaris
52 Zanglijster – Turdus philomelos
53 Koperwiek – Turdus iliacus
54 Merel – Turdus merula
55 Roodborst – Erithacus rubecula
56 Graspieper – Anthus pratensis
57 Vink – Fringilla coelebs
58 Putter – Carduelis carduelis
59 Sijs – Spinus spinus
60 Rietgors – Emberiza schoeniclus