Vogelexcursie Lauwersmeer 14 oktober 2023

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 14-10-23

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 14 oktober 2023.

Een groep van 10 personen, uit alle windstreken van het land, kwam van 10.30-13.00 uur naar het Lauwersmeer voor een vogelexcursie. Voor een deel van hen was het de eerste keer dat ze echt gingen vogels kijken. Het was typisch herfstweer, met 13 °C, windkracht 5, en vooral bewolkt, met een korte regen- en hagelbui, en uiteindelijk nog wat zon.

Allerlei soorten eenden en een jonge Lepelaar

We hadden afgesproken op een parkeerplaats aan de Friese kant van het Lauwersmeer, bij de Pomp. Na het kennismaken werd iedereen voorzien van een leenkijker en konden we starten. Eerst keken we even of de Roodborsttapuit ‘thuis’ was, maar deze liet zich niet zien. Wel zagen we direct een Grote Zilverreiger in het land staan en een drietal Buizerden boven het bos cirkelen. Een Blauwe Reiger kwam aanvliegen, die we even bekeken, en daarna gingen we op pad naar de uitkijkheuvel.

Eerste blik op vogels
Eerste blik op vogels

Onderweg zagen we een Sperwer over het veld jagen en een Aalscholver overvliegen. In de verte zwommen Knobbelzwanen en op de rand van het water zaten verschillende soorten eenden, die we met de beide telescopen gingen bekijken. We zagen Wilde Eend, Krakeend, Smient, Wintertaling, Kuifeend en Grauwe Gans. Ook vloog een groepje Brandganzen over en werd een Fuut gevonden, terwijl een korte regenbui langskwam. Plotseling kwam een Lepelaar aanvliegen, met een roze snavel, dus het was een jonge vogel. Ook die liet zich mooi zien door de telescoop.

Op de uitkijkheuvel

Daarna liepen we verder, terwijl een Graspieper roepend over ons heen vloog. Vanaf de uitkijkheuvel werd volop genoten van het prachtige uitzicht over het gebied. Er zwom een aantal Meerkoeten, en een tweetal Gaaien en Watersnippen vlogen over, maar verder lieten weinig vogels zich zien. Ook van de Zeearenden was geen spoor te bekennen. Het bleek wel een mooie plek te zijn voor een groepsfoto, die traditioneel elk jaar van de groep werd gemaakt.

Groep deelnemers
Groep deelnemers

Na de heuvel was het bos aan de beurt, waar we bij een wortelkluit even stilstonden om de schelpen te bekijken. De voormalige zeebodem lag erg dicht onder onze voeten. Ondertussen hoorden we Winterkoning en Roodborst zingen en zagen we een Pimpelmees insecten zoeken in holletjes van een dode boom. Iets verderop vloog een groep Sijsjes tussen de boomtoppen en vlogen nog twee Watersnippen voorbij. Niet veel later stonden we weer op de parkeerplaats. Op het moment dat (bijna) iedereen in de auto zat barstte een korte hagelbui los. Voor ons was het tijd om naar het volgende punt te rijden, de Ezumakeeg.

Kijken bij schelpen in wortelkluit
Kijken bij schelpen in wortelkluit

Kluten en roofvogels bij de Ezumakeeg

Op de parkeerplaats genoten we eerst even van een kop koffie/thee en een stuk Drentse Turf (het was niet gelukt om Friese Oranjekoek te halen, maar dit viel ook in de smaak). Een eenzame Kemphaan stond vlakbij, dus die bekeken we ook even. Op de uitkijkbult stond al een grote groep te kijken, dus namen we even een lager standpunt in. Vanaf daar zagen we een groep Kluten, Slobeenden en Bergeend.

Toen de vogelwerkgroep vertrok gingen we iets hoger staan (of lekker op het bankje in de zon zitten) en zagen we een groep Bonte Strandlopers, die druk heen en weer trippelden, op zoek naar iets lekkers in de bodem. Ook stonden een Kokmeeuw en Kleine Mantelmeeuw te rusten en kwam een Kolgans (zwarte strepen op de buik) overvliegen.

Het bankje bij Ezumakeeg
Het bankje bij Ezumakeeg

Plotseling kwam een vrouwtje Bruine Kiekendief boven het rietveld jagen, al snel gevolgd door een tweede exemplaar. En in de verte werden twee Zeearenden ontdekt, die boven het bos cirkelden. Van één van hen was de witte staart (dus volwassen dier) duidelijk door de telescoop te zien, de ander leek een jonger dier te zijn.

Zo nu en dan vloog de groep vogels in het gebied op, opgeschrikt door een roofvogel. Na een Bruine Kiekendief schoot ook een Slechtvalk voorbij. Te snel voor de meesten in de groep, maar een enkeling zag de donkergrijze vogel in de verte verdwijnen. Iets dichterbij zat een Torenvalk in het groen, die zich mooi door de telescoop liet bewonderen.

Inmiddels was het tijd geworden om de excursie te beeïndigen. Met pijn in het hart ( 😉 ) werden de leenkijkers weer ingeleverd. Voor een aantal was het een echte eye-opener geweest, en een aantal andere hadden gewoon lekker genoten van het vogels kijken in dit prachtige gebied.

Waargenomen soorten

1 Brandgans – Branta leucopsis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Kolgans – Anser albifrons
4 Knobbelzwaan – Cygnus olor
5 Bergeend – Tadorna tadorna
6 Slobeend – Spatula clypeata
7 Krakeend – Mareca strepera
8 Smient – Mareca penelope
9 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
10 Wintertaling – Anas crecca
11 Meerkoet – Fulica atra
12 Fuut – Podiceps cristatus
13 Kluut – Recurvirostra avosetta
14 Kemphaan – Calidris pugnax
15 Bonte Strandloper – Calidris alpina
16 Watersnip – Gallinago gallinago
17 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
18 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
19 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
20 Lepelaar – Platalea leucorodia
21 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
22 Grote Zilverreiger – Ardea alba
23 Sperwer – Accipiter nisus
24 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
25 Zeearend – Haliaeetus albicilla
26 Buizerd – Buteo buteo
27 Torenvalk – Falco tinnunculus
28 Slechtvalk – Falco peregrinus
29 Gaai – Garrulus glandarius
30 Ekster – Pica pica
31 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
32 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
33 Spreeuw – Sturnus vulgaris
34 Roodborst – Erithacus rubecula
35 Graspieper – Anthus pratensis
36 Sijs – Spinus spinus