Vogelexcursie Lauwersmeer 14 maart 2020

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 14 maart 2020

Verslag van een privé vogelexcursie op zaterdag 14 maart 2020.

Deze zaterdag in maart mocht ik een moeder en dochter meenemen op excursie in het Friese deel van het Lauwersmeergebied, als onderdeel van een vogelarrangement. Het was een mooie dag om op stap te gaan, met 8 graden Celsius, windkracht 4 en een licht bewolkte lucht.

Zeearenden in de boom

Kijken naar Zeearenden
Kijken naar Zeearenden

Vanaf de B&B reden we naar het eerste punt, waar we een korte wandeling maakten naar de uitkijkheuvel. Als eerste liet een mannetje Roodborsttapuit zich mooi zien door de telescoop. Onderweg vlogen de Graspiepers ons om de oren, en de Baardmannetjes lieten zich horen. Vanaf de uitkijkheuvel zagen we een paartje Nonnetjes in het water drijven en in de verte bleek het paar Zeearenden in een kale boom te zitten. Op een gegeven moment vloog één van deze imposante vogels naar het nest, wat ook net door de telescoop zichtbaar was.

Terwijl we terug liepen zagen we een Rietgors en liet een Grote Bonte Specht zich veelvuldig horen. Daarna reden we naar het volgende punt. Onderweg lieten o.a. Torenvalk en Buizerd zich zien. Ook namen we even tijd voor de verschillende meeuwensoorten.

Nog veel wintergasten aanwezig, en Kraanvogels op doortrek

Kemphanen en Grutto's
Kemphanen en Grutto’s

In de ondiepe plassen dreven veel eenden, zoals Pijlstaart, Slobeend, Krakeend, Smient, Brilduiker en Wintertaling. Veel van hen zullen op korte termijn weer richting Noorden vliegen om te broeden. Boven ons hoofd zong een Veldleeuwerik het hoogste lied, waar we even van genoten tijdens de koffiepauze. Plotseling hoorden we een bekend geluid: Kraanvogel !?! Helaas zagen we ze niet, maar later bleken er 3 exemplaren in de verte voorbij te zijn gevlogen. Aan zomergasten stonden er een paar Kemphanen en honderden Grutto’s met de pootjes in het water.

Omdat de deelneemsters liever naar een plek met kans op Velduilen gingen, dan richting de haven, bogen we af richting noord-westen. Na een korte rit maakten we een wandeling door de kwelder. Hier lieten Rotganzen, Wulpen en een Blauwe Kiekendief zich zien. De Velduilen lieten het dit keer afweten, jammer genoeg.

Terwijl we terug reden naar de B&B kwamen we nog langs een paar Kolganzen. En toen we bij de B&B uitstapten liet een Heggenmus zijn zang horen. De dames hadden een fijne en leerzame middag gehad, met leuke (ook nieuwe) vogelsoorten.

Waargenomen soorten

1  Rotgans – Branta bernicla 
2  Brandgans – Branta leucopsis 
3  Grauwe Gans – Anser anser 
4  Kolgans – Anser albifrons 
5  Knobbelzwaan – Cygnus olor 
6  Nijlgans – Alopochen aegyptiaca 
7  Bergeend – Tadorna tadorna 
8  Slobeend – Spatula clypeata 
9  Krakeend – Mareca strepera 
10  Smient – Mareca penelope 
11  Wilde Eend – Anas platyrhynchos 
12  Pijlstaart – Anas acuta 
13  Wintertaling – Anas crecca 
14  Kuifeend – Aythya fuligula 
15  Brilduiker – Bucephala clangula 
16  Nonnetje – Mergellus albellus 
17  Houtduif – Columba palumbus 
18  Turkse Tortel – Streptopelia decaocto 
19  Meerkoet – Fulica atra 
20  Kraanvogel – Grus grus 
21  Fuut – Podiceps cristatus 
22  Scholekster – Haematopus ostralegus 
23  Kievit – Vanellus vanellus 
24  Wulp – Numenius arquata 
25  Kemphaan – Calidris pugnax 
26  Tureluur – Tringa totanus 
27  Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus 
28  Stormmeeuw – Larus canus 
29  Zilvermeeuw – Larus argentatus 
30  Aalscholver – Phalacrocorax carbo 
31  Blauwe Reiger – Ardea cinerea 
32  Grote Zilverreiger – Ardea alba 
33  Blauwe Kiekendief – Circus cyaneus 
34  Zeearend – Haliaeetus albicilla 
35  Buizerd – Buteo buteo 
36  Grote Bonte Specht – Dendrocopos major 
37  Torenvalk – Falco tinnunculus 
38  Ekster – Pica pica 
39  Kauw – Coloeus monedula 
40  Zwarte Kraai – Corvus corone 
41  Baardman – Panurus biarmicus 
42  Veldleeuwerik – Alauda arvensis 
43  Winterkoning – Troglodytes troglodytes 
44  Spreeuw – Sturnus vulgaris 
45  Roodborst – Erithacus rubecula 
46  Roodborsttapuit – Saxicola rubicola 
47  Heggenmus – Prunella modularis 
48  Witte Kwikstaart – Motacilla alba 
49  Graspieper – Anthus pratensis 
50  Vink – Fringilla coelebs 
51  Rietgors – Emberiza schoeniclus