Vogelexcursie Lauwersmeer 15 februari 2024

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 15-02-24

Privé vogelexcursie Lauwersmeer 15 februari 2024 (door Henk)

We hebben om 13 uur afgesproken om bij het Jaap Deensgat te beginnen met de vogelexcursie in het Lauwersmeergebied. Stipt op tijd 😉 ontmoet ik de drie deelnemers twee personen uit Leek en één persoon uit Cuijk. Op deze dag sneuvelt er weer eens een weerrecord in de Bilt, de warmste 15 februari ooit gemeten daar 15,5 graden, maar je merkt er op dat moment in het Lauwersmeer nog niet veel van. Als we beginnen miezert het nog licht, maar na een kwartier wordt het gelukkig droog en een uur later gaat de wind ook iets liggen. Helaas blijft de zon achter de wolken vandaag en blijft het vrij fris tot in de haven.

Bergeenden, Zeearend(ver weg) Deelnemers

Het is erg rustig qua vogels bij het Jaap Deensgat, op een handvol ganzen en wat eenden na. Wel een aantal Waterpiepers langs de waterkant en op het water nog wel een aardig aantal Bergeenden, die de rui weer achter de rug hebben. Ook een aantal Grote Zilverreigers loopt er de kantjes af.

Het mooiste moment hier volgt als er vanaf de rechter kant, achter de hut een Zeearend aan komt, de Vlinderbalg overvliegt en aan de overkant in een boom neerstrijkt. Normaal gaat dan alles de lucht in, maar dit keer gebeurd er helemaal niets, omdat het gewoon leeg is. Het is een mooi volwassen exemplaar met zijn witte staarteinde. Dit was een van de wenssoorten van vandaag 😉

Na dit mooie moment rijden we een stukje verder en vlak bij de uitkijktoren stoppen we even, hier zitten wel veel eenden op het water. We zien er prachtig een paar Brilduikers, zowel man als vrouw, die door sommigen ook nog nooit was gezien. Ook veel Krakeenden en Kuifeenden zwemmen hier.

Deelnemers hebben zicht op de Nonnetjes

Bij de kijktoren zelf ontdekken we aan de overkant van de weg zowel een man als vrouw Nonnetje, ook een prachtige wintersoort!

We rijden door naar de haven van Lauwersoog naar het eind van de pier en tussendoor stoppen we een paar keer om goed in de haven en over het wad te lijken. Zowel in de haven als ook aan de wad-kant veel Futen, sommigen komen al weer aardig op kleur. Ook op de wad-kant nog vier Eiders, 1 man met drie vrouwtjes.

Steenlopers op de reling en op het ijs

Het is hoog water en dat betekend dat de Steenlopers zich meestal ergens bij elkaar verzamelen. Op de reling van een boot zitten er een aantal en later langs de kade wat exemplaren waarvan een aantal op een bergje ijs scharrelen wat van de visafslag komt.

links de Geelpootmeeuw, rechts de Zilvermeeuw

Op de palen zit een bijzondere meeuw, een Geelpootmeeuw(geringd) naast een Zilvermeeuw en een Aalscholver te poetsen. Ook een Zeehond laat zich een paar keer zien in de haven. Als we na de koffie  terug rijden zien we nog kort een Dodaars in de haven, maar als we uitstappen gaat die onder en zien we hem niet meer terug.

Aalscholver en Futen, waarvan de rechter al bijna weer in zomerkleed is

We rijden nu naar de Ezumakeeg toe en op de dijk net na de sluizen, foerageert een leuke groep Rotganzen. Onderweg zeker 6 Torenvalken en een Buizerd en velden vol met Ganzen, Spreeuwen en Meeuwen, prachtig gezicht als zo’n zwerm met vele duizenden Spreeuwen recht over je heen komt op paar meter hoogte. We stoppen echter niet omdat het anders straks te donker wordt bij de Ezumakeeg. We moeten trouwens wel iets omrijden omdat ze met een brug bezig zijn in de route en je niet over Ezumazijl mag rijden.

Onderweg, velden vol vogels en ook in de lucht!

Als we over de dijk heen komen zien we de Ezumakeeg liggen, ook de weilanden staan vol met water en zitten vol met vogels, dus hier zit alles! Links ligt een groep Reeën. We rijden direct door naar de noordkant. Veel Smienten en een leuk aantal Tafeleenden. Maar waar de deelnemers het meeste blij mee zijn is een groot aantal Pijlstaarten, prachtig te zien. Ook een Wilde Zwaan is mooi te zien!

Wilde Zwaan, Pijlstaarten, het kijken daarna en de Zeearend als het al donkerder wordt

We rijden ook snel nog even naar zuid toe voordat het nog donkerder wordt. Hier ook erg veel Pijlstaarten en zitten er ook en aantal Rotganzen op de Keeg. Achter ons op de natte graslanden zitten vele honderden Kieviten en Spreeuwen met daartussen enkele Tureluurs, Wulpen en Goudplevieren. Pas als alles een keer de lucht in gaat zien en horen we de Goudplevieren.

Kieviten, Spreeuwen, hier en daar een Goudplevier

We sluiten hier de excursie af en net als we weg willen komt er een hoop lawaai van een hele grote groep Brandganzen, maar deze strijken weer neer en van de andere kant komen hele slierten Kolganzen over ons heen die richting wad vliegen. Maar als 1 minuut later nog eens zo’n groep Brandganzen de lucht in komt zien we het,  ja hoor door de ganzen heen zien we daarachter de boosdoener, weer een Zeearend die richting Mounebuorren vliegt. En met dit geweldige toetje stappen we in de auto richting Grijpskerk. Als we de Ezumakeeg uitrijden vliegt me een Havik voor de auto langs, helaas door de deelnemers niet gezien. Maar niet veel later als we over de Saatsenwei rijden vliegt er eentje mee naast de auto, wellicht is het dezelfde? En deze keer hebben de deelnemers hem ook gezien.

geen blad aan de boom!, maar allemaal Spreeuwen!

Maar als we denken dat we al klaar zijn hebben we het mis. Bij Dokkumer Nieuwe Zijlen stoppen we even en zien daar richting de haven gigantische groepen Spreeuwen zich verzamelen, echt spektakel! We rijden snel door en zien dat de (nu kale) bomen dit keer zwart zijn van de spreeuwen, zoiets moois heb ik nog niet vaak gezien zo. Na even gekeken te hebben vanuit de auto rijden we door naar huis, maar ik draai nog even de parkeerplek op van vogelroute “De Pomp” en zwaai de andere deelnemers na die doorrijden. Ik blijf nog even kijken naar zeker wel honderdduizend Spreeuwen, dat is lang geleden dat ik er zoveel bij elkaar zag!

De deelnemers waren tevreden met de middag, op het Baardmannetje na hebben we een aantal wenssoorten mooi kunnen zien en ook nog een aantal nieuwe soorten goed kunnen bekijken. Totaal komen we voor vandaag op 44 soorten.

Soortenlijst:

1 Fuut
2 Dodaars
3 Aalscholver
4 Grote zilverreiger
5 Blauwe Reiger
6 Knobbelzwaan
7 Wilde Zwaan
8 Kolgans
9 Grauwe Gans
10 Brandgans
11 Rotgans
12 Bergeend
13 Wilde Eend
14 Krakeend
15 Pijlstaart
16 Slobeend
17 Smient
18 Wintertaling
19 Tafeleend
20 Kuifeend
21 Eider
22 Brilduiker
23 Nonnetje
24 Zeearend
25 Buizerd
26 Havik
27 Torenvalk
28 Meerkoet
29 Scholekster
30 Goudplevier
31 Kievit
32 Steenloper
33 Tureluur
34 Wulp
35 Kokmeeuw
36 Zilvermeeuw
37 Geelpootmeeuw
38 Grote Mantelmeeuw
39 Houtduif
40 Veldleeuwerik
41 Waterpieper
42 Kauw
43 Zwarte Kraai
44 Spreeuw