Vogelexcursie Lauwersmeer 15 mei 2019

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 15 mei 2019

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 15 mei 2019

Voor vandaag stond er van 13.00-16.30 uur een Privé vogelexcursie naar het Lauwersmeer op het programma. Deze was geboekt door iemand uit Limburg, die al behoorlijk veel ervaring had met vogels kijken. Het weer was prima: 13 °C, windkracht 3 en een stralend zonnetje.

Gele kwikstaart en Kneu langs de weg

Om 12.45 uur haalde ik de deelneemster op bij haar overnachtingsadres. We zaten nog maar net in de auto, of we konden al genieten van een Gele Kwikstaart, een Buizerd en het gezang van een Veldleeuwerik. Ook zagen we een mannetje Bruine Kiekendief vlak naast de auto over het land zweven. Even later stonden we bij de eerste plek van de excursie aan de Friese kant van het Lauwersmeer. Een eind lopen zat er voor haar niet in, dus bleven we in de buurt van de auto. Daar hoorden we een Zwartkop en een Kleine Karekiet. Vanaf een uitkijkbult zagen we Grauwe Ganzen, Brandganzen en een Blauwe Reiger in het veld staan.

Vogels kijken vanuit de auto
Vogels kijken vanuit de auto

We reden verder via de Roeken kolonie (geen Nachtegaal hier, vandaag) en het boerenlandweggetje richting de Ezumakeeg. Hier zagen we op de schoorsteen van een huis iets zitten, wat een mannetje Torenvalk bleek te zijn. Even verderop bleek een Kneu in de boom zitten, en hoorden we een Rietzanger.

Vreemde eend bij de Keeg

Hybride Wintertaling x Krakeend
Hybride Wintertaling x Krakeend

Bij de Ezumakeeg gingen we eerst even op de bult kijken. Hier troffen we een stel vogelaars die zich het hoofd brak over een ‘rare’ eend. Natuurlijk werd deze even goed door de telescoop bestudeerd. Ze waren het eens met ons idee van een Hybride Wintertaling x Krakeend.

Naast dit bijzondere exemplaar waren en nog veel andere soorten eenden te zien (waaronder meerdere Zomertalingen en een Pijlstaart) en een paar Kemphanen en Kluten. Ook stonden er een aantal Regenwulpen in het gras. Daarna was het tijd voor de vogelkijkhut. Hier stonden Tureluurs dichtbij in het water, maar verder waren er weinig steltlopers, helaas. We reden verder en stopten bij de dijk voor een blik over het veld. Daarna was het tijd voor een kop koffie met een stuk koek.

Veel Steenlopers in de haven, en nog dichtbij ook!

Onderweg naar de kust kwamen we langs een paar Grutto’s in de Bantpolder, en Rotganzen aan de andere kant van de weg. Bij de kust klommen we de dijk op en zagen een drooggevallen wad. Hier liepen erg weinig vogels, alleen een paar Scholeksters. Na deze verfrissende ervaring reden we richting de haven. We passeerden het restaurant bij de brug, dat de avond ervoor was afgebrand: er was weinig meer van over…

We reden het havengebied in, en zagen een heleboel Steenlopers op een aanlegplaats staan. Toen we uitstapten bleken er ook een stuk of 50 vlak voor ons tussen de brokstukken te zitten. Leuk om ze van zo dicht bij te kunnen zien!

Ook vlogen er Visdiefjes boven het zoute water van de haven en zwom er een Fuut. We hebben nog gekeken of er Eiders te zien waren, maar helaas, die waren er nu niet. Wel zagen we op de terugweg door de haven een Zwarte Roodstaart op het hek zitten.

Fluitende Fluiter en een jagende Roerdomp

Het was inmiddels tijd om terug te rijden, dit deden we via de Groningse kant. Op een tweetal plekken stopten we nog even om te kijken of we een Nachtegaal konden horen. Die hoorden we niet, wel hoorden we een Fluiter. De zang van deze vogel was nieuw voor de deelneemster.

Omdat ze in het laatste watertje een dag eerder een paar steltlopers had gezien, stopten we daar nog even. Er bleken twee Bosruiter vlak bij de weg te lopen. Toen we ook wat verder in het gebied speurden, zagen we plotseling een Roerdomp staan. We konden deze perfect volgen met de telescoop, hij was duidelijk op jacht. Even later zagen we hem iets naar binnen werken (rat?), hij was er wel even mee bezig.

Na deze bijzondere waarneming was het echt tijd om terug te rijden naar het overnachtingsadres van de deelneemster. Zij gaf aan zich prima geamuseerd te hebben, en ook nog wat geleerd te hebben. Het was een fijne middag met prachtig weer geweest.

Waargenomen soorten

1  Rotgans – Branta bernicla 
2  Brandgans – Branta leucopsis 
3  Grauwe Gans – Anser anser 
4  Knobbelzwaan – Cygnus olor 
5  Nijlgans – Alopochen aegyptiaca 
6  Bergeend – Tadorna tadorna 
7  Zomertaling – Spatula querquedula 
8  Slobeend – Spatula clypeata 
9  Krakeend – Mareca strepera 
10  Smient – Mareca penelope 
11  Wilde Eend – Anas platyrhynchos 
12  Pijlstaart – Anas acuta 
13  Wintertaling – Anas crecca 
14  Tafeleend – Aythya ferina 
15  Kuifeend – Aythya fuligula 
16  Hybride Wintertaling x Krakeend – Anas crecca x Mareca strepera 
17  Fuut – Podiceps cristatus 
18  Roerdomp – Botaurus stellaris 
19  Blauwe Reiger – Ardea cinerea 
20  Aalscholver – Phalacrocorax carbo 
21  Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus 
22  Buizerd – Buteo buteo 
23  Meerkoet – Fulica atra 
24  Scholekster – Haematopus ostralegus 
25  Kluut – Recurvirostra avosetta 
26  Kievit – Vanellus vanellus 
27  Regenwulp – Numenius phaeopus 
28  Grutto – Limosa limosa 
29  Kemphaan – Calidris pugnax 
30  Tureluur – Tringa totanus 
31  Bosruiter – Tringa glareola 
32  Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus 
33  Zilvermeeuw – Larus argentatus 
34  Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus 
35  Visdief – Sterna hirundo 
36  Houtduif – Columba palumbus 
37  Koekoek – Cuculus canorus 
38  Torenvalk – Falco tinnunculus 
39  Kauw – Coloeus monedula 
40  Roek – Corvus frugilegus 
41  Zwarte Kraai – Corvus corone 
42  Koolmees – Parus major 
43  Veldleeuwerik – Alauda arvensis 
44  Boerenzwaluw – Hirundo rustica 
45  Huiszwaluw – Delichon urbicum 
46  Fluiter – Phylloscopus sibilatrix 
47  Fitis – Phylloscopus trochilus 
48  Tjiftjaf – Phylloscopus collybita 
49  Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus 
50  Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus 
51  Zwartkop – Sylvia atricapilla 
52  Grasmus – Sylvia communis 
53  Winterkoning – Troglodytes troglodytes 
54  Merel – Turdus merula 
55  Zwarte Roodstaart – Phoenicurus ochruros 
56  Huismus – Passer domesticus 
57  Gele Kwikstaart – Motacilla flava 
58  Witte Kwikstaart – Motacilla alba 
59  Graspieper – Anthus pratensis 
60  Vink – Fringilla coelebs 
61  Kneu – Linaria cannabina 
62  Putter – Carduelis carduelis