Vogelexcursie Lauwersmeer 16 maart 2024

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 16-3-24

Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 16 maart 2024.

Drie dames uit de provincies Groningen en Gelderland kwamen vandaag voor een vogelexcursie naar het Lauwersmeer. Het was een cadeau voor één van hen. Zij had wel vaker vogels gekeken, de andere twee hadden minder ervaring met vogels. Op hun verzoek startte de excursie om 14.00 uur, en duurde tot 17.30 uur. Met 8 °C, windkracht 4 en een iets bewolkte lucht was het een prima middag voor een excursie.

Zeearend zit op het nest en Waterpieper scharrelt in het gras

Roodborsttapuit
Roodborsttapuit

We begonnen bij de Kollumerpomp met een wandeling. Daar hoorden we direct een Winterkoning zingen, een Meerkoet zwom in het slootje en een Blauwe Reiger landde in het veld. De Roodborsttapuit zat niet in zijn gebruikelijke veldje, die vonden we iets verderop. Op de waterkant stonden Grauwe Gans, Kievit en Bergeend en in het water dreef een Fuut. Een groepje Brandganzen vloog over ons heen. We hadden op weg naar de afspreekplaats allemaal de duizenden exemplaren al in het land zien staan, dus die waren nog niet richting Noorden vertrokken.

We klommen de uitkijkheuvel op en zagen het nest van de Zeearend in een boom (wat een enorm bouwsel!) en zagen op het nest iets bewegen, dus er zat waarschijnlijk al een Zeearend op één of meerdere eieren. En terwijl we het water afspeurden naar andere soorten, zag één van de deelneemsters een grote vogel vliegen. Ver weg, maar het was onmiskenbaar een Zeearend, die zich door de telescoop liet bekijken.

Kijken-naar-Zeearend
Kijken naar Zeearend

In het gras hadden we al Graspiepers zien rondscharrelen, maar nu ontdekten we er ook nog een Waterpieper tussen, leuk! Ook zagen we vanaf daar Kuifeend, Krakeend, en Aalscholver, voordat we verder gingen met de wandeling.

In het bos keken we naar een wortelkluit, waar schelpen in te zien waren, en determineerden een plantje wat overal stond. Ondertussen hoorden we Tjiftjaf en Roodborst zingen. Iets verderop vonden we een Tafeleend in het water. Vervolgens liepen we terug naar de parkeerplaats, waar we in één auto stapten en naar het volgende punt reden.

Grutto’s, Kluten en Pijlstaarten bij de Ezumakeeg

Bij de Ezumakeeg reden we eerst even bij Noord, maar stopten we al iets eerder, omdat het land vol stond met vogels. Hier stonden vooral veel Grutto’s, maar we zagen ook Watersnip, en in de verte Kemphanen en Bonte Strandlopers staan. Ook Spreeuw, Kievit en Torenvalk waren hier te zien.

Kijken naar Grutto's
Kijken naar Grutto’s

Bij Ezumakeeg-Noord bleek een Cetti’s Zanger te zingen en een IJsvogel roepend heen en weer te vliegen, maar hij/zij landde steeds weer diep in het riet. De Kluten waren beter te bekijken: zij stonden op een rijtje in het ondiepe water te slapen. De Pijlstaarten waren actiever, net als de vele Slobeenden die er dreven. Ook vonden we daar Wintertaling, Smient, veel Bergeenden en stond een Grote Zilverreiger aan de overkant.

Ondertussen was een Blauwe Kiekendief op jacht boven het rietveld en vlogen Kokmeeuwen over ons heen. En terwijl we net naar twee Scholeksters op het eilandje aan het kijken waren vonden we een mannetje Nonnetje, net voordat hij achter het riet verdween. We keken nog even naar een Grote Mantelmeeuw en helemaal achterin bleek een Brilduiker te zwemmen. Daarna was het tijd om iets verderop in het gebied te kijken.

Bij het zeearend-bord bleek een Pijlstaart vrij dichtbij te zwemmen, terwijl aan de andere kant van de weg een Wulp liep. Boven ons hoofd was een Veldleeuwerik aan het zingen, heerlijk, dat lente-geluid!

We reden nog een stukje door, en toen was het eerst tijd voor een kop koffie/thee en een stukje Friese Oranjekoek. Daarna keken we nog even naar de meeuwen, die op een rijtje op een richel stonden, en vonden Stormmeeuw en Kokmeeuw naast elkaar staan.

Goudplevieren tussen de Kieviten

Andrea (door deelneemster)
Andrea (door deelneemster)

We stapten weer in en reden richting de waddendijk. Onderweg zagen we Roek en Kauw op een akker en iets verderop een Zilvermeeuw. Bij de Bantpolder vonden we Tureluur en Steenloper, en toen we iets verder in het land keken bleken daar Goudplevieren tussen de Kieviten te lopen, sommigen al met een zwarte buik.

We reden nog even naar de dijk, als laatste punt van de excursie. Het wad lag al aardig droog en er waren vooral Bonte Strandlopers te vinden. Door de wind was het behoorlijk fris, daarboven, en was het lastiger om door de telescoop te kijken.

We vonden geen nieuwe soorten meer, maar genoten nog even van het uitzicht voordat we terug reden naar het beginpunt, waar de auto van de deelneemsters stond. Onderweg kwamen nog een paar Holenduiven op het dak van een schuur tegen, en weer grote groepen Brandganzen.

Toen we terug waren gaven de dames aan dat ze van de vogelexcursie hadden genoten en veel meer vogels hadden gezien dan ze van tevoren hadden gedacht.

Waargenomen soorten

1 Brandgans – Branta leucopsis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Knobbelzwaan – Cygnus olor
4 Bergeend – Tadorna tadorna
5 Slobeend – Spatula clypeata
6 Krakeend – Mareca strepera
7 Smient – Mareca penelope
8 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
9 Pijlstaart – Anas acuta
10 Wintertaling – Anas crecca
11 Tafeleend – Aythya ferina
12 Kuifeend – Aythya fuligula
13 Brilduiker – Bucephala clangula
14 Nonnetje – Mergellus albellus
15 Holenduif – Columba oenas
16 Meerkoet – Fulica atra
17 Fuut – Podiceps cristatus
18 Scholekster – Haematopus ostralegus
19 Kluut – Recurvirostra avosetta
20 Kievit – Vanellus vanellus
21 Goudplevier – Pluvialis apricaria
22 Wulp – Numenius arquata
23 Grutto – Limosa limosa
24 Steenloper – Arenaria interpres
25 Kemphaan – Calidris pugnax
26 Bonte Strandloper – Calidris alpina
27 Watersnip – Gallinago gallinago
28 Tureluur – Tringa totanus
29 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
30 Stormmeeuw – Larus canus
31 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
32 Zilvermeeuw – Larus argentatus
33 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
34 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
35 Grote Zilverreiger – Ardea alba
36 Blauwe Kiekendief – Circus cyaneus
37 Zeearend – Haliaeetus albicilla
38 Buizerd – Buteo buteo
39 IJsvogel – Alcedo atthis
40 Torenvalk – Falco tinnunculus
41 Ekster – Pica pica
42 Kauw – Coloeus monedula
43 Roek – Corvus frugilegus
44 Zwarte Kraai – Corvus corone
45 Koolmees – Parus major
46 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
47 Cetti’s Zanger – Cettia cetti
48 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
49 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
50 Spreeuw – Sturnus vulgaris
51 Roodborst – Erithacus rubecula
52 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
53 Graspieper – Anthus pratensis
54 Waterpieper – Anthus spinoletta