Vogelexcursie Lauwersmeer 16 juni 2021

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 16-6-21

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 16 juni 2021

Een hele dag vogels kijken in het Lauwersmeer, dat leek deze twee mensen uit de provincie Utrecht wel wat. Zij waren al eerder op excursie in Drenthe mee geweest, en hadden de vogeldag Lauwersmeer cadeau gekregen van hun kinderen. Het was een prachtige dag, met 18-25 °C, windkracht 2 en zonnig.

Zomaar een Grauwe Kiekendief!

We gingen om 9.00 uur van start bij het Jaap Deensgat. Vanaf de parkeerplaats hoorden we de eerste soorten en zagen we direct een kiekendief vliegen. Het bleek een mannetje Grauwe Kiekendief te zijn, dus de eerste lifer was binnen! Niet veel later kwamen er twee Bruine Kiekendieven bij, en waren ze met z’n drieën aan het donderjagen in de lucht. Iets lager, in het water, vonden we o.a. Zwarte Ruiters, Kluut en Lepelaar. We liepen vervolgens richting de vogelkijkhut en ontdekten tussen de Grauwe Ganzen zowaar twee Indische Ganzen. Dit zijn exoten, maar de deelnemers hadden ze nog nooit gezien, dus konden het wel waarderen. Aan de andere kant van het pad, in het riet, zongen ondertussen de nodige rietvogels en bij de hut zat een Bosrietzanger luid te zingen.

Na deze wandeling, waarbij de temperatuur al flink was opgelopen, reden we naar de uitkijktoren. Hier nuttigden we even een kop koffie met een stuk koek erbij, en gingen daarna even boven kijken. Hier geen lifers, wel Fuut, Kuifeend en Knobbelzwanen met gele halsringen.

Grote Karekiet houdt zich in en Nachtegalen gaan los

We reden een klein stukje verder en stopten om in een plasje te kijken. Een Veldleeuwerik zong boven ons en een Witte Kwikstaart zat in het gras. Daarna reden we door naar de Grote Karekiet. Deze liet zich wel horen, maar het had van ons wat enthousiaster gemogen. Een Roodborsttapuit liet zich beter zien, en hier vlogen ook Oeverzwaluwen. Daarna was het tijd om richting de haven te rijden.

Tijdens het rijden hoorden we een Nachtegaal, dus werd er even gestopt. Kort daarna arriveerden we in de haven, en ontdekten we de Steenlopers op een aanlegsteiger. Aan de andere kant van de pier werd de Sternstee bevolkt door Visdieven. Inmiddels was het tijd om de lunch te nuttigen. Dit deden we bij een restaurant in de haven, waar we heerlijk in de schaduw op het terras ons broodje konden nuttigen.

Vogel-walhalla in Friesland

Na deze versterking van de inwendige mens gingen we door naar het volgende punt. Hier was het een vogel-walhalla, en zagen we meerdere Steltkluten, Zomertaling, Casarca, Kemphanen, Groenpootruiter en een Pijlstaart. De deelnemers waren onder de indruk van de hoeveelheid vogels in dit gebied, en gaven aan dat ze dat plekje zelf nooit ontdekt zouden hebben.

Steltlopers (foto door Levien)
Steltlopers (foto door Levien)

We reden verder en stopten vervolgens bij de Ezumakeeg. Hier keken we op drie plekken in het gebied. Hier vonden we Bonte Strandloper en Smient, en natuurlijk de grote hoeveelheid Kluten, Grutto’s en verschillende soorten eenden.

Wielewaal laat zich horen en zien

Daarna was het tijd voor de laatste plek van de dag. Na een korte rit parkeerden we de auto en wandelden we eerst even naar de uitkijkheuvel, in de hoop een glimp op te vangen van de Zeearend. Helaas, die liet zich niet zien. In het bos hoorden we nog een aantal nieuwe vogelgeluiden zoals Zanglijster, Roodborst en Tuinfluiter. We liepen verder en hoorden duidelijk de Wielewaal zingen. Plotseling kwam er een mannetje Wielewaal overvliegen, waar de deelnemers even volop van genoten, omdat ze die nog nooit hadden gezien.

De laatste lifer van de dag liet zich een eindje verderop horen en zien: een Buidelmees. De vogel zelf liet zich maar even heel kort zien, maar het nest was (zeker door de telescoop) duidelijk zichtbaar en dit kunstwerk maakte veel indruk op de deelnemers. Met deze soort sloten we de excursie af. De deelnemers gaven aan dat ze een fijne dag hadden gehad, echt hadden genoten en veel hadden geleerd.

Waargenomen soorten

1 Brandgans – Branta leucopsis
2 Indische Gans – Anser indicus
3 Grauwe Gans – Anser anser
4 Knobbelzwaan – Cygnus olor
5 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
6 Bergeend – Tadorna tadorna
7 Casarca – Tadorna ferruginea
8 Zomertaling – Spatula querquedula
9 Slobeend – Spatula clypeata
10 Krakeend – Mareca strepera
11 Smient – Mareca penelope
12 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
13 Pijlstaart – Anas acuta
14 Wintertaling – Anas crecca
15 Kuifeend – Aythya fuligula
16 Fazant – Phasianus colchicus
17 Gierzwaluw – Apus apus
18 Koekoek – Cuculus canorus
19 Houtduif – Columba palumbus
20 Meerkoet – Fulica atra
21 Fuut – Podiceps cristatus
22 Scholekster – Haematopus ostralegus
23 Steltkluut – Himantopus himantopus
24 Kluut – Recurvirostra avosetta
25 Kievit – Vanellus vanellus
26 Bontbekplevier – Charadrius hiaticula
27 Kleine Plevier – Charadrius dubius
28 Grutto – Limosa limosa
29 Steenloper – Arenaria interpres
30 Kemphaan – Calidris pugnax
31 Bonte Strandloper – Calidris alpina
32 Tureluur – Tringa totanus
33 Zwarte Ruiter – Tringa erythropus
34 Groenpootruiter – Tringa nebularia
35 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
36 Stormmeeuw – Larus canus
37 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
38 Zilvermeeuw – Larus argentatus
39 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
40 Visdief – Sterna hirundo
41 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
42 Lepelaar – Platalea leucorodia
43 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
44 Grote Zilverreiger – Ardea alba
45 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
46 Grauwe Kiekendief – Circus pygargus
47 Buizerd – Buteo buteo
48 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
49 Wielewaal – Oriolus oriolus
50 Kauw – Coloeus monedula
51 Zwarte Kraai – Corvus corone
52 Buidelmees – Remiz pendulinus
53 Baardman – Panurus biarmicus
54 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
55 Oeverzwaluw – Riparia riparia
56 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
57 Huiszwaluw – Delichon urbicum
58 Fitis – Phylloscopus trochilus
59 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
60 Grote Karekiet – Acrocephalus arundinaceus
61 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
62 Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus
63 Bosrietzanger – Acrocephalus palustris
64 Snor – Locustella luscinioides
65 Zwartkop – Sylvia atricapilla
66 Tuinfluiter – Sylvia borin
67 Grasmus – Curruca communis
68 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
69 Boomkruiper – Certhia brachydactyla
70 Spreeuw – Sturnus vulgaris
71 Merel – Turdus merula
72 Zanglijster – Turdus philomelos
73 Roodborst – Erithacus rubecula
74 Nachtegaal – Luscinia megarhynchos
75 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
76 Huismus – Passer domesticus
77 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
78 Graspieper – Anthus pratensis
79 Vink – Fringilla coelebs
80 Putter – Carduelis carduelis
81 Rietgors – Emberiza schoeniclus