Vogelexcursie Lauwersmeer 17 april 2022

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 17-4-22

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 17 april 2022

Eerste Paasdag, van 9.00-16.30 uur, was het tijd voor een vogelexcursie voor twee natuurliefhebbers uit Utrecht. Zij waren een paar jaar geleden al een halve dag mee geweest in het Lauwersmeer, en hadden nu een hele dag geboekt. Het weer was perfect: 6-17 ℃, windkracht 3 en volop zon.

Roodhalsganzen en de eerste twee Zeearenden

We begonnen bij het Jaap Deensgat. De eerste groepen Brandganzen kwamen net aanvliegen vanaf hun overnachtingsplaats en de Tjiftjaf zong al volop in de bomen achter ons. Het gras zat weer vol met Graspiepers, waar ook Witte en Gele Kwikstaarten tussen liepen te scharrelen. In het water stonden Kluten, en terwijl de Brandganzen neerstreken zagen we dat er ook een paar Rotganzen tussen zaten.

Roodhalsganzen door de scope
Roodhalsganzen door de scope

We liepen richting de vogelkijkhut en zagen Rietzanger, Roodborsttapuit, Blauwborst, Tureluur en Bruine Kiekendief. Op een gegeven moment liet ook een Baardmannetje zich prachtig zien. Toen we nog even over het water keken bleken er tussen de honderden Brandganzen twee Roodhalsganzen te lopen, super! Hoewel de deelnemers al veel vogels hadden gezien in hun leven, was dit toch een nieuwe soort voor hen. Na dit geniet-moment liepen we verder naar de hut en hoorden we ondertussen Roerdomp en Snor in het riet.

De hut weer uit
De hut weer uit

Vanuit de hut zagen we een tweetal Zeearenden, die bleven rondcirkelen boven het water. Eenmaal buiten de hut bleek er eentje (adult dier) in het gras aan de overkant te zijn gaan zitten. Deze liet zich met zijn witte staart mooi zien door de telescoop. We keken nog even op de uitkijkheuvel en terwijl we terug liepen naar de auto’s zagen we de eerste Huiszwaluwen vliegen en een Kleine Plevier in het gras lopen. Daarna reden we naar het volgende punt.

Paapje op paaltje en Reuzenstern aan het vissen

Hier vonden we een paartje Zomertaling en vanaf het uitkijkplateau zagen we een Paapje op een paaltje zitten. Boven het water bleek een Reuzenstern te vliegen, op zoek naar visjes en de Veldleeuwerik liet zich ook weer mooi horen met zijn zomerse geluid.

Bord met spanwijdte Zeearend
Bord met spanwijdte Zeearend

Cetti’s Zanger laat zich horen en alweer een paar Zeearenden

Omdat de deelnemers een hele dag hadden geboekt en bepaalde stukken van het Lauwersmeer nog niet kenden, reden we naar de Rug. Hier dronken we eerst even een kop koffie voordat we aan de wandel gingen. Zwartkop en Fitis lieten zich uitgebreid horen en in het plasje bleken Tafeleenden te zwemmen.

Terwijl we verder liepen naar het uitkijkplatform zagen we een Tapuit en Kneu en hoorden we Braamsluiper en Cetti’s Zanger. Vanaf het platform zagen we weer twee Zeearenden zweven (nu jongere dieren zonder witte staart) en vonden we in de verte ook nog twee Reuzensterns. We liepen terug naar de auto’s, zagen alweer een Zeearend vliegen, en reden toen naar de haven.

Veel Steenlopers en een fijne lunch

In de haven vonden we meer dan 300 Steenlopers, die rustten op de aanlegsteiger. Ook keken we even naar de verschillen tussen Zilvermeeuw, Grote Mantelmeeuw en Kokmeeuw. Op de Sternstee waren een paar Visdiefjes en een Scholekster te zien.

In de haven
In de haven

Al snel reden we door naar Friesland, terwijl onderweg een Torenvalk zich liet zien. Het was inmiddels tijd voor de lunch. We genoten op het buitenterras van een lekker broodje en wat drinken, voordat we weer verder gingen met vogels kijken.

Steltkluten vrij dichtbij

We reden naar een plek waar we na een korte wandeling de dijk op gingen, en oog in oog stonden met twee Steltkluten. Ook zagen we daar Slobeend en Wintertaling zwemmen en Kemphanen over een richeltje zand lopen. Daarna reden we naar de Ezumakeeg en zagen we onderweg nog een aantal Roeken.

Steltkluut
Steltkluut

We keken eerst even bij het midden van Ezumakeeg. Op de rand van het bosje stond een Lepelaar te slapen en in de verte dreven Pijlstaarten. Ook hier zagen we Kemphanen lopen en een Grutto in het water staan. Daarna reden we naar Ezumakeeg-Noord en keken we eerst even naar de groep Reeën in het land (13 stuks in totaal). Vanaf de uitkijkheuvel viel onze blik op een groep Kluten in het water en ook zagen we een aantal Smienten. Ook kwam er weer een Zeearend langs, waarbij ons totale op 6 Zeearend-waarnemingen uitkwam (waarvan in ieder geval 4 verschillende individuen).

Bij Ezumakeeg-Zuid vonden we geen nieuwe soorten meer, maar konden we nog wel een paar Tureluurs van dichtbij door de telescoop bekijken. Hoewel het nog niet 16.30 uur was, gaven de deelnemers aan dat het genoeg was geweest voor die dag. Zij hadden de wandeling bij de Pomp een dag eerder al gemaakt, dus dat was bekend terrein voor hen. Ze hadden van de dag genoten en veel mooie soorten vogels gezien.

Waargenomen soorten

1 Rotgans – Branta bernicla
2 Roodhalsgans – Branta ruficollis
3 Brandgans – Branta leucopsis
4 Grauwe Gans – Anser anser
5 Knobbelzwaan – Cygnus olor
6 Bergeend – Tadorna tadorna
7 Zomertaling – Spatula querquedula
8 Slobeend – Spatula clypeata
9 Krakeend – Mareca strepera
10 Smient – Mareca penelope
11 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
12 Pijlstaart – Anas acuta
13 Wintertaling – Anas crecca
14 Tafeleend – Aythya ferina
15 Kuifeend – Aythya fuligula
16 Houtduif – Columba palumbus
17 Meerkoet – Fulica atra
18 Fuut – Podiceps cristatus
19 Scholekster – Haematopus ostralegus
20 Steltkluut – Himantopus himantopus
21 Kluut – Recurvirostra avosetta
22 Kievit – Vanellus vanellus
23 Kleine Plevier – Charadrius dubius
24 Grutto – Limosa limosa
25 Steenloper – Arenaria interpres
26 Kemphaan – Calidris pugnax
27 Tureluur – Tringa totanus
28 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
29 Stormmeeuw – Larus canus
30 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
31 Zilvermeeuw – Larus argentatus
32 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
33 Reuzenstern – Hydroprogne caspia
34 Visdief – Sterna hirundo
35 Ooievaar – Ciconia ciconia
36 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
37 Lepelaar – Platalea leucorodia
38 Roerdomp – Botaurus stellaris
39 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
40 Grote Zilverreiger – Ardea alba
41 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
42 Zeearend – Haliaeetus albicilla
43 Buizerd – Buteo buteo
44 Torenvalk – Falco tinnunculus
45 Ekster – Pica pica
46 Kauw – Coloeus monedula
47 Roek – Corvus frugilegus
48 Zwarte Kraai – Corvus corone
49 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
50 Koolmees – Parus major
51 Baardman – Panurus biarmicus
52 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
53 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
54 Huiszwaluw – Delichon urbicum
55 Cetti’s Zanger – Cettia cetti
56 Fitis – Phylloscopus trochilus
57 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
58 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
59 Snor – Locustella luscinioides
60 Zwartkop – Sylvia atricapilla
61 Braamsluiper – Curruca curruca
62 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
63 Spreeuw – Sturnus vulgaris
64 Merel – Turdus merula
65 Blauwborst – Luscinia svecica
66 Paapje – Saxicola rubetra
67 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
68 Tapuit – Oenanthe oenanthe
69 Huismus – Passer domesticus
70 Gele Kwikstaart – Motacilla flava
71 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
72 Graspieper – Anthus pratensis
73 Vink – Fringilla coelebs
74 Kneu – Linaria cannabina
75 Rietgors – Emberiza schoeniclus