vogelexcursie Lauwersmeer 17-03-2019

Verslag Privé Vogelexcursie Lauwersmeer 17 maart 2019

Privé Vogelexcursie Lauwersmeer 17 maart 2019

Voor een zestal mensen uit Noord-Holland mocht ik dit weekend een vogelexcursie Lauwersmeer verzorgen. Het gezelschap, bestaande uit 4 volwassenen en 2 kinderen, hadden een middagexcursie geboekt. Omdat de weersvoorspelling bar en boos was voor de zaterdag, hebben we in overleg de excursie een dag later gedaan. Met windkracht 6, zo nu en dan een spettertje regen en 6 graden was het die zondag een stukje aangenamer. De deelnemers wilden graag opgehaald worden bij hun overnachtingsadres, dus hebben we iets eerder afgesproken. Om 12.30 uur gingen we op pad, richting de Friese kant van het Lauwersmeer.

De ene na de andere roofvogel!

Toen alle deelnemers waren voorzien van een verrekijker gingen we op pad. Direct kwam er een Buizerd voorbij vliegen. In het riet zong een Roodborsttapuit, die zich ook nog even door de telescoop liet bewonderen, evenals een Rietgors. Plotseling kwam er een Havik langs vliegen en even later ook nog een Sperwer. In de verte bleek een Zeearend in de lucht te hangen. De witte staart was duidelijk zichtbaar, dus het ging om een volwassen exemplaar. Het nest van deze imposante vogel was ook nog (ver weg) in de bomen te zien. Ondertussen leken de Graspiepers wel verstoppetje te spelen tussen de graspollen. Vanuit de uitkijkheuvel zagen we de eerste soorten eenden, waarvan er die dag nog vele zouden volgen. Hier zaten Wilde eend en Krakeend en een Fuut. Verder was het rustig op het water, waarschijnlijk vanwege de hoge golfslag.

Zangertjes in het bos

Zodra we tussen de bomen liepen (even lekker uit de wind) lieten verschillende vogels zich horen: Winterkoning, Vink, Koolmees en Pimpelmees.  Een Goudhaan en een Roodborst lieten zich ook nog even mooi zien. Daarna was het tijd om naar de volgende plek te rijden. Bij de kolonie Roeken was het verschil met de Kauw mooi te zien door de telescoop, en zagen we een Torenvalk op een grasheuveltje zitten. Via een klein weggetje achterlangs reden we naar de Ezumakeeg. Onderweg  kwamen we nog een nat stuk land tegen, waar we verschillende soorten meeuwen konden bekijken en een Wulp. Boven onze hoofden waren Veldleeuweriken druk bezig met hun balts- en territoriumvluchten.

Hoog water bij Ezumakeeg

Bij de hut hebben we eerst even thee/koffie met koek genuttigd. Het koste wel wat moeite om met de stevige wind de theezakjes in de mokken te houden…  Ondertussen konden we al genieten van het grote aantal Grutto’s, dat vlak voor ons in het land stond. Minstens honderd waren het er, we hebben ze niet geteld. Het water stond er behoorlijk hoog, dus was het druk op het stukje land wat nog niet onder water stond. Kemphanen, Tureluurs, Bonte Strandlopers en Kieviten. Helemaal op de rand stond nog een aantal Kluten, en we ontdekten ook nog een Goudplevier, die recht onze kant opkeek. Ook hier stonden en/of zwommen weer een aantal soorten eenden: Pijlstaart, Smient, Slobeend en Bergeend.

Nog meer eenden

Even verderop, bij de uitkijkheuvel (de meiden hadden het inmiddels te koud en bleven in de auto zitten), konden we de lijst met eendensoorten nog verder aanvullen. Hier dreven Kuifeend, Wintertaling, Tafeleend en Brilduikers. Het verbaasde de deelnemers dat er zoveel verschillende soorten eenden zijn, en dat ze er inderdaad zo verschillend uitzien!

Deelnemers vogelexcursie Lauwersmeer

We zijn daarna, via de Aalscholverkolonie, richting de haven gereden. Hier troffen we nog een Zilvermeeuw en een aantal rustende Steenlopers aan. Daarna was het tijd om door te rijden naar het punt waar ik de deelnemers had opgepikt, en elkaar de hand te schudden. Ondanks de stevige wind hadden we, in een ontspannen sfeer, veel verschillende soorten vogels gezien en gehoord in 3,5 uur tijd.


Waargenomen soorten

1  Brandgans – Branta leucopsis 
2  Grauwe Gans – Anser anser 
3  Knobbelzwaan – Cygnus olor 
4  Bergeend – Tadorna tadorna 
5  Slobeend – Spatula clypeata 
6  Krakeend – Mareca strepera
7  Smient – Mareca penelope 
8  Wilde Eend – Anas platyrhynchos
9  Pijlstaart – Anas acuta
10  Wintertaling – Anas crecca
11  Tafeleend – Aythya ferina 
12  Kuifeend – Aythya fuligula 
13  Brilduiker – Bucephala clangula
14  Fuut – Podiceps cristatus
15  Blauwe Reiger – Ardea cinerea
16  Grote Zilverreiger – Ardea alba
17  Aalscholver – Phalacrocorax carbo
18  Sperwer – Accipiter nisus 
19  Havik – Accipiter gentilis 
20  Zeearend – Haliaeetus albicilla 
21  Buizerd – Buteo buteo 
22  Meerkoet – Fulica atra
23  Scholekster – Haematopus ostralegus
24  Kluut – Recurvirostra avosetta
25  Kievit – Vanellus vanellus
26  Goudplevier – Pluvialis apricaria
27  Wulp – Numenius arquata
28  Grutto – Limosa limosa
29  Steenloper – Arenaria interpres
30  Kemphaan – Calidris pugnax
31  Bonte Strandloper – Calidris alpina
32  Tureluur – Tringa totanus
33  Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
34  Stormmeeuw – Larus canus
35  Zilvermeeuw – Larus argentatus
36  Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
37  Holenduif – Columba oenas
38  Houtduif – Columba palumbus
39  Torenvalk – Falco tinnunculus
40  Kauw – Coloeus monedula
41  Roek – Corvus frugilegus
42  Zwarte Kraai – Corvus corone
43  Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
44  Koolmees – Parus major
45  Veldleeuwerik – Alauda arvensis
46  Goudhaan – Regulus regulus
47  Winterkoning – Troglodytes troglodytes
48  Roodborst – Erithacus rubecula
49  Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
50  Graspieper – Anthus pratensis
51  Vink – Fringilla coelebs
52  Rietgors – Emberiza schoeniclus