Vogelexcursie Lauwersmeer 18 april 2021

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 18-4-21

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 18 april 2021

Op deze zondag was er van 9.30-13.00 uur een vogelexcursie Lauwersmeer afgesproken met twee dames (+ hond) uit de hoofdstad van ons land. Het was 9 ℃, wat bewolkt en windkracht 3.

Vreemde vogelgeluiden in het riet

We vertrokken om 9.30 uur vanaf de B&B en startten de excursie een paar minuten later bij het Jaap Deensgat, met het omdoen van de leenkijkers. Ze hielden van wandelen, maar hadden geen ervaring met vogels kijken. Bij de auto liet een Blauwborst zich direct horen en zien, en die viel goed in de smaak! Op het ‘hoempen’ van de Roerdomp werd verbaasd gereageerd: wat een vreemd geluid voor een vogel…

Wat veel verschillende soorten meeuwen

Vervolgens keken we door de telescoop naar vijf verschillende meeuwensoorten, Kemphanen en Kluten. In het riet lieten de Baardmannetjes zich al snel horen, en ze lieten zich zelfs even kort zien. Op de oever liep een Kleine Plevier, met de gele oogring goed zichtbaar door de telescoop. We keken nog even in de hut, maar daar was niets nieuws te zien. Toen we terug liepen zagen we Gele Kwikstaart en Graspieper in het gras, Rietgors in de struik en hoorden we een Rietzanger in het riet.

Wel Zomertaling en ook nog de Poelruiter!

Daarna reden we naar de uitkijktoren en zagen een Zomertaling en Fuut. Verderop, in de haven, vonden we Scholekster en heel veel Steenlopers (helaas geen Paarse Strandloper). Na de koffie en de koek reden we door naar de Friese kant, waar we deel van de Ezumakeeg hebben bezocht. De lijst met eenden werd flink uitgebreid, en natuurlijk genoten we even van de zeldzame Poelruiter. Hij liep weer vlakbij, vandaag.

Bij de laatste stop zagen we Grutto en Bruine Kiekendief en daarmee sloten we de excursie af. De deelneemsters konden met een enorme lijst met ‘lifers’ (soorten die je voor het eerst van je leven ziet) naar huis, en gaven aan het heel erg leuk te hebben gevonden.

Waargenomen soorten

1 Brandgans – Branta leucopsis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Knobbelzwaan – Cygnus olor
4 Bergeend – Tadorna tadorna
5 Zomertaling – Spatula querquedula
6 Slobeend – Spatula clypeata
7 Krakeend – Mareca strepera
8 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
9 Pijlstaart – Anas acuta
10 Wintertaling – Anas crecca
11 Tafeleend – Aythya ferina
12 Kuifeend – Aythya fuligula
13 Houtduif – Columba palumbus
14 Meerkoet – Fulica atra
15 Fuut – Podiceps cristatus
16 Scholekster – Haematopus ostralegus
17 Kluut – Recurvirostra avosetta
18 Kievit – Vanellus vanellus
19 Kleine Plevier – Charadrius dubius
20 Grutto – Limosa limosa
21 Steenloper – Arenaria interpres
22 Kemphaan – Calidris pugnax
23 Tureluur – Tringa totanus
24 Poelruiter – Tringa stagnatilis
25 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
26 Stormmeeuw – Larus canus
27 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
28 Zilvermeeuw – Larus argentatus
29 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
30 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
31 Roerdomp – Botaurus stellaris
32 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
33 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
34 Zeearend – Haliaeetus albicilla
35 Torenvalk – Falco tinnunculus
36 Kauw – Coloeus monedula
37 Zwarte Kraai – Corvus corone
38 Baardman – Panurus biarmicus
39 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
40 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
41 Fitis – Phylloscopus trochilus
42 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
43 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
44 Blauwborst – Luscinia svecica
45 Gele Kwikstaart – Motacilla flava
46 Graspieper – Anthus pratensis
47 Vink – Fringilla coelebs
48 Rietgors – Emberiza schoeniclus