Vogelexcursie Lauwersmeer 19 September 2020

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 19-9-20

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 19 september 2020.

Van 11.00-14.30 uur stond er een vogelexcursie Lauwersmeer op het programma voor 3 deelnemers uit de provincie Noord-Holland. Het was 19°C, windkracht 4 en onbewolkt.

Casarca’s bij het Jaap Deensgat

We gingen van start bij het Jaap Deensgat, waar de deelnemers direct oog in oog stonden met een hele groep Casarca’s. Hoewel één van de deelneemsters veel vaker vogels keek, was dit voor haar een ‘lifer’, en een leuk begin van de excursie. Natuurlijk keken we ook even naar de Brandganzen, Grauwe Ganzen en een Grote Zilverreiger, en zagen we een Buizerd in het gras zitten. We gingen wandelend richting de vogelkijkhut. Ondertussen vloog een Torenvalk over en begon te ‘bidden’, in de hoop een lekker muisje te vinden. Een eindje verderop zagen we Kievit en Graspieper, en ook een Watersnip liet zich zien door de telescoop.

Bij de vogelkijkhut
Bij de vogelkijkhut

Vanaf de uitkijkbult zagen we een roofvogel met lichte stuit en forse polsvlek: was het een Ruigpootbuizerd? Jammer genoeg bleek het achteraf toch een Buizerd te zijn. We gingen de hut in en zagen aan de overkant van het water een Slechtvalk zitten. Een stuk dichterbij, vlak voor de hut zaten Wilde Eenden. Toen we de hut uitliepen stond er een grote groep vogelliefhebbers te kijken naar een stel Zeearenden, die in de verte vlogen. Zij attendeerden ons er op, zodat wij ze ook nog even door de telescoop konden zien. Daarna liepen we verder, weer richting de auto’s, en ontdekten we een Grote Canadese Gans tussen de Brandganzen.

Fotomoment en Baardmannetjes

Een Zeearend is echt groot!
Een Zeearend is echt groot!

We reden naar de volgende stop, waar we genoten van koffie/thee en notenkoek, en van de aanwezige Kuifeenden, Aalscholvers en Futen. Vanaf de uitkijktoren werd het uitzicht even bewonderd en bij het metalen bord van de Zeearend werd even tijd genomen voor een fotomoment en de verbazingwekkende feiten over deze imposante vogel. Aan de overkant van de weg hoorden we een paar Baardmannetjes ‘plingen’ in het riet. Ze lieten zich nauwelijks zien, hoewel ze zich wel in de rietkraag verplaatsten. Voor ons was het ook weer tijd om een stukje verder te gaan, dus reden we door naar de haven van Lauwersoog.

De Steenlopers zitten dichtbij

We waren de auto’s nog niet uitgestapt, of de Steenlopers lieten zich al zien en horen. Deze fotogenieke dieren dribbelden rustig door, terwijl ze door ons werden gadegeslagen.

Ook konden we een Zilvermeeuw goed bekijken. De Scholeksters waren vandaag in geen velden of wegen te bekennen, dus reden we al snel door naar het laatste punt, de Ezumakeeg.

In de haven (foto door deelneemster)
In de haven (foto door deelneemster)

Genieten bij de Ezumakeeg

Close-up (foto door deelneemster)
Close-up (foto door deelneemster)

Op weg naar de Ezumakeeg reden we langs een weiland vol Goudplevieren. Hier stopten we even om ze door de telescoop goed te bekijken. Bij de Keeg stonden ook vandaag weer veel steltlopers in en bij het water: Kemphanen, een tweetal Kluten, Bontbekplevieren, Kleine Strandlopers en ook hier een aantal Goudplevieren. Bovendien dreven er behoorlijk wat eenden rond, zoals de Slobeend en de Wintertaling. Met deze vogelrijkdom sloten we de excursie af. De deelnemers gaven aan dat ze een gezellige en leerzame vogelexcursie hadden gehad.

Waargenomen soorten

1 Grote Canadese Gans – Branta canadensis
2 Brandgans – Branta leucopsis
3 Grauwe Gans – Anser anser
4 Knobbelzwaan – Cygnus olor
5 Bergeend – Tadorna tadorna
6 Casarca – Tadorna ferruginea
7 Slobeend – Spatula clypeata
8 Krakeend – Mareca strepera
9 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
10 Wintertaling – Anas crecca
11 Kuifeend – Aythya fuligula
12 Fuut – Podiceps cristatus
13 Kluut – Recurvirostra avosetta
14 Kievit – Vanellus vanellus
15 Goudplevier – Pluvialis apricaria
16 Bontbekplevier – Charadrius hiaticula
17 Steenloper – Arenaria interpres
18 Kemphaan – Calidris pugnax
19 Kleine Strandloper – Calidris minuta
20 Watersnip – Gallinago gallinago
21 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
22 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
23 Zilvermeeuw – Larus argentatus
24 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
25 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
26 Grote Zilverreiger – Ardea alba
27 Zeearend – Haliaeetus albicilla
28 Buizerd – Buteo buteo
29 Torenvalk – Falco tinnunculus
30 Slechtvalk – Falco peregrinus
31 Kauw – Coloeus monedula
32 Zwarte Kraai – Corvus corone
33 Baardman – Panurus biarmicus
34 Spreeuw – Sturnus vulgaris
35 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
36 Graspieper – Anthus pratensis