Vogelexcursie Lauwersmeer 2 September 2020

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 2-9-20

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 2 september 2020.

Van 10.00-13.30 uur stond er vandaag een vogelexcursie op de rol met twee natuurliefhebbers uit Zuid-Holland. Met een bijna onbewolkte lucht, 16-19 °C en windkracht 2 was het perfect weer om vogels te gaan kijken.

Casarca’s, een Zeearend en een mooie Grote Zilverreiger

We startten vanaf de B&B D’Olle Pastorie, van waar het maar een klein stukje rijden was naar het Jaap Deensgat. Hier stonden duizenden ganzen, eenden en andere vogels, waardoor we direct aan de slag konden met de verrekijkers en de telescoop. We keken naar de Brandganzen, Casarca’s, de vele Lepelaars en de statige Grote Zilverreiger. Deze laatste soort bleek een speciaal plekje in de harten van de deelnemers te hebben.

Na een half uur kwam in de verte een Zeearend in beeld, die een tijdje in de lucht bleef rondcirkelen. Toen deze uit beeld verdwenen was concentreerden we ons weer op de kleiner vogels, zoals de Witte en Gele Kwikstaarten en een Graspieper. Ondertussen waren we op pad gegaan richting de vogelkijkhut. Onderweg keken we naar Smienten, Bruine Kiekendief en Buizerd.

Omdat het vrij druk was bij de vogelkijkhut en er maximaal 3 personen naar binnen mochten, lieten we het bij een uitkijk vanaf de heuvel. Hier zagen we een flink aantal Watersnippen en achter ons bleken zes Casarca’s te zwemmen. Ook liet een Reuzenstern zich in de verte zien en stonden er iets dichter bij enkele Wulpen en Tureluurs.

Opvliegende vogels
Opvliegende vogels

Opeens hoorden we een helikopter aankomen. Deze Chinook zorgde ervoor dat alle vogels de lucht in gingen. Alsof er een Zeearend over kwam vliegen. We sloegen het schouwspel gade en liepen daarna terug naar de auto om naar het volgende punt te rijden.

Mooi vogeltafereeltje

Terwijl we even genoten van een kop koffie/thee en een stuk koek keken we naar de soorten om ons heen. In de verte stonden Aalscholvers op de stenen, enkele in de typische droog-houding. Dichtbij stond er ook eentje, tussen de eendensoorten. Voor ons, in het water, dreven Kuifeenden en doken Futen naar vis. We klommen nog even op het Blok, en keken naar een paar Grote Zilverreigers, die elkaar aan het wegjagen waren.

Grauwe Franjepoot tussen de eenden

Kijken naar Grauwe Franjepoot
Kijken naar Grauwe Franjepoot

Omdat we het rustig aan gedaan hadden, was het al aardig laat geworden. We reden dus direct door naar het laatste punt, waar we zicht hadden op honderden slteltlopers, zoals Kluut, Kemphaan, Kievit en Goudplevier. Ook liepen er een aantal Bontbekplevieren over de zandplaat en zagen we aan beide kanten van de uitkijkheuvel een Grauwe Franjepoot. Dit beestje bleef in de buurt van eenden zwemmen om de losgewoelde insecten uit het water te pikken, het was een echte druktemaker om te zien. Ook een Torenvalk liet zich nog even zien. Toen was het echt tijd om de deelnemers terug te rijden naar de B&B. Zij hadden genoten van het vogels kijken en het mooie gebied.

Waargenomen soorten

1 Brandgans – Branta leucopsis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Knobbelzwaan – Cygnus olor
4 Bergeend – Tadorna tadorna
5 Casarca – Tadorna ferruginea
6 Slobeend – Spatula clypeata
7 Krakeend – Mareca strepera
8 Smient – Mareca penelope
9 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
10 Wintertaling – Anas crecca
11 Kuifeend – Aythya fuligula
12 Houtduif – Columba palumbus
13 Waterral – Rallus aquaticus
14 Fuut – Podiceps cristatus
15 Kluut – Recurvirostra avosetta
16 Kievit – Vanellus vanellus
17 Goudplevier – Pluvialis apricaria
18 Bontbekplevier – Charadrius hiaticula
19 Wulp – Numenius arquata
20 Grutto – Limosa limosa
21 Kemphaan – Calidris pugnax
22 Watersnip – Gallinago gallinago
23 Grauwe Franjepoot – Phalaropus lobatus
24 Witgat – Tringa ochropus
25 Tureluur – Tringa totanus
26 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
27 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
28 Reuzenstern – Hydroprogne caspia
29 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
30 Lepelaar – Platalea leucorodia
31 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
32 Grote Zilverreiger – Ardea alba
33 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
34 Zeearend – Haliaeetus albicilla
35 Buizerd – Buteo buteo
36 Torenvalk – Falco tinnunculus
37 Zwarte Kraai – Corvus corone
38 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
39 Huiszwaluw – Delichon urbicum
40 Spreeuw – Sturnus vulgaris
41 Huismus – Passer domesticus
42 Gele Kwikstaart – Motacilla flava
43 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
44 Graspieper – Anthus pratensis