Vogelexcursie Lauwersmeer 20 november 2022

Privé vogelexcursie Lauwersmeer 20-11-22

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 20 november 2022.

Twee vogelliefhebbers uit de provincie Noord-Holland gingen vandaag mee op vogelexcursie, als onderdeel van het vogelarrangement Lauwersmeer. Van 9.00-14.00 uur gingen we op zoek naar vogelsoorten in het Lauwersmeer en de Friese kwelder. Het was fris (ca 1°C), droog en vooral ‘s ochtends nauwelijks wind, dus prima weer om vogels te kijken.

Veel Kieviten en een Zeearend op een paal

We begonnen bij de B&B D’Olle Pastorie, waar we een aantal ‘tuinsoorten’ zagen (o.a Roodborst, Huismus en Vink). Als snel reden we naar het Jaap Deensgat en direct viel het grote aantal Kieviten op. Ook stond er een Grote Mantelmeeuw en zwommen er Bergeenden. Onderweg naar de hut was het relatief rustig in het Riet, pas bij de uitkijkheuvel hoorden we de eerste Baardmannetjes. Deze lieten zich helaas niet goed zien. Wel zagen we een Buizerd voorbij vliegen. Vanuit de hut vonden we in de verte een aantal Brilduikers, die steeds onder water doken. En bij het scannen van de rietkraag ontdekten we een jonge Zeearend op een paal. Deze liet zich even mooi bekijken door de telescoop, net als de Pijlstaarten, die ervoor zwommen in het water.

Toen we terug liepen naar de auto kwam een Graspieper vrij dicht bij zitten en iets verder in het land bleken toch een paar Goudplevieren tussen de Kieviten rond te scharrelen. Ook waren er ondertussen Brandganzen in het gebied geland.

Wilde Zwanen en een jagende IJsvogel

Wij reden naar het volgende punt, waar we een groep Kuifeenden vonden en een aantal Wintertalingen, rustend in de rietkraag. De deelnemers verbaasden zich over de ware grootte van een Zeearend (weergegeven door het metalen kunstwerk), voordat we de uitkijktoren op klommen. Vanaf dit hogere punt keken we op een plasje, waar een groep Wilde Zwanen bleek te zwemmen. Ook zagen we Krakeend en een Grote Zilverreiger vanaf de toren.

Hierna reden we naar de haven van Lauwersoog. Het was laag water (eb), dus de Steenlopers waren elders aan het eten zoeken. Wel stond er een aantal Tureluurs in het slik van de haven te prikken en zagen we Kokmeeuw, Zilvermeeuw en Fuut. We genoten daar net even van een kop koffie met een stukje Friese Oranjekoek, toen één van de deelnemers plotseling een IJsvogel langs zag schieten. Na enig zoekwerk bleek deze van onder een loopbrug aan het jagen te zijn, en zagen we hem even later met een visje naar de andere kant van de haven vliegen. Leuk! Wij keken nog even aan de andere kant van de dijk en daar bleken Scholeksters en een Wulp te staan.

Ransuil, Velduilen en een Blauwe Kiekendief

Slapende Ransuil
Slapende Ransuil

In overleg met de deelnemers besloten we om de excursie iets te verlengen en naar de Friese kwelder door te rijden (in plaats van naar de Ezumakeeg te gaan). Op naar Peasens, dus! Onderweg stopten we nog even bij een natte greppel met eenden en zagen Smient en Wintertaling en een Torenvalk en nog iets verderop stonden Toendrarietganzen in het land.

In Peasens troffen we direct een slapende Ransuil aan, die zich door de telescoop even mooi liet bewonderen door de deelnemers.

Daarna gingen we de dijk over en stonden we oog in oog met de kwelder. In een plasje bleek, naast een Bergeend, een enkele Kluut te staan, die wat moeilijk liep. Iets verderop stond een groep Brandganzen en een enkele Rotgans (zonder wit in de nek, dus een jong dier). Toen een loslopende hond het land in rende, bleef deze Rotgans als enige staan. We liepen even naar een hoekje, in de hoop Strandleeuweriken te vinden, maar die waren er niet. Wel ging een Oeverpieper vlak voor ons zitten, zodat we die even goed konden bekijken.

We liepen terug naar de dam en ontdekten in de verte een jagende Velduil, en even later nog eentje, die in conflict was met een Blauwe Kiekendief. De deelnemers hadden vóór vandaag nog nooit een uil in het echt gezien, dus genoten met volle teugen. Toen we verder liepen zagen we Rietgors zitten en verderop, op het wad, vonden we Zilverplevieren en Bonte Strandlopers. We hadden gehoopt een aantal Sneeuwgorzen te zien, maar die waren waarschijnlijk al opgevlogen door mensen en (loslopende) honden… We liepen terug richting de dijk en ontdekten in het plasje nog een drietal Watersnippen.

Kleine Zwanen op de terugweg

Daarna was het tijd om terug te rijden richting de B&B. Onderweg zagen we een akker met Kauw, Roek en Holenduif en een eind verderop was een stuk land waar een heleboel Grauwe Ganzen aan het foerageren waren, samen met Wilde Zwanen en een paar Kleine Zwanen.

Aan het begin van de excursie hadden de deelnemers aangegeven dat het leuk zou zijn als ze die dag 10 nieuwe vogelsoorten (lifers) zouden zien. Het waren er een stuk of 20 geworden, dus de excursie was zeker geslaagd.

Waargenomen soorten

1 Rotgans – Branta bernicla
2 Brandgans – Branta leucopsis
3 Grauwe Gans – Anser anser
4 Toendrarietgans – Anser serrirostris
5 Kolgans – Anser albifrons
6 Knobbelzwaan – Cygnus olor
7 Kleine Zwaan – Cygnus columbianus bewickii
8 Wilde Zwaan – Cygnus cygnus
9 Bergeend – Tadorna tadorna
10 Krakeend – Mareca strepera
11 Smient – Mareca penelope
12 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
13 Pijlstaart – Anas acuta
14 Wintertaling – Anas crecca
15 Kuifeend – Aythya fuligula
16 Brilduiker – Bucephala clangula
17 Fazant – Phasianus colchicus
18 Holenduif – Columba oenas
19 Houtduif – Columba palumbus
20 Waterhoen – Gallinula chloropus
21 Meerkoet – Fulica atra
22 Fuut – Podiceps cristatus
23 Scholekster – Haematopus ostralegus
24 Kluut – Recurvirostra avosetta
25 Kievit – Vanellus vanellus
26 Goudplevier – Pluvialis apricaria
27 Zilverplevier – Pluvialis squatarola
28 Wulp – Numenius arquata
29 Bonte Strandloper – Calidris alpina
30 Watersnip – Gallinago gallinago
31 Tureluur – Tringa totanus
32 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
33 Stormmeeuw – Larus canus
34 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
35 Zilvermeeuw – Larus argentatus
36 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
37 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
38 Grote Zilverreiger – Ardea alba
39 Blauwe Kiekendief – Circus cyaneus
40 Zeearend – Haliaeetus albicilla
41 Buizerd – Buteo buteo
42 Ransuil – Asio otus
43 Velduil – Asio flammeus
44 IJsvogel – Alcedo atthis
45 Torenvalk – Falco tinnunculus
46 Ekster – Pica pica
47 Kauw – Coloeus monedula
48 Roek – Corvus frugilegus
49 Zwarte Kraai – Corvus corone
50 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
51 Koolmees – Parus major
52 Baardman – Panurus biarmicus
53 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
54 Spreeuw – Sturnus vulgaris
55 Merel – Turdus merula
56 Kramsvogel – Turdus pilaris
57 Roodborst – Erithacus rubecula
58 Huismus – Passer domesticus
59 Graspieper – Anthus pratensis
60 Oeverpieper – Anthus petrosus
61 Vink – Fringilla coelebs
62 Rietgors – Emberiza schoeniclus