Vogelexcursie Lauwersmeer 20 april 2022

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 20-4-22

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 20 april 2022

Op deze mooie woensdagochtend stond van 9.00-12.30 uur een vogelexcursie Lauwersmeer op de agenda voor 3 Friese familieleden. Zij kenden het gebied wel van eerder, maar hadden er nog nooit echt naar vogels gekeken. Met een stralend zonnetje, windkracht 4 en een temperatuur die van 8 naar 17 °C opliep, beloofde het een mooie ochtend te worden.

Baardman laat zich zien en Zeearend jaagt ganzen op

Na het omdoen van de leenverrekijkers konden de deelnemers hun ogen al niet meer van de vogels afhouden. Een grote groep Brandganzen en het geluid van baltsende Kieviten en Veldleeuweriken liet hen direct genieten. Op weg naar de vogelkijkhut zagen we meerdere Rietzangers, die volop aan het zingen waren in de top van een rietstengel. In het gras liepen Gele en Witte Kwikstaarten en Graspiepers en in het water stonden Kluten. Toen een Roodborsttapuit man zich mooi door de telescoop liet bewonderen kon de dag al niet meer stuk. Na een Rietgors in het gras lieten ook Tureluurs zich zien in een plasje en achterin het land ontdekten we een Kleine Plevier (met zijn gele oogring).

Ondertussen hoorden we achter ons een Snor zingen. Vanuit het riet klonk trouwens ook het ‘gepling’ van een Baardman, en vanaf de uitkijkbult liet deze soort zich ook een paar keer zien. Ook hoorden we het ‘gehoemp’ van de Roerdomp uit het riet komen.

We gingen de hut in zagen in de verte ganzen opvliegen. Na enig speurwerk ontdekten we een Zeearend, waarvan de witte staart door de telescoop te zien was (een adult dier dus). Toen we terug liepen naar de parkeerplaats bekeken we de verschillende soorten meeuwen nog even. Daarna reden we naar het volgende punt.

Eindelijk een Blauwborst

Hier dronken we eerst even een kop koffie met een stuk notenkoek erbij. Toen we over het plasje keken bleek een mannetje Zomertaling net de oversteek naar de overkant te maken, voordat hij verdween in de rietkraag. We hadden de witte wenkbrauwstreep duidelijk gezien! Vanaf het uitkijkplateau zagen we Fuut en Grote Zilverreiger en net toen we weer in de auto’s wilden stappen liet een Blauwborst zich horen. Na een paar verplaatsingen van het diertje ging hij zo zitten dat we hem door de telescoop konden zien. Dat was weer zo’n genietmomentje…

Vogels kijken is leuk!

Daarna reden we naar de haven, waar halverwege de Steenlopers op een aanlegsteiger zaten. Bij het einde van de haven bekeken we de Sternstee met haar Visdiefjes en vonden we Zilvermeeuwen en de eerste Scholeksters. We hadden trouwens geluk: er dreef een paartje Eiders in de Waddenzee. De deelnemers hadden nog nooit gezien dat het mannetje, naast zwart en wit, zulke mooie kleuren had.

Nog even door naar Friesland

We hadden nog tijd, dus reden we door naar de Ezumakeeg in Friesland. Hier keken we eerst even bij het bord van de Zeearend (was die in Friesland nou echt groter? 😉 ). Er streek net een groep Lepelaars neer in het water en op de rand vonden we Kemphanen en Grutto. Ook konden we een aantal eendensoorten aan de lijst toevoegen, waarbij vooral de Pijlstaart bij de deelnemers in de smaak viel.

Kemphanen in beeld
Kemphanen in beeld

Iets verderop, vanaf het uitkijkheuveltje zagen we volop Wintertaling en een enkele Smient. En eindelijk, maar toch, zagen de deelnemers een Bruine Kiekendief. Omdat iemand aangaf een Steltkluut gezien te hebben, reden we nog even terug, maar vonden deze niet. Met een roepende Fazant sloten we, iets later dan gepland, de excursie af. De deelnemers hadden het heel erg leuk gevonden en genoten van alle vogelrijkdom, en herinneringen die met de geluiden boven waren gekomen.

Waargenomen soorten

1 Brandgans – Branta leucopsis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Knobbelzwaan – Cygnus olor
4 Bergeend – Tadorna tadorna
5 Zomertaling – Spatula querquedula
6 Slobeend – Spatula clypeata
7 Krakeend – Mareca strepera
8 Smient – Mareca penelope
9 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
10 Pijlstaart – Anas acuta
11 Wintertaling – Anas crecca
12 Kuifeend – Aythya fuligula
13 Fazant – Phasianus colchicus
14 Meerkoet – Fulica atra
15 Fuut – Podiceps cristatus
16 Scholekster – Haematopus ostralegus
17 Kluut – Recurvirostra avosetta
18 Kievit – Vanellus vanellus
19 Kleine Plevier – Charadrius dubius
20 Grutto – Limosa limosa
21 Steenloper – Arenaria interpres
22 Kemphaan – Calidris pugnax
23 Tureluur – Tringa totanus
24 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
25 Stormmeeuw – Larus canus
26 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
27 Zilvermeeuw – Larus argentatus
28 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
29 Visdief – Sterna hirundo
30 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
31 Lepelaar – Platalea leucorodia
32 Roerdomp – Botaurus stellaris
33 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
34 Grote Zilverreiger – Ardea alba
35 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
36 Zeearend – Haliaeetus albicilla
37 Buizerd – Buteo buteo
38 Torenvalk – Falco tinnunculus
39 Kauw – Coloeus monedula
40 Zwarte Kraai – Corvus corone
41 Baardman – Panurus biarmicus
42 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
43 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
44 Fitis – Phylloscopus trochilus
45 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
46 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
47 Snor – Locustella luscinioides
48 Blauwborst – Luscinia svecica
49 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
50 Gele Kwikstaart – Motacilla flava
51 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
52 Graspieper – Anthus pratensis
53 Rietgors – Emberiza schoeniclus