Vogelexcursie Lauwersmeer 22 juni 2020

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 22 juni 2020

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op maandag 22 juni 2020

Op deze maandagmiddag hadden van 13.00-16.30 uur twee beginnende vogelaars uit de provincie Utrecht een excursie geboekt bij het Lauwersmeer. Met windkracht 3, een beetje bewolkt en 20 °C was het prima vogelweer.

‘Draadvogels’ en de eerste Zeearend

Op de afgesproken plek gingen eerst de leenverrekijkers om, en toen konden we aan de slag met de vogels. We zagen een tweetal vogels op het draad zitten, en door de telescoop was te zien dat het om een Roodborsttapuit en een Graspieper ging. Ondertussen hoorden we Tjiftjaf en Zanglijster zingen vanuit de bomen. Ook een Rietgors liet zich zien en de Rietzanger bleef zelfs in zijn wuivende rietpluim zitten terwijl we door de telescoop de lichte wenkbrauwstreep bekeken. Op dat moment kwam de Zeearend in beeld, vrij ver weg, boven de bomen, maar zijn imposante silhouet maakte al indruk.

Kijken naar Rietzanger
Kijken naar Rietzanger

We liepen een stukje verder en kregen al gauw een aantal watervogels in de kijker: o.a. Knobbelzwaan, Grote Zilverreiger, Krakeend, Fuut en Kuifeend. Kort daarna vloog een vrouwtje Bruine Kiekendief voor ons langs. Achter ons bleek ineens een bijzonder geluid te klinken, dat van een Buidelmees. We hoorden het vanuit een Wilg komen, maar konden het dier helaas niet ontdekken tussen de bladeren, hoewel hij even doorging met roepen. We liepen door en genoten van het uitzicht en van nog een paar vogelsoorten.

Bijzondere boom
Bijzondere boom

De weg terug naar de auto ging door een bosje, waar we een Zwartkop hoorden zingen, en ook een Roodborst zijn rommelige liedje liet horen. Langs het pad stond een boom, die als tak uit een omgevallen boom was gegroeid. Je loopt er zo langs, zonder het door te hebben! Toen we weer bij de auto’s waren, was het tijd om naar het volgende punt te rijden.

Steltlopers en de tweede Zeearend

Deze plek was totaal anders dan de eerste: het wemelde hier van de steltlopers, zoals Grutto, Kemphaan, Bontbekplevier, Bosruiter en Tureluur. Ook vlogen een paar Buizerden en Gierzwaluwen over en hoorden we boven ons een Veldleeuwerik. Plotseling kwam er weer een Zeearend overvloegej, deze keer iets dichterbij. De witte staart en lichte kop waren goed te zien, zeker door de telescoo, hoewel het soms even lastig zoeken was (vliegt hij nu onder of boven die kleine witte wolk?)

Tot slot gingen we nog even op zoek naar de vrij zeldzame Poelruiter, die al een paar dagen in dat gebied gemeld was. We vonden hem en konden hem ook goed bekijken door de telescoop. Daarna was het tijd voor de laatste plek, een stukje verderop.

Kijken naar steltlopers
Kijken naar steltlopers

Jonge Kluten en jonge Bergeenden

Hier waren de eenden in grote getale aanwezig, zodat we Wintertaling en Slobeend aan de lijst konden toevoegen. Ook stonden er veel Kluten. Vlak voor ons liep een volwassen Kluut met twee jongen, die al druk met hun korte gebogen snaveltjes door het water aan het maaien waren. De familie Bergeend kwam ook nog even voorbij zwemmen, met de jongen in een sliert achter de ene ouder aan. Tot slot zagen we een Torenvalk vliegen en hoorden we een Koekoek.

Inmiddels zat de tijd erop, dus werden de leenkijkers weer ingeleverd. E;en van de deelnemers had tijdens de excursie steeds het gevoel gehad in een natuurfilm te zijn beland, zo mooi waren de beelden door de telescoop. Ze hadden het beide erg naar de zin gehad!

Waargenomen soorten

1 Grauwe Gans – Anser anser
2 Knobbelzwaan – Cygnus olor
3 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
4 Bergeend – Tadorna tadorna
5 Slobeend – Spatula clypeata
6 Krakeend – Mareca strepera
7 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
8 Wintertaling – Anas crecca
9 Kuifeend – Aythya fuligula
10 Gierzwaluw – Apus apus
11 Koekoek – Cuculus canorus
12 Meerkoet – Fulica atra
13 Fuut – Podiceps cristatus
14 Scholekster – Haematopus ostralegus
15 Kluut – Recurvirostra avosetta
16 Kievit – Vanellus vanellus
17 Bontbekplevier – Charadrius hiaticula
18 Grutto – Limosa limosa
19 Kanoet – Calidris canutus
20 Kemphaan – Calidris pugnax
21 Tureluur – Tringa totanus
22 Poelruiter – Tringa stagnatilis
23 Bosruiter – Tringa glareola
24 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
25 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
26 Grote Zilverreiger – Ardea alba
27 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
28 Zeearend – Haliaeetus albicilla
29 Buizerd – Buteo buteo
30 Torenvalk – Falco tinnunculus
31 Zwarte Kraai – Corvus corone
32 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
33 Buidelmees – Remiz pendulinus
34 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
35 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
36 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
37 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
38 Zwartkop – Sylvia atricapilla
39 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
40 Spreeuw – Sturnus vulgaris
41 Merel – Turdus merula
42 Zanglijster – Turdus philomelos
43 Roodborst – Erithacus rubecula
44 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
45 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
46 Graspieper – Anthus pratensis
47 Putter – Carduelis carduelis
48 Rietgors – Emberiza schoeniclus