Vogelexcursie Lauwersmeer 24 oktober 2022

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 24-10-22

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 24 oktober 2022.

Vandaag stond van 9.30-13.00 uur een vogelexcursie op het programma met twee deelnemers uit de provincie Zuid-Holland. De ene deelnemer keek vaker vogels en had het cadeau gekregen van zijn partner, wat minder ervaring had met vogels kijken, maar het wel leuk vond. Het weer had beter gekund (ook slechter trouwens): 13°C, windkracht 6 en zo nu en dan een flinke bui.

Heel veel Smienten en een Zeearend

De deelnemers werden opgehaald bij hun overnachtingsadres en binnen vijf minuten waren we bij de eerste kijkplek: het Jaap Deensgat. Hier liepen we richting de vogelkijkhut, terwijl we onderweg een paar keer stopten om over het water te kijken. We zagen een grote groep Smienten, met daarnaast ook Bergeend, Pijlstaart, Kievit en Grote Zilverreiger. In het gras vonden we een aantal Graspiepers, die door de stevige wind echter lastig waren te bekijken met de telescoop.

Vanuit de hut zagen we een tweetal Watersnippen en Brandgans en Grauwe Gans. Plotseling zag één van de deelnemers een Zeearend vliegen in de verte. Geen witte staart, dus het was een jong dier. Ook zagen we een Blauwe Kiekendief in de verte al jagend voorbij komen. Van de Baardmannen, die in het gebied leven, hoorden en zagen we helaas niets.

We liepen terug naar de auto’s en reden naar de uitkijktoren. Hier stonden de witte koppen op de golven van het water, en zagen we geen vogels. Aan de andere kant van de weg was het iets rustiger en zwom een aantal Kuifeenden, en zagen we een Aalscholver en in de verte een aantal Kolganzen.

Schuimkoppen achter het Zeearend-bord
Schuimkoppen achter het Zeearend-bord

Twee Paarse Strandlopers tussen de Steenlopers

We stapten weer in en reden naar de haven van Lauwersoog. Vanwege het hoge water stond een groep Steenlopers op een aanlegsteiger te rusten. De associatie met een bepaalde Disney-film kwam bij de deelnemers boven, zo grappig vonden ze deze vogeltjes er uitzien. Op een andere steiger stonden Grote Mantelmeeuw en Zilvermeeuw mooi naast elkaar, zodat we goed de verschillen konden bekijken.

Op dat moment barstte een bui los, en gebruikten we de tijd even voor een kop koffie met notenkoek in de auto. Toen het weer droog was keken we nog even of er andere vogels zaten, maar op een Kauw na was het er leeg. Vanwege een sanitaire stop reden we nog even naar de andere kant van de haven. Hier zat nog een groep Steenlopers, en daar bleken twee Paarse Strandlopers tussen te staan, leuk!

Bij de volgende stop vonden we een groep Krakeenden, Wilde Eend, Wintertaling, Meerkoeten, Kokmeeuwen en een Roodborst. Ook zagen we een flink aantal Blauwe Reigers in de bomen zitten.

Blauwe Reigers in de bomen
Blauwe Reigers in de bomen

Alweer een Zeearend en nu ook Bruine Kiekendieven

Ezumakeeg
Ezumakeeg

Daarna reden we Friesland in en zagen we in een weiland een groep Stormmeeuwen zitten. Via het oude sluisje reden we door naar de Ezumakeeg, waar we een grote groep Reeën in het veld zagen staan. De weg naar het kijkpunt werd bijna helemaal geblokkeerd door een vrachtwagen, maar via de berm (die wat zachter bleek dan hij eruit zag) kwamen we toch bij de kijkheuvel terecht.

Hier waren verschillende soorten eenden te zien, waarbij we de Slobeend nog niet eerder hadden gezien, vandaag. Ook hier weer Knobbelzwanen en alweer een Zeearend. Dit keer een volwassen (adult) dier, te zien aan de witte staart. Een aantal Bruine Kiekendieven joegen boven het rietveld en ook een Buizerd liet zich zien. Achter ons bleek ondertussen een Torenvalk aan het ‘bidden’ te zijn.

Daarna reden we nog even naar de andere kant van het gebied, maar daar barstte weer een flinke bui los, die wat langer zou duren. Omdat de excursie qua tijd ook op zijn einde liep, besloten we ons niet drijfnat te laten regenen. De deelnemers wilden graag nog even de nieuwe uitkijktoren beklimmen, dus reden we daar gezamenlijk naar toe. Bij aankomst was het net weer droog. De deelnemers gaven aan dat ze een hele fijne ontspannen ochtend hadden gehad en leuke vogels hadden gezien. Hopelijk hebben ze nog van het uitzicht vanuit de uitkijktoren genoten!

Waargenomen soorten

1 Brandgans – Branta leucopsis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Kolgans – Anser albifrons
4 Knobbelzwaan – Cygnus olor
5 Bergeend – Tadorna tadorna
6 Slobeend – Spatula clypeata
7 Krakeend – Mareca strepera
8 Smient – Mareca penelope
9 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
10 Pijlstaart – Anas acuta
11 Wintertaling – Anas crecca
12 Kuifeend – Aythya fuligula
13 Meerkoet – Fulica atra
14 Kievit – Vanellus vanellus
15 Steenloper – Arenaria interpres
16 Paarse Strandloper – Calidris maritima
17 Watersnip – Gallinago gallinago
18 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
19 Stormmeeuw – Larus canus
20 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
21 Zilvermeeuw – Larus argentatus
22 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
23 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
24 Grote Zilverreiger – Ardea alba
25 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
26 Blauwe Kiekendief – Circus cyaneus
27 Zeearend – Haliaeetus albicilla
28 Buizerd – Buteo buteo
29 Torenvalk – Falco tinnunculus
30 Kauw – Coloeus monedula
31 Zwarte Kraai – Corvus corone
32 Spreeuw – Sturnus vulgaris
33 Roodborst – Erithacus rubecula
34 Graspieper – Anthus pratensis