Vogelexcursie Lauwersmeer 24 april 2021

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 24-4-21

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 24 april 2021.

Een hele dag vogels kijken in het Lauwersmeer, van 9.00-16.30 uur. Dat was wat twee vogelliefhebbers uit de provincie Utrecht wel zagen zitten. Het was een droge dag, 7-10 °C, licht bewolkt en windkracht 3.

Hoempende Roerdomp en prachtige Gele Kwikstaart

We gingen van start bij de B&B, waar zij verbleven. Hier hoorden en zagen we de eerste vogelsoorten (Huismus, Kauw en Zanglijster). We reden richting het Jaap Deensgat, en stopten onderweg nog even bij een akker met verschillende meeuwensoorten. Toen we naar de vogelkijkhut liepen zagen we o.a. Gele Kwikstaart en Rietzanger. Ook de Baardmannetjes, Snor en de Roerdomp lieten zich horen (iemand zei dat een Roerdomp 6x achter elkaar ‘hoempt’). Een Blauwborst was wel uitbundig aan het zingen, maar liet zich niet zien. Aan de overkant van het water bleken twee Reuzensterns te staan, waarvan de enorme rode snavel door de telescoop mooi te zien was. Onderweg naar het volgende punt zagen we de eerste Bruine Kiekendief vliegen.

Een lifer: de Zwarte Ruiter

Via ‘het Blok’ reden we richting de haven van Lauwersoog. Onderweg stopten we even bij een plasje, waar een paar Zwarte Ruiters stonden. De deelnemers hadden deze soort nog nooit gezien, en konden hem mooi vergelijken met de Tureluur, die er ook liep. Ondertussen hoorden we de Veldleeuwerik zingen met zijn zomerse geluid.

Honderden Steenlopers gevonden!

Kijken naar Steenlopers (foto door Suzette)
Kijken naar Steenlopers (foto door Suzette)

In de haven bleek de Sternstee, een kunstmatig broedeilandje, inmiddels gebruikt te worden door Scholekster, Kokmeeuw en Visdief. Na de koffie en koek liepen we even naar het puntje van de pier en ontdekten we honderden Steenlopers tussen de plantjes. Wat een prachtig gezicht, die leuke vogeltjes zo bij elkaar, rustend tijdens de periode van hoog water. Ook zagen we daar een Wulp staan.

Vijf Koereigers tussen de Koeien

We reden Friesland in en stopten nog even bij de Aalscholverkolonie. Na Putter en Fitis reden we verder naar de Bochtjesplaat. Het hek bleek open te staan, dus klimmen was niet nodig. Qua vogels viel het daar tegen, op een aantal eenden na, dus reden we vlot door richting de Ezumakeeg. Omdat er een groepje auto’s stond op een plek waar normaal nooit auto’s staan, en er Koereigers waren gemeld in die omgeving, reden we eerst daar naar toe. De 5 (!) Koereigers bleken inderdaad tussen de Koeien te staan. De deelnemers kenden deze vogels goed uit Afrika, maar hadden ze nog nooit in Nederland gezien.

Jonge Zeearend vliegt op

Bij de Ezumakeeg vonden we een jonge Zeearend, aan de overkant van het water. Ook zagen we de eerste Kemphanen van de dag en in de verte een Lepelaar. Toen de Zeearend wegvloog konden we even genieten van zijn enorme spanwijdte en vliegbeeld.

Daarna reden we naar het midden van de Keeg, waar een mannetje Brilduiker vrij dichtbij zwom. Even verderop, bij de uitkijkheuvel genoten we even van het uitzicht met een kop thee en een boterham. Hier zagen we een Kleine Plevier en een Bonte Strandloper, en nog een grote hoeveelheid eenden en Kluten.

Zwartkop laat zich toch nog zien…

De volgende stop was bij de Pomp. Na de Roodborsttapuit konden we op de uitkijkheuvel genieten van meerdere Bruine Kiekendieven, die boven het Riet joegen. Langs de rand liep een Oeverloper en ook hier zong een Snor. In het bos zagen we doorgroeiende omgevallen bomen, schelpen in wortelkluit en (na even zoeken) een Zwartkop.

Niet elke Roerdomp ‘hoempt’ 6x

Daarna reden we naar het laatste punt, waar we naar de uitkijktoren het Baak liepen. Ook hier weer enorme rietvelden en zwevende Kiekendieven. De Roerdomp die hier woonde ‘hoempte’ steeds maar vier keer, dus hiermee was de ‘6x-hoemp-regel’ ontkracht.

Na deze wandeling zat de excursie erop. De deelnemers hadden zich verbaasd over de wijdsheid en de veelzijdigheid van het gebied, en gaven aan genoten te hebben van de dag.

Waargenomen soorten

1 Brandgans – Branta leucopsis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Knobbelzwaan – Cygnus olor
4 Bergeend – Tadorna tadorna
5 Slobeend – Spatula clypeata
6 Krakeend – Mareca strepera
7 Smient – Mareca penelope
8 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
9 Pijlstaart – Anas acuta
10 Wintertaling – Anas crecca
11 Tafeleend – Aythya ferina
12 Kuifeend – Aythya fuligula
13 Brilduiker – Bucephala clangula
14 Houtduif – Columba palumbus
15 Waterhoen – Gallinula chloropus
16 Meerkoet – Fulica atra
17 Fuut – Podiceps cristatus
18 Scholekster – Haematopus ostralegus
19 Kluut – Recurvirostra avosetta
20 Kievit – Vanellus vanellus
21 Kleine Plevier – Charadrius dubius
22 Wulp – Numenius arquata
23 Grutto – Limosa limosa
24 Steenloper – Arenaria interpres
25 Kemphaan – Calidris pugnax
26 Bonte Strandloper – Calidris alpina
27 Oeverloper – Actitis hypoleucos
28 Tureluur – Tringa totanus
29 Zwarte Ruiter – Tringa erythropus
30 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
31 Stormmeeuw – Larus canus
32 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
33 Zilvermeeuw – Larus argentatus
34 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
35 Reuzenstern – Hydroprogne caspia
36 Visdief – Sterna hirundo
37 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
38 Lepelaar – Platalea leucorodia
39 Roerdomp – Botaurus stellaris
40 Koereiger – Bubulcus ibis
41 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
42 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
43 Zeearend – Haliaeetus albicilla
44 Buizerd – Buteo buteo
45 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
46 Torenvalk – Falco tinnunculus
47 Kauw – Coloeus monedula
48 Zwarte Kraai – Corvus corone
49 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
50 Koolmees – Parus major
51 Baardman – Panurus biarmicus
52 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
53 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
54 Huiszwaluw – Delichon urbicum
55 Fitis – Phylloscopus trochilus
56 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
57 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
58 Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus
59 Snor – Locustella luscinioides
60 Zwartkop – Sylvia atricapilla
61 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
62 Zanglijster – Turdus philomelos
63 Blauwborst – Luscinia svecica
64 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
65 Huismus – Passer domesticus
66 Gele Kwikstaart – Motacilla flava
67 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
68 Vink – Fringilla coelebs
69 Putter – Carduelis carduelis
70 Rietgors – Emberiza schoeniclus