Vogelexcursie Lauwersmeer 24 Juni 2024

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 24-6-24

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 24 juni 2024.

Op deze stralende maandag gingen twee natuurliefhebbers uit Drenthe een hele dag mee naar het Lauwersmeer. Na drie keer uitgesteld te zijn vanwege slecht weer was het nu toch eindelijk zover. Met 19-23 °C, windkracht 2-3 en een enkel wolkje kon het verjaardagscadeau geïnd worden!

Baardman en Orchideeën bij het Jaap Deensgat

Met één auto reden we tegen half 9 richting het Lauwersmeer, richting het Jaap Deensgat. Door een jagende Bruine Kiekendief stopten we echter al eerder en daar bleek ook een Baardman te zitten, een wenssoort van de deelnemers.

Genieten van het uitzicht
Genieten van het uitzicht
Rietzanger (door Ank)
Rietzanger (door Ank)

Bij het Jaap Deensgat keken we eerst even vanaf de parkeerplaats, voordat we richting de hut liepen. Achter ons hoorden we Zwartkop en Tjiftjaf zingen, terwijl we o.a. naar Lepelaars, Grote Zilverreiger, Smient, Krakeend en Bergeend stonden te kijken. Onderweg naar de hut hadden we wat beter zicht op een groep kleinere vogels, wat Zwarte Ruiters bleken te zijn. Voor de deelnemers was dit een nieuwe soort (lifer). Ook Grote Mantelmeeuw, Tureluur, Grutto en Kemphaan waren aanwezig, en een Roerdomp liet zicht ondertussen horen.

In het riet zongen Rietzanger en Rietgors er vrolijk op los, en ook een Snor en Waterral werden door de deelnemers gehoord. Behalve voor vogels was er ook aandacht voor de planten en vlinders, waarbij de Moeraswespenorchis, Brandende Liefde en Gamma-uil wat extra aandacht kregen 😉

Bij het uitkijkheuveltje liet Baardman zich wel horen, maar slecht zien. Ook een Kleine Karekiet was volop aan het zingen. We gingen even de hut in, maar daar zagen we weinig extra’s, dus liepen we weer terug naar de auto.

Gekraagde Roodstaart en Grauwe Vliegenvanger tijdens koffiepauze

Grauwe Vliegenvanger (door Ank)
Grauwe Vliegenvanger (door Ank)

De volgende korte stop was bij de uitkijktoren, waar we Kuifeend en Grasmus vonden. Daarna reden we naar het bezoekerscentrum, waar we bij een picknicktafel even heerlijk genoten van een kop koffie en zelfgemaakte rabarbertaart van de deelnemers. Ondertussen liet een mannetje Gekraagde Roodstaart zich mooi zien en niet veel later ook een Grauwe Vliegenvanger.

We liepen nog even een stukje door het bosje, maar Fluiter en Nachtegaal lieten zich niet horen. Wel hoorden we Grote Bonte Specht, Boompieper en Roodborst.

Een stop bij het Nieuwe Robbengat leverde Oeverzwaluw en Roodborsttapuit op, voordat we naar de haven reden. Op het broedponton ‘de Sternstee’, in de haven, was het een drukte van jewelste met allemaal jonge Visdieven en ouders die met visjes aan kwamen vliegen. De groep Steenlopers, die met hoog water vaak in de haven te vinden is, zat er niet, helaas. We keken nog even bij de sluizen, en reden toen door naar de Bantpolder.

Bij het huis, waar de afgelopen weken een Struikrietzanger in het bosje zat, sprong de gefrustreerde bewoner direct op zijn grasmaaier, toen we uitstapten. We hoorden Putter, maar de zeldzaamheid liet zich niet zien of horen, dus reden we op een gegeven moment toch maar door naar de Ezumakeeg.

Casarca’s en Steltkluut bij de Ezumakeeg

Via het oude sluisje in Ezumazijl en een plaatselijke Spotvogel kwamen we aan bij Ezumakeeg. Er kwamen twee ganzen aanvliegen, wat Casarca’s bleken te zijn. Leuk, ook dit was voor de deelnemers een nieuwe soort.

Iets verderop in het gebied bleek een Steltkluut te lopen, en daarachter een Kleine en een Grote Zilverreiger. Ook Slobeend en Wintertaling waren daar van de partij. Bij de uitkijkheuvel genoten we in het zonnetje even van thee met notenkoek, terwijl de Kluten en Zwarte Ruiters voor onze neus aan het foerageren waren. Ook hier vlogen Bruine Kiekendieven rond boven het rietveld.

Plotseling ontdekten we een Vos in het land. Hij stond minuten lang stil, schoot toen het Riet in, om er vervolgens met een dikke prooi uit te lopen en weer te verdwijnen. Maar niet voor lang, hij kwam al snel weer in beeld (nu zonder prooi) en keek ons lange tijd aan. Op een gegeven moment liep hij weg en stapten wij, al nagenietend, in de auto.

We hadden nog een half uur excursietijd, voordat we naar Groningen terug zouden rijden. Omdat de deelnemers de Zeearend nog op het wensenlijstje hadden staan, en die zich nog niet had laten zien, besloten we om toch al het gebied uit te rijden en nog even bij het nest van de Zeearend bij de Onlanden te kijken.

Toch nog een Zeearend

Na een rit van een uur (met onderweg nog Huismus, Roek en Ooievaar) parkeerden we de auto en liepen we richting de plek, waar je het beste zicht hebt op het nest. Het nest leek leeg, maar niet veel later begon één van de jonge Zeearenden zijn vliegspieren te trainen door op het nest te wapperen. We hadden bovendien geluk: er kwam een adulte Zeearend aanvliegen met een prooi (vis?) in zijn klauwen. Na deze op het nest te hebben afgeleverd ging hij/zij in een boom zitten, zodat we met de telescoop nog even extra goed konden kijken. Ook liet een IJsvogel zich nog even zien voordat we (met moeite 😉 ) de plek verlieten.

Op de terugweg naar de auto hoorden en zagen we de laatste soorten van de excursie (Groenling, Koekoek en Gaai), en tien minuten later stonden de deelnemers weer bij hun eigen auto. We hadden allemaal van de dag genoten!

Waargenomen soorten

1 Grote Canadese Gans – Branta canadensis
2 Brandgans – Branta leucopsis
3 Grauwe Gans – Anser anser
4 Parkgans – Anser anser forma domestica
5 Knobbelzwaan – Cygnus olor
6 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
7 Bergeend – Tadorna tadorna
8 Casarca – Tadorna ferruginea
9 Slobeend – Spatula clypeata
10 Krakeend – Mareca strepera
11 Smient – Mareca penelope
12 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
13 Wintertaling – Anas crecca
14 Kuifeend – Aythya fuligula
15 Gierzwaluw – Apus apus
16 Koekoek – Cuculus canorus
17 Houtduif – Columba palumbus
18 Waterral – Rallus aquaticus
19 Meerkoet – Fulica atra
20 Fuut – Podiceps cristatus
21 Scholekster – Haematopus ostralegus
22 Steltkluut – Himantopus himantopus
23 Kluut – Recurvirostra avosetta
24 Kievit – Vanellus vanellus
25 Grutto – Limosa limosa
26 Kemphaan – Calidris pugnax
27 Tureluur – Tringa totanus
28 Zwarte Ruiter – Tringa erythropus
29 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
30 Stormmeeuw – Larus canus
31 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
32 Zilvermeeuw – Larus argentatus
33 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
34 Visdief – Sterna hirundo
35 Ooievaar – Ciconia ciconia
36 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
37 Lepelaar – Platalea leucorodia
38 Roerdomp – Botaurus stellaris
39 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
40 Grote Zilverreiger – Ardea alba
41 Kleine Zilverreiger – Egretta garzetta
42 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
43 Zeearend – Haliaeetus albicilla
44 Buizerd – Buteo buteo
45 IJsvogel – Alcedo atthis
46 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
47 Torenvalk – Falco tinnunculus
48 Gaai – Garrulus glandarius
49 Kauw – Coloeus monedula
50 Roek – Corvus frugilegus
51 Zwarte Kraai – Corvus corone
52 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
53 Baardman – Panurus biarmicus
54 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
55 Oeverzwaluw – Riparia riparia
56 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
57 Huiszwaluw – Delichon urbicum
58 Fitis – Phylloscopus trochilus
59 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
60 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
61 Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus
62 Spotvogel – Hippolais icterina
63 Snor – Locustella luscinioides
64 Zwartkop – Sylvia atricapilla
65 Grasmus – Curruca communis
66 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
67 Spreeuw – Sturnus vulgaris
68 Zanglijster – Turdus philomelos
69 Merel – Turdus merula
70 Grauwe Vliegenvanger – Muscicapa striata
71 Roodborst – Erithacus rubecula
72 Gekraagde Roodstaart – Phoenicurus phoenicurus
73 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
74 Huismus – Passer domesticus
75 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
76 Graspieper – Anthus pratensis
77 Boompieper – Anthus trivialis
78 Vink – Fringilla coelebs
79 Groenling – Chloris chloris
80 Putter – Carduelis carduelis
81 Rietgors – Emberiza schoeniclus