Vogelexcursie Lauwersmeer 25 mei 2022

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 25-5-22

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 25 mei 2022.

Twee wandelliefhebbers uit Noord-Holland kwamen vandaag naar het Lauwersmeergebied, om daar van 13.00-16.30 uur vogels te kijken. Zij waren al meerdere keren langs het gebied gereden, op weg naar Schiermonnikoog, maar waren er nooit gestopt om te kijken. Het was 15 °C, bewolkt, maar droog, met windkracht 5.

Roodborsttapuit en Bruine Kiekendief laten zich mooi zien

De deelnemers waren sinds de start van corona gestart met vogels kijken, en wilden vandaag hun vogelkennis graag aanvullen met nieuwe soorten en wetenswaardigheden. Daarvoor startten we bij de Pomp, aan de Friese kant van het Lauwersmeer. Tijdens de kennismaking liet een Wielewaal zijn zang al horen en de eerste vogel die we zagen was een Roodborsttapuit, die zich op afstand door de telescoop mooi liet zien. We liepen richting de uitkijkheuvel en hoorden Kleine Karekiet, Koekoek Tjiftjaf, Roodborst en zagen in het Riet een Rietzanger en een Rietgors zitten. In de verte vloog een Bruine Kiekendief. We liepen een stukje verder en zagen aan de waterkant Bergeend, Brandgans, Grauwe Gans, en Krakeend zitten en in het water zwom Fuut en Knobbelzwaan.

Vanaf de uitkijkheuvel hadden we een mooi uitzicht over de rietvelden en zagen we meerdere mannetjes Bruine Kiekendief vliegen. Deze soort maakte veel indruk op de deelnemers, die hadden ze nog nooit zo mooi gezien. Ook zagen we daar Kleine Mantelmeeuw, Aalscholver, Meerkoet, Kuifeend en Blauwe Reiger.

Zeebodem tussen de bomen

We liepen door het bosje en hoorden weer van alles zingen: Roodborst, Winterkoning, Zanglijster en Vink. Een Zwartkop was te beweeglijk om door de deelnemers met de kijker te zien, maar hij liet zich duidelijk horen. Ook bekeken de deelnemers de schelpen van de voormalige zeebodem in een wortelkluit.

Schelp in zicht
Schelp in zicht

We keken nog even op afstand naar mogelijke Buidelmezen, maar zagen deze niet. Wel hoorden we Spotvogel, Fitis en Tuinfluiter toen we terug liepen naar de parkeerplaats.

Steltlopers bij de Ezumakeeg

We reden naar de Ezumakeeg, waar we eerst even bij ‘zuid’ gingen kijken. Tijdens een kop koffie/thee met een stuk koek keken we naar Tureluur, Bontbekplevier, Kemphaan, Bonte Strandloper, Grutto, Kluut en ook vonden we een Krombekstrandloper. Twee Graspiepers kwamen even kort langs en een Veldleeuwerik zong in de lucht. Toen we iets verder weg keken vonden we een Groenpootruiter en Smient.

Kijken bij Ezumakeeg-Zuid
Kijken bij Ezumakeeg-Zuid

Daarna reden we even naar ‘midden’, waar we Gierzwaluw en Slobeend zagen. Bij ‘noord’ konden we nog Visdief, Grote Zilverreiger en een Tafeleend toevoegen aan de lijst met soorten.

Verbazen over formaat Zeearend
Verbazen over formaat Zeearend

Toen was het tijd om door te rijden naar de volgende plek. Onderweg zagen we Kauwtjes en Roeken in het land zitten. We liepen even naar de dijk en keken uit over het stuk drassige land. De Steltkluten lieten zich op dat moment helaas niet zien. wel zagen we Kievit, veel eenden, een Buizerd en meerdere Huiszwaluwen.

Eindelijk op de dijk!

De laatste stop was bij de dijk aan de Waddenzee. Hier hadden de deelnemers al jarenlang eens willen stoppen, om op de dijk te kijken, maar het was er nooit van gekomen. Vandaag dus wel! Het was een verfrissende ervaring, met de stevige wind, en de telescoop trilde flink. Desalniettemin zagen we Steenlopers, Scholeksters en in de verte ook Zilverplevieren.

Deelnemers op de dijk
Deelnemers op de dijk

Het was inmiddels tijd om de excursie af te sluiten. De deelnemers gaven aan dat ze veel nieuwe soorten gezien hadden, en zich gerealiseerd hadden dat de vogelgeluiden ook erg handig zijn bij het vogels kijken. Ze hadden het een mooie middag gevonden en veel geleerd.

Waargenomen soorten

Waargenomen soorten
1 Brandgans – Branta leucopsis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Knobbelzwaan – Cygnus olor
4 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
5 Bergeend – Tadorna tadorna
6 Slobeend – Spatula clypeata
7 Krakeend – Mareca strepera
8 Smient – Mareca penelope
9 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
10 Tafeleend – Aythya ferina
11 Kuifeend – Aythya fuligula
12 Gierzwaluw – Apus apus
13 Koekoek – Cuculus canorus
14 Meerkoet – Fulica atra
15 Fuut – Podiceps cristatus
16 Scholekster – Haematopus ostralegus
17 Kluut – Recurvirostra avosetta
18 Kievit – Vanellus vanellus
19 Zilverplevier – Pluvialis squatarola
20 Bontbekplevier – Charadrius hiaticula
21 Grutto – Limosa limosa
22 Steenloper – Arenaria interpres
23 Kemphaan – Calidris pugnax
24 Krombekstrandloper – Calidris ferruginea
25 Bonte Strandloper – Calidris alpina
26 Tureluur – Tringa totanus
27 Groenpootruiter – Tringa nebularia
28 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
29 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
30 Visdief – Sterna hirundo
31 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
32 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
33 Grote Zilverreiger – Ardea alba
34 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
35 Buizerd – Buteo buteo
36 Wielewaal – Oriolus oriolus
37 Kauw – Coloeus monedula
38 Roek – Corvus frugilegus
39 Zwarte Kraai – Corvus corone
40 Koolmees – Parus major
41 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
42 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
43 Huiszwaluw – Delichon urbicum
44 Fitis – Phylloscopus trochilus
45 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
46 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
47 Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus
48 Spotvogel – Hippolais icterina
49 Zwartkop – Sylvia atricapilla
50 Tuinfluiter – Sylvia borin
51 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
52 Merel – Turdus merula
53 Zanglijster – Turdus philomelos
54 Roodborst – Erithacus rubecula
55 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
56 Graspieper – Anthus pratensis
57 Vink – Fringilla coelebs