Vogelexcursie Lauwersmeer 25 juni 2023

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 25-6-23

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 25 juni 2023.

Vandaag kwam van 13.00-16.30 uur een familie met 5 personen uit de provincies Groningen en Drenthe naar het Lauwersmeer voor een vogelexcursie. Het was een echte zomerdag, met maar liefst 29°C, windkracht 3 en een stralende zon.

Er vliegt een Roerdomp over!

Op de afgesproken plek werden eerst de leenkijkers uitgedeeld en konden we met de telescoop een Boerenzwaluw op tak bekijken. De meeste familieleden hadden nog niet eerder vogels gekeken, en waren verbaasd dat je met de juiste apparatuur iets zoveel beter kunt zien en vervolgens dan ook nog een Roodborsttapuit achter in een groot veld kunt vinden 🙂 . Ondertussen hadden we al een Zwartkop horen zingen en iets verderop lieten ook een Kleine Karekiet en een Sprinkhaanzanger zich horen.

Plotseling kwam een vrij grote vogel over ons heen vliegen. Het bleek een Roerdomp te zijn! Super gaaf, want die zie je niet zo vaak. Na dit geniet-moment liepen we verder en zagen we een Rietzanger zingen in het Riet. Verder weg in de rietkraag schoten wat kleine bruine vogeltjes heen en weer (kbv-tjes), die zich te snel verstopten om er een soortnaam aan te kunnen hangen. Op de rand van het water stonden Grauwe Ganzen en een Grote Zilverreiger en vanuit het bosje achter ons hoorden we Zanglijster en Vink zingen.

Cetti’s Zanger, Wielewaal en Spotvogel laten zich duidelijk horen

We kwamen bij de uitkijkheuvel aan en zagen een Bruine Kiekendief, die aan het jagen was boven het rietveld. Ook zagen we vanaf dit hogere punt Kuifeend, Krakeend, Wilde Eend en Fuut in het water zwemmen en bleken een Kemphaan en een Witgat op de rand te lopen. Er vloog een Kokmeeuw voorbij en naast ons zong een Tuinfluiter.

Daarna gingen we het bospad in, waar Tjiftjaf en Winterkoning zich lieten horen, tussen het gezoem van de muggen door. Iets verderop knalde ineens de zang van de Cetti’s Zanger onze oren binnen, dat een paar minuten later werd opgevolgd door het rustige ‘Dudeljoo’ van een Wielewaal. Terwijl verder gingen hoorden we ook een Spotvogel zingen vanuit de bosjes en zagen we een Grote Bonte Specht. We liepen langs het water, waar een Meerkoet zwom, en hoorden iets verderop een Bosrietzanger zingen. Daarna waren we al weer bij de parkeerplaats terug, waar we eerst even een kop koffie/thee/water met een stukje koek nuttigden (hier was nog schaduw!).

Even lekker in de schaduw
Even lekker in de schaduw

Familie Baardman komt even langs

Daarna reden we naar de Ezumakeeg, waar we eerst even bij de heuvel gingen kijken. Hier stonden talloze Grutto’s, Kluten, Kemphanen en Tureluurs in het ondiepe water en zwommen er Slobeenden. Tot grote vreugde van één van de deelneemsters kwam ook een familie Baardman vlak voor ons langs vliegen (6 stuks), waarvan er zelfs eentje even in een rietstengel ging zitten. Ook keken we even naar de 4 jonge Torenvalken in de nestkast.

Vervolgens gingen we naar het middengedeelte van het gebied, waar we een Lepelaar zagen foerageren (eten zoeken). Ook liep er Kievit, Spreeuw en Witte Kwikstaart en kwam een Wulp overvliegen. Een klein stukje verderop hoorden we een Veldleeuwerik zingen en zagen we een Rietgors zitten. Ergens in de bomen riep ondertussen een Koekoek.

Eindpunt in de haven

Het was inmiddels tijd voor de laatste plek van de excursie, dus reden we richting de haven van Lauwersoog, waarbij we onderweg nog een Blauwe Reiger zagen staan. In de haven stonden de Steenlopers gebroederlijk naast elkaar te rusten, met daartussen een Scholekster, die daardoor enorm groot leek.

In het water bleek een vrouwtje Middelste Zaagbek te zwemmen, wat eigenlijk een wintergast is in Nederland. Aan de andere kant van de dam zagen we een Zilvermeeuw. En natuurlijk keken we ook even naar de Sternstee, waar de Visdiefjes druk in de weer waren. Hiermee sloten we de excursie af. De deelnemers hadden het een hele fijne middag gevonden, ondanks de warmte. Ze waren onder de indruk van de vele vogelsoorten en hadden het gebied een stuk beter leren kennen.

Waargenomen soorten

1 Grauwe Gans – Anser anser
2 Knobbelzwaan – Cygnus olor
3 Bergeend – Tadorna tadorna
4 Slobeend – Spatula clypeata
5 Krakeend – Mareca strepera
6 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
7 Wintertaling – Anas crecca
8 Kuifeend – Aythya fuligula
9 Middelste Zaagbek – Mergus serrator
10 Koekoek – Cuculus canorus
11 Houtduif – Columba palumbus
12 Meerkoet – Fulica atra
13 Fuut – Podiceps cristatus
14 Scholekster – Haematopus ostralegus
15 Kluut – Recurvirostra avosetta
16 Kievit – Vanellus vanellus
17 Wulp – Numenius arquata
18 Grutto – Limosa limosa
19 Steenloper – Arenaria interpres
20 Kemphaan – Calidris pugnax
21 Witgat – Tringa ochropus
22 Tureluur – Tringa totanus
23 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
24 Zilvermeeuw – Larus argentatus
25 Visdief – Sterna hirundo
26 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
27 Lepelaar – Platalea leucorodia
28 Roerdomp – Botaurus stellaris
29 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
30 Grote Zilverreiger – Ardea alba
31 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
32 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
33 Torenvalk – Falco tinnunculus
34 Wielewaal – Oriolus oriolus
35 Kauw – Coloeus monedula
36 Zwarte Kraai – Corvus corone
37 Baardman – Panurus biarmicus
38 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
39 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
40 Cetti’s Zanger – Cettia cetti
41 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
42 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
43 Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus
44 Bosrietzanger – Acrocephalus palustris
45 Spotvogel – Hippolais icterina
46 Sprinkhaanzanger – Locustella naevia
47 Zwartkop – Sylvia atricapilla
48 Tuinfluiter – Sylvia borin
49 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
50 Spreeuw – Sturnus vulgaris
51 Zanglijster – Turdus philomelos
52 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
53 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
54 Vink – Fringilla coelebs
55 Rietgors – Emberiza schoeniclus