Vogelexcursie Lauwersmeer 25 september 2022

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 25-9-22

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 25 september 2022.

Vandaag gingen, van 13.00-16.30 uur, twee natuurliefhebbers uit de provincie Utrecht mee op vogelexcursie in het Lauwersmeergebied. De één had het als verrassingscadeau geregeld voor ander, die geen idee had wat er stond te gebeuren 😉 We hadden geluk met het weer: na een ochtend met buien was het nu droog, met 14°C, windkracht 3 en half bewolkt.

Twee Zeearenden, een jonge Boomvalk en mooie Pijlstaarten

We maakten kennis bij hun overnachtingsadres, B&B D’Olle Pastorie, vanwaar we in één auto naar de startplaats reden. Hier begonnen we met een rondwandeling. In het eerste veld was weinig te zien, behalve dat een Torenvalk in de nestkast zat, dus liepen we door. Op de rand van het meer stond Grauwe Gans, Kievit en Krakeend, en in het water dreef Knobbelzwaan en stond een Grote Zilverreiger. In de verte bleken twee Zeearenden te vliegen, waarvan bij één in ieder geval de witte staart duidelijk door de telescoop te zien was: een adult dier dus.

Daarna klommen we de uitkijkheuvel op en zagen we Smient en Wintertaling op de kant liggen. Er kwam een roofvogel over ons heen vliegen, een jonge Boomvalk. Leuk! In het water ontdekten we Pijlstaart en tussen de Kieviten liepen een aantal Goudplevieren.

Slechtvalk op jacht en toch nog een Roodborsttapuit

Plotseling gingen alle kleinere vogels de lucht in, wat er op duidt dat er mogelijk een roofvogel in aantocht is. En ja hoor, een Slechtvalk joeg achter een Kievit aan, maar verdween ook snel weer uit beeld. We keken nog even naar Kuifeend, Fuut en Meerkoet en liepen toen via het stille bos (met de horizontale boom) richting de parkeerplaats. Bij een laatste blik over het veld liet de Roodborsttapuit zich nu wél zien, zowel het mannetje als een jong.

Laatste blik over het veld (door Reina)
Laatste blik over het veld (door Reina)

Onderweg naar de volgende plek stopten we nog even aan de kant van de weg. In een weiland stonden Stormmeeuwen naar eten te zoeken, en ook scharrelden er een paar Holenduiven in het gras. Aan de andere kant van de weg was het een drukte van belang met een stuk of zes Buizerds en meerdere Blauwe en Grote Zilverreigers. Daarna reden we door richting de Ezumakeeg, terwijl we onderweg, bij de boerderijen, nog Witte Kwikstaart, Huismus, Spreeuw, Zwarte Kraai en Kauw vonden.

Steltlopers bij de Keeg

We begonnen bij Ezumakeeg-Noord, waar we zeker niet de enigen waren. In het water stonden Kluten en op de zandplaat trippelden Kleine Strandlopers en Bontbekplevieren rond. Er kwam een Bruine Kiekendief aanvliegen, die zich ook door de telescoop even goed liet zien. Achterin het gebied zwom Bergeend en iets dichterbij ontdekten we Kemphaan, Kokmeeuw en een paar Grutto’s.

Naast vogels ook Konikpaarden
Naast vogels ook Konikpaarden

Daarna keken we nog even bij Ezumakeeg-Midden en Zuid, maar daar stond het nog zo droog dat er eigenlijk niets te zien was. Na een kop koffie/thee en een stuk notenkoek, en een blik op de nieuwe uitkijktoren (de Reiddomp), reden we via het oude sluisje richting de zeedijk.

We klommen de dijk op en zagen Bonte Strandlopers in het wad prikken, op zoek naar een lekker hapje. In de verte liepen Scholekster en Wulp. Na een blik op Schiermonnikoog reden we verder naar de haven van Lauwersoog.

Schiermonnikoog in zicht
Schiermonnikoog in zicht

Kuifaalscholver in de haven

In de haven reden we eerst even de kade op, waar we al snel de Kuifaalscholver, die er sinds een paar dagen gemeld werd, zagen drijven. Toen een Aalscholver op een paal landde, waren de verschillen tussen de beide soorten mooi te zien.

Iets verderop in de haven stopten we weer even en zagen een Steenloper tussen de blokken scharrelen. Ook dreef er een Zilvermeeuw in zee. Aan de andere kant van de weg, in wat groene planten, ontdekten we een paar vogeltjes, die we als jonge Kneu konden determineren.

We reden naar het eind van de haven en zagen daar Tureluur in het slik staan. De Sternstee was leeg. Het was inmiddels tijd om terug te rijden naar de B&B, via de toeristische route door het gebied. De deelnemers gaven aan dat ze een fijne excursie hadden gehad en veel nieuwe soorten hadden gezien. Het was een zeer geslaagd cadeau geweest!

Waargenomen soorten

1 Brandgans – Branta leucopsis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Knobbelzwaan – Cygnus olor
4 Bergeend – Tadorna tadorna
5 Krakeend – Mareca strepera
6 Smient – Mareca penelope
7 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
8 Pijlstaart – Anas acuta
9 Wintertaling – Anas crecca
10 Kuifeend – Aythya fuligula
11 Holenduif – Columba oenas
12 Houtduif – Columba palumbus
13 Meerkoet – Fulica atra
14 Fuut – Podiceps cristatus
15 Scholekster – Haematopus ostralegus
16 Kluut – Recurvirostra avosetta
17 Kievit – Vanellus vanellus
18 Goudplevier – Pluvialis apricaria
19 Bontbekplevier – Charadrius hiaticula
20 Wulp – Numenius arquata
21 Grutto – Limosa limosa
22 Steenloper – Arenaria interpres
23 Kemphaan – Calidris pugnax
24 Bonte Strandloper – Calidris alpina
25 Kleine Strandloper – Calidris minuta
26 Tureluur – Tringa totanus
27 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
28 Stormmeeuw – Larus canus
29 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
30 Zilvermeeuw – Larus argentatus
31 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
32 Kuifaalscholver – Gulosus aristotelis
33 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
34 Grote Zilverreiger – Ardea alba
35 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
36 Zeearend – Haliaeetus albicilla
37 Buizerd – Buteo buteo
38 Torenvalk – Falco tinnunculus
39 Boomvalk – Falco subbuteo
40 Slechtvalk – Falco peregrinus
41 Kauw – Coloeus monedula
42 Zwarte Kraai – Corvus corone
43 Spreeuw – Sturnus vulgaris
44 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
45 Huismus – Passer domesticus
46 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
47 Kneu – Linaria cannabina