Vogelexcursie Lauwersmeer 25 juni 2020

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 25 juni 2020

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 25 juni 2020

Op deze zonnige, warme donderdagochtend stonden 2 deelnemers uit Noord-Brabant klaar om het Lauwersmeer te verkennen. Zij hadden voor de excursie van een hele dag (dus van 9.00-16.30 uur) gekozen, om alle kanten van het Lauwersmeer te zien. Het was 21-26 °C, onbewolkt en windkracht 3-4.

Casarca’s en Zeearend voor de 1e keer

We hadden afgesproken bij de B&B D’Olle Pastorie, waar ze een paar dagen verbleven. Hier werd eerst even het juiste schoeisel aangetrokken en werden de leenkijkers uitgedeeld. We reden naar de eerste stop, waar we een wandeling naar de vogelkijkhut maakten. Bij het uitstappen vlogen de Gierzwaluwen als over ons heen. In het water, waar veel eenden en ganzen zwommen, vielen de Casarca’s al snel op, met hun mooie oranjebruine veren. De deelnemers hadden nog nooit een Zeearend in Nederland gezien (wel in het buitenland), dus toen deze kwam overvliegen waren ze blij verrast.

Langs het pad stonden veel Orchideeën, die ook in de smaak vielen bij de deelnemers. Iets verderop, in een slikkig stukje in het gras, scharrelden Witgat en een aantal Kleine Plevieren, waarvan de gele oogring goed te zien was door de telescoop. Plotsling kwam er weer een Zeearend overvliegen, nu zelfs iets lager. Weer even genieten, dus! Rond de vogelkijkhut vlogen Oeverzwaluwen en Huiszwaluwen en in de hut werd er genoten van de nestjes Boerenzwaluwen, waarvan de jongen al aardig groot waren.

Vliegende en rijdende bezienswaardigheden

Bij de volgende stop namen we even de tijd voor koffie/thee en koek, en zagen we een Bruine Kiekendief man jagen. Hij hing bijna stil boven het riet, en de deelnemers konden het dier dus volop bewonderen door de telescoop. Ook werd er even een babbeltje gemaakt met een paar motorliefhebbers.

We reden naar een volgend punt, waar we in een bosje even luisterden naar vogels en we keken er naar planten. In het naastgelegen bezoekerscentrum zouden we even een sanitaire stop maken. Helaas waren de toiletten nog steeds gesloten, maar troffen we wel een mannetje Gekraagde Roodstaart aan. We reden door naar de haven, waar we een groep Steenlopers in de verte zagen, rustend op een aanlegsteiger. Ondertussen genoten we even van de zeebries , die ons wat verkoeling bracht.

Lunch met uitzicht

Het was inmiddels tijd voor de lunch. Hiervoor reden we Friesland in, en genoten we van een eigen meegebrachte boterham met een fantastisch uitzicht. Tussen de koeien liepen jonge Kluten en in het riet liet een Baardman zich horen. Ook zagen we een Lepelaar staan en hoorden we een Koekoek. Bovendien kon de lijst met eenden kon ook weer worden uitgebreid.

Een eindje verderop zagen we Bosruiter en Kemphanen staan, en zat er een groepje Slobeenden te slapen. De groep jonge Bergeenden moest natuurlijk even op de foto.

Bij de laatste stop maakten we nog een wandeling, waarbij we de Roodborsttapuit zagen, en we genoten we van het uitzicht over de rietvelden. We zagen nog een paar nieuwe eendensoorten, en we luisterden nog naar vogelzang (o.a. Kleine Karekiet, Tuinfluiter en Zanglijster). Daarna was het tijd om gedag te zeggen en weer ieder onze eigen weg te gaan. De deelnemers gaven aan een hele fijne dag te hebben gehad en een goede indruk van het Lauwersmeer te hebben gekregen.

Waargenomen soorten

1 Brandgans – Branta leucopsis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
4 Bergeend – Tadorna tadorna
5 Casarca – Tadorna ferruginea
6 Slobeend – Spatula clypeata
7 Krakeend – Mareca strepera
8 Smient – Mareca penelope
9 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
10 Wintertaling – Anas crecca
11 Kuifeend – Aythya fuligula
12 Gierzwaluw – Apus apus
13 Koekoek – Cuculus canorus
14 Houtduif – Columba palumbus
15 Meerkoet – Fulica atra
16 Fuut – Podiceps cristatus
17 Scholekster – Haematopus ostralegus
18 Kluut – Recurvirostra avosetta
19 Kievit – Vanellus vanellus
20 Bontbekplevier – Charadrius hiaticula
21 Kleine Plevier – Charadrius dubius
22 Grutto – Limosa limosa
23 Kemphaan – Calidris pugnax
24 Witgat – Tringa ochropus
25 Tureluur – Tringa totanus
26 Bosruiter – Tringa glareola
27 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
28 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
29 Zilvermeeuw – Larus argentatus
30 Visdief – Sterna hirundo
31 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
32 Lepelaar – Platalea leucorodia
33 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
34 Grote Zilverreiger – Ardea alba
35 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
36 Zeearend – Haliaeetus albicilla
37 Buizerd – Buteo buteo
38 Kauw – Coloeus monedula
39 Zwarte Kraai – Corvus corone
40 Koolmees – Parus major
41 Baardman – Panurus biarmicus
42 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
43 Oeverzwaluw – Riparia riparia
44 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
45 Huiszwaluw – Delichon urbicum
46 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
47 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
48 Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus
49 Zwartkop – Sylvia atricapilla
50 Tuinfluiter – Sylvia borin
51 Grasmus – Sylvia communis
52 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
53 Spreeuw – Sturnus vulgaris
54 Merel – Turdus merula
55 Zanglijster – Turdus philomelos
56 Roodborst – Erithacus rubecula
57 Gekraagde Roodstaart – Phoenicurus phoenicurus
58 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
59 Huismus – Passer domesticus
60 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
61 Graspieper – Anthus pratensis
62 Putter – Carduelis carduelis
63 Rietgors – Emberiza schoeniclus