Vogelexcursie Lauwersmeer 25 mei 2019

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 25 mei 2019

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op zaterdag 25 mei 2019.

Vandaag stond van 12.30-16.00 uur een excursie met één persoon uit Groningen op het programma. We gingen aan de Friese kant van het Lauwersmeer aan de slag. Met 13 °C, bewolkt en windkracht 4 was het goed vogelweer.

Kiekendieven vanaf de uitkijkheuvel

Op de afgesproken plek gingen we eerst aan de slag met een paar vogelgeluiden, zoals van de Zwartkop en de Fitis. Terwijl we naar de uitkijkheuvel wandelden zagen we een Blauwborst, Rietzanger en een Putter. Vooral de laatste liet zich even mooi door de telescoop bewonderen. Ook kwam er een Sperwer langs vliegen. Vlak bij de uitkijkheuvel zagen we Rietgors en Roodborsttapuit, en vanaf de heuvel o.a. Krakeend, Bergeend, Visdief en Bruine Kiekendief. Plotseling kwam er een roofvogel in beeld met een witte stuit. Deze ging even in de buurt van de Bruine Kiekendief vliegen. Waarschijnlijk is het een vrouwtje Blauwe Kiekendief geweest, maar een Grauwe Kiekendief kan niet worden uitgesloten. Ondertussen lieten Kleine Karekiet en Koekoek zich goed horen.

Toen we via het bos naar de auto terug liepen, hoorden we nog een aantal soorten zangvogels, zoals de Zanglijster en Tjiftjaf. We stapten in één auto en reden naar de volgende plek: de Roekenkolonie. Hier bleek dat er al heel veel jonge vogels in de bomen zaten, nog zonder het kenmerkende grijze stuk op de snavel. We reden verder richting de Ezumakeeg via de ‘achterlangs’ route, waar de Boerenzwaluwen en Huismussen rondvlogen.

Kleine Plevier, Zomertaling, en een eenzame Kanoet

Deelnemer fotografeert de Kleine Plevier
Deelnemer fotografeert de Kleine Plevier

Bij de eerste plek bij de Keeg waren al veel leuke soorten te zien, zoals Tafeleend, Kluut, Zomertaling en een Kleine Plevier. We reden verder en konden vanaf de uitkijkheuvel nog een aantal soorten bijschrijven, waarbij de Grutto en Rosse Grutto mooi dicht bij elkaar stonden, waardoor de verschillen duidelijk te zien waren. Verder stonden er heel veel Bonte Strandlopers op de slikplaat en ontdekten we daar tussen een enkele Kanoet (wat heeft deze toch een mooie warme roestbruine kleur in deze tijd van het jaar). In een andere hoek van het gebied stond een Groenpootruiter tussen de Tureluurs.

Daarna reden we naar de vogelkijkhut, waar we nog meer Bonte Strandlopers tegen kwamen. Ter plaatse genoten we even van een kop koffie met een stuk koek, terwijl er ondertussen een Veldleeuwerik boven ons hoofd aan het zingen was. Naast Brandgans en Kokmeeuw zat er niets nieuws meer bij de hut. Tijd om richting de haven te rijden.

Zwarte Roodstaart op het dak en Nachtegaal in de struiken

In de haven van Lauwersoog zagen we Huiszwaluwen vliegen en zat een mannetje Zwarte Roodstaart prachtig op het hoekje van een loods. Toen we aan het eind van de haven waren, zagen we een heleboel Steenlopers op een aanlegplaats zitten, wachtend op de volgende periode van laag water (het was nu vloed).

Het was inmiddels tijd om de deelnemer naar zijn overnachtingsadres te rijden, in de buurt van het Lauwersmeer. Omdat dit niet via de grote weg ging, maar we nog even de tussendoor route pakten, kwamen we onderweg nog een Nachtegaal tegen. Deze liet zich duidelijk horen, maar helaas niet zien. Hij bleef verstopt zitten tussen de bladeren van de struiken. We reden door en bij de B&B was het tijd om elkaar de hand te schudden. Het was een fijne middag geweest met een paar nieuwe soorten voor de deelnemer.

Waargenomen soorten

1  Brandgans – Branta leucopsis
2  Grauwe Gans – Anser anser
3  Knobbelzwaan – Cygnus olor
4  Bergeend – Tadorna tadorna
5  Zomertaling – Spatula querquedula
6  Slobeend – Spatula clypeata
7  Krakeend – Mareca strepera
8  Wilde Eend – Anas platyrhynchos
9  Wintertaling – Anas crecca
10  Tafeleend – Aythya ferina
11  Fazant – Phasianus colchicus
12  Fuut – Podiceps cristatus
13  Blauwe Reiger – Ardea cinerea
14  Aalscholver – Phalacrocorax carbo
15  Sperwer – Accipiter nisus
16  Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
18  Buizerd – Buteo buteo
18  Meerkoet – Fulica atra
19  Scholekster – Haematopus ostralegus
20  Kluut – Recurvirostra avosetta
21  Kievit – Vanellus vanellus
22  Bontbekplevier – Charadrius hiaticula
23  Kleine Plevier – Charadrius dubius
24  Rosse Grutto – Limosa lapponica
25  Grutto – Limosa limosa
26  Steenloper – Arenaria interpres
27  Kanoet – Calidris canutus
28  Bonte Strandloper – Calidris alpina
29  Tureluur – Tringa totanus
30  Groenpootruiter – Tringa nebularia
31  Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
32  Zilvermeeuw – Larus argentatus
33  Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
34  Visdief – Sterna hirundo
35  Houtduif – Columba palumbus
36  Koekoek – Cuculus canorus
37  Kauw – Coloeus monedula
38  Roek – Corvus frugilegus
39  Zwarte Kraai – Corvus corone
40  Veldleeuwerik – Alauda arvensis
41  Boerenzwaluw – Hirundo rustica
42  Huiszwaluw – Delichon urbicum
43  Fitis – Phylloscopus trochilus
44  Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
45  Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
46  Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus
47  Zwartkop – Sylvia atricapilla
48  Winterkoning – Troglodytes troglodytes
49  Spreeuw – Sturnus vulgaris
50  Merel – Turdus merula
51  Zanglijster – Turdus philomelos
52  Blauwborst – Luscinia svecica
53  Nachtegaal – Luscinia megarhynchos
54  Zwarte Roodstaart – Phoenicurus ochruros
55  Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
56  Huismus – Passer domesticus
57  Witte Kwikstaart – Motacilla alba
58  Vink – Fringilla coelebs
59  Putter – Carduelis carduelis
60  Rietgors – Emberiza schoeniclus