Vogelexcursie Lauwersmeer 27 maart 2022

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 27-3-22

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 27 maart 2022.

Met het hele gezin vogels kijken op zondagmiddag, dat leek deze ouders met kinderen van 10 en 14 jaar uit Drenthe wel wat. Dus gingen we op 27 maart van 13.00-16.30 uur in het Lauwersmeer op zoek naar vogels. Ze zouden hun ogen uitkijken, terwijl het prima weer was: 11 °C, zonnig en windkracht 3.

Kievit met mooie kuif

Nadat iedereen was voorzien van een leenkijker werd de eerste soort snel gevonden: een mannetje Wilde eend met een bijzonder gekleurd vrouwtje (‘soepeend’). Daarna gingen we kijken of de Roodborsttapuit ‘thuis’ was. Deze liet zich helaas niet zien in het hoge gras. Wel vonden we al snel een paar Rietgorzen, die zich mooi door de telescoop lieten bewonderen. Ondertussen was een Tjiftjaf volop aan het zingen. We liepen verder en zagen een Torenvalk, Graspieper en Bergeenden en de Kievit viel met zijn mooie kuif ook in de smaak bij de deelnemers. Ook lieten een paar Putters zich bekijken door de telescoop.

Kijken naar Putters
Kijken naar Putters

Vanaf de uitkijkheuvel zagen we mannetje en vrouwtje Bruine Kiekendief boven het rietveld jagen, waarbij ze soms even leken te stoeien (balts). In en rond het water vonden we Fuut, Aalscholvers (met de vleugels wijd) en Grote Zilverreiger.

Via het bosje liepen we terug naar de parkeerplaats. Onderweg bekeken we de ‘horizontale’ bomen en de schelpen in de wortelkluit. We zagen een Grote Bonte Specht en een Vink en hoorden Roodborst en Winterkoning zingen.

Twee Zeearenden en heel veel eenden

Daarna reden we naar de Ezumakeeg, waar we eerst even bij Noord gingen kijken. Vanaf het uitkijkpunt verbaasden de deelnemers zich over de verschillende soorten eenden (Pijlstaart, Slobeend, Kuifeend, Wintertaling en Smient). Ook de Grutto’s en Kluten vonden ze erg mooi en we zagen ook Tureluur en Kemphanen lopen. Toen er in de verte ook nog twee Zeearenden te zien waren, kon de dag helemaal niet meer stuk. De witte staart was door de telescoop goed te zien, terwijl het andere dier in de top van een boom zat. Ook raakte de Zeearenden nog even in conflict met een Buizerd.

Na dit genietmoment reden we naar een volgende plek, waar we tijd namen voor koffie/thee/sap en een stuk koek. Hier zagen we twee Lepelaars staan, waarvan de ene met zijn snavel door het water liep te ‘maaien’, op zoek naar een lekker hapje. Ondertussen zong een Veldleeuwerik boven ons hoofd.

Bord van de Zeearend
Bord van de Zeearend

Lepelaar met zwart kastje op de rug (ja, echt dus!)

We stapten weer in de auto’s om naar Ezumakeeg-Zuid te rijden. Bij het uitstappen zei een passerende man dat er een Lepelaar met een zwart kastje op zijn rug gezien kon worden. De deelnemers dachten dat het een grap was. Toen we een paar minuten later het dier echt zagen staan (met een zender op zijn rug) hadden de deelnemers dan ook ogen als theeschoteltjes 😉 . Verderop zagen we een Grote Mantelmeeuw staan en vonden we eindelijk een Krakeend.

Tussen de resten van de hut
Tussen de resten van de hut

Daarna reden we richting de haven. Onderweg zagen we Roeken in het veld. We stopten nog even bij het uitzichtpunt op de dijk, waar we Scholeksters, Wulpen, Bonte Strandlopers, Rotganzen en Steenlopers op het wad zagen lopen.

Uitzicht over het wad
Uitzicht over het wad

Niet 1, niet 2, maar minstens 100 Steenlopers in de haven

In de haven trok een stel borden als eerste de aandacht. Moeder en zoon poseerden enthousiast bij het Tuk Tuk-bord.

Moeder en zoon in de Tuk tuk
Moeder en zoon in de Tuk tuk

Daarna waren de vogels weer aan de beurt. Vlakbij dreef een Zilvermeeuw en aan de overkant van het water bleken minstens honderd Steenlopers te rusten op een steiger. Met een Kauw sloten we de excursie af. De deelnemers hadden het heel erg leuk gevonden en waren verbaasd dat ze zoveel verschillende vogels hadden gezien en gehoord.

Waargenomen soorten

1 Rotgans – Branta bernicla
2 Brandgans – Branta leucopsis
3 Grauwe Gans – Anser anser
4 Knobbelzwaan – Cygnus olor
5 Bergeend – Tadorna tadorna
6 Slobeend – Spatula clypeata
7 Krakeend – Mareca strepera
8 Smient – Mareca penelope
9 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
10 Pijlstaart – Anas acuta
11 Wintertaling – Anas crecca
12 Kuifeend – Aythya fuligula
13 Meerkoet – Fulica atra
14 Fuut – Podiceps cristatus
15 Scholekster – Haematopus ostralegus
16 Kievit – Vanellus vanellus
17 Wulp – Numenius arquata
18 Grutto – Limosa limosa
19 Steenloper – Arenaria interpres
20 Kemphaan – Calidris pugnax
21 Bonte Strandloper – Calidris alpina
22 Tureluur – Tringa totanus
23 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
24 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
25 Zilvermeeuw – Larus argentatus
26 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
27 Lepelaar – Platalea leucorodia
28 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
29 Grote Zilverreiger – Ardea alba
30 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
31 Zeearend – Haliaeetus albicilla
32 Buizerd – Buteo buteo
33 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
34 Torenvalk – Falco tinnunculus
35 Kauw – Coloeus monedula
36 Roek – Corvus frugilegus
37 Zwarte Kraai – Corvus corone
38 Koolmees – Parus major
39 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
40 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
41 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
42 Spreeuw – Sturnus vulgaris
43 Roodborst – Erithacus rubecula
44 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
45 Graspieper – Anthus pratensis
46 Vink – Fringilla coelebs
47 Putter – Carduelis carduelis
48 Rietgors – Emberiza schoeniclus