Vogelexcursie Lauwersmeer 27 juni 2021

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 27-6-21

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 27 juni 2021.

Met twee deelnemers uit de provincie Groningen was er vandaag van 13.00-16.30 uur een vogelexcursie in het Lauwersmeergebied afgesproken. Zij hadden weinig ervaring met vogels kijken en waren benieuwd wat er in het gebied te vinden zou zijn. Het was 19 °C, bijna onbewolkt en windkracht 3-4.

Roodborsttapuit, Rietgors en Rietzanger door de telescoop

Op de afgesproken plek begonnen we met een paar vogelgeluiden en de Roodborsttapuit was de soort die we zagen. Hij liet zich mooi zien door de telescoop, net als de Rietgors. We wandelden naar de uitkijkheuvel en hoorden onderweg Kleine Karekiet en Rietzanger. De Rietzanger liet zich uiteindelijk ook nog even zien (lichte wenkbrauwstreep) en ook zagen we een mooie Libel, een Glassnijder.

Vanaf de uitkijkheuvel hadden we een mooi uitzicht op verschillende soorten eenden en een Grote Zilverreiger en zagen we een Visdief en een Bruine Kiekendief jagen. Daarna liepen we het bos in en hoorden Spotvogel, Zanglijster, Zwartkop en Bosrietzanger en zagen we een Staartmees van tak naar tak hippen. Na deze wandeling reden we naar de Ezumakeeg.

Blauwborst laat zich goed zien

Bij het roestbruine bord van de Zeearend ontdekten we een Blauwborst, die we een tijdje goed konden bekijken. Ook zagen we daar vlakbij Kluut (met jong), een Gele Kwikstaart en een Kleine Plevier.

We reden een klein stukje verder, naar het uitkijkheuveltje, waar we direct door een aanwezige vogelaar werden geattendeerd op de Grauwe Franjepoot, een Reuzenstern en een Casarca. Natuurlijk werden deze soorten even uitgebreid door de telescoop bekeken en vonden we daarna ook nog Kemphaan, Zwarte Ruiters en Bontbekplevieren. Ondertussen vlogen vlak voor ons Huiszwaluwen en Oeverzwaluwen en er kwamen twee Lepelaars overvliegen.

Grote Zilverreiger (door Tonny)
Grote Zilverreiger (door Tonny)

We reden nog even naar het andere punt bij de Ezumakeeg, waar we even een koffie/thee-stop met koek hadden, maar ontdekten daar geen nieuwe soorten. Dus reden we vlot door naar het volgende punt.

Steltkluut komt best dichtbij

Vanaf de dijk keken we uit over een stukje land wat nog gedeeltelijk onder water stond. Hier waren veel eenden en steltlopers (oa. Grutto’s en Kemphanen) te zien. Ook de Steltkluten waren aanwezig, waarbij er eentje best dichtbij kwam foerageren. De deelnemers hadden nog niet eerder van deze soort gehoord, dus waren verbaasd over dit mooie dier.

Steenlopers zijn helemaal niet zo groot…

Hierna reden we naar de haven, om de Steenlopers te zoeken. Ze bleken massaal op een aanlegsteiger te zitten, aangezien het water eigenlijk te hoog stond om eten te zoeken tussen de stenen. De deelnemers hadden deze soort nog niet eerder gezien. Ze hadden er wel van gehoord, maar dachten dat ze veel groter waren. Leuk om ze dan zo bij elkaar in het echt te zien. Daar stak een Zilvermeeuw vervolgens wel heel groot bij af. Ook de Sternstee werd even bekeken, waar volop jonge Visdieven te zien waren.

Inmiddels zat de tijd erop (en om 18.00 uur zou Nederland een EK-wedstrijd spelen) dus sloten we de excursie af. De deelnemers gaven aan dat ze het een leuke excursie hadden gevonden en dat ze verbaasd waren over de soortenrijkdom van het gebied.

Waargenomen soorten

1 Grauwe Gans – Anser anser
2 Knobbelzwaan – Cygnus olor
3 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
4 Bergeend – Tadorna tadorna
5 Casarca – Tadorna ferruginea
6 Slobeend – Spatula clypeata
7 Krakeend – Mareca strepera
8 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
9 Wintertaling – Anas crecca
10 Kuifeend – Aythya fuligula
11 Gierzwaluw – Apus apus
12 Meerkoet – Fulica atra
13 Fuut – Podiceps cristatus
14 Scholekster – Haematopus ostralegus
15 Steltkluut – Himantopus himantopus
16 Kluut – Recurvirostra avosetta
17 Bontbekplevier – Charadrius hiaticula
18 Kleine Plevier – Charadrius dubius
19 Grutto – Limosa limosa
20 Steenloper – Arenaria interpres
21 Kemphaan – Calidris pugnax
22 Grauwe Franjepoot – Phalaropus lobatus
23 Tureluur – Tringa totanus
24 Zwarte Ruiter – Tringa erythropus
25 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
26 Zilvermeeuw – Larus argentatus
27 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
28 Reuzenstern – Hydroprogne caspia
29 Visdief – Sterna hirundo
30 Lepelaar – Platalea leucorodia
31 Grote Zilverreiger – Ardea alba
32 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
33 Buizerd – Buteo buteo
34 Kauw – Coloeus monedula
35 Oeverzwaluw – Riparia riparia
36 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
37 Huiszwaluw – Delichon urbicum
38 Staartmees – Aegithalos caudatus
39 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
40 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
41 Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus
42 Bosrietzanger – Acrocephalus palustris
43 Spotvogel – Hippolais icterina
44 Zwartkop – Sylvia atricapilla
45 Tuinfluiter – Sylvia borin
46 Grasmus – Curruca communis
47 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
48 Spreeuw – Sturnus vulgaris
49 Zanglijster – Turdus philomelos
50 Blauwborst – Luscinia svecica
51 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
52 Gele Kwikstaart – Motacilla flava
53 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
54 Graspieper – Anthus pratensis
55 Vink – Fringilla coelebs
56 Rietgors – Emberiza schoeniclus