Vogelexcursie Lauwersmeer 27 juni 2023

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 27-6-23

Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 27 juni 2023.

Twee vogelliefhebsters uit de provincie Groningen kwamen van 9.00-17.00 uur naar het Lauwersmeer voor een vogelexcursie. Zij waren een maand eerder mee geweest naar het Drentsche Aa gebied, en waren nu benieuwd naar de vogels rond het Lauwersmeer. Na een aantal zomerse weken was het vandaag iets frisser, met 20°C, windkracht 4 en wat bewolking.

Casarca’s en Zwarte Ruiters bij het Jaap Deensgat

We begonnen bij het Jaap Deensgat, waar al een mooie hoeveelheid vogels te zien was vanaf de parkeerplaats. We zagen daar Grauwe Gans, Brandgans, Kievit, Witte Kwikstaart en Spreeuw en in de verte zagen we een aantal Casarca’s liggen, terwijl een Tjiftjaf vanuit de bomen achter ons was te horen. Onderweg naar de hut stopten we een paar keer om in ondiepe plasjes en over het water te kijken. Bij de eerste stop konden we Bergeend, Wintertaling, Grote Zilverreiger, Tureluur, Fuut en Lepelaar bijschrijven, en iets verderop liepen twee Zwarte Ruiters en een Kemphaan in een plasje. Bij een hoopje aarde scharrelde een Putter rond en toen we verder liepen zagen we een Graspieper op het pad zitten.

Ook zagen we Rietgors en Rietzanger in het Riet zitten zingen en Kluten en een Grutto in het water staan. Boven het water joeg ondertussen een Visdief en iets hoger zweefden Huiszwaluwen rond. Bij een zanderig stukje in het veld werden twee Kleine Plevieren steeds weggejaagd door ganzen, waardoor het best een uitdaging was om het gele oogringetje door de telescoop te zien. Achter ons zong een Kleine Karekiet en ineens kwam ook een Gele Kwikstaart aanvliegen.

We kwamen bij de uitkijkheuvel aan het zagen tot onze verrassing tussen de Krakeenden twee Kolganzen op de waterrand staan. Die horen nu vertrokken te zijn naar het hoge Noorden… Plotseling kwamen ook een paar Baardmannetjes voorbij vliegen, leuk!

In de hut was verder weinig te zien, op een paar jonge Boerenzwaluwen in een nest na. Daarom gingen we vrij snel weer terug richting de parkeerplaats. Onderweg zagen we een Grote Mantelmeeuw staan en zagen we een Bruine Kiekendief over het rietveld vliegen.

Drie op een rij en een bijna leeg wad

Daarna reden we naar de uitkijktoren, waar we eerst even genoten van een kop koffie/thee met een stukje Friese Oranjekoek en een fotomoment hadden bij het Zeearend-bord. Vanaf de uitkijktoren zagen we Meerkoet, Kuifeend, Aalscholver en Knobbelzwaan en hoorden we de vrolijke zang van een Veldleeuwerik.

De volgende stop was in het bos, waar we drie op een rij zagen (of toch 4?). Merel, Zanglijster (2x) en Gaai zaten mooi achter elkaar op het pad. Vanuit de bomen klonk de zang van een Zwartkop en een Winterkoning en in het meertje zwommen Tafeleenden. Ook waren er Gierzwaluwen boven ons aan het foerageren. We liepen verder (nu helaas geen zingende Cetti’s Zanger), keken nog even op de uitkijktoren (geen nieuwe soorten) en liepen toen door naar de auto’s.

Lunchen in Anjum
Lunchen in Anjum

Vanwege de tijd (en planning met de lunch) werd besloten de haven over te slaan en door te rijden naar het uitzichtpunt op de dijk. Hier bleek net een buslading schoolkinderen over het wad te hebben geploeterd, dus waren daar weinig vogels te zien. We moesten het doen met een aantal Tureluurs, een paar Scholeksters en een Zilvermeeuw. Dus reden we vlot door naar Anjum, waar we de lunch zouden gebruiken. Terwijl we op de broodjes zaten te wachten gingen we natuurlijk door met vogels kijken, en zagen we Turkse Tortel, Huismus en een Kauw op de daken van de huizen zitten.

Groenpootruiters en nog veel meer Kemphanen en Grutto’s

In de wind (door Mieke)
In de wind (door Mieke)

Na de lunch reden we verder Friesland in, en liepen we naar de dijk. We moesten even een hek over om de dijk op te kunnen, en stonden toen tussen de Schapen op de dijk. Het gebied was al aardig droog gevallen, en de Steltkluten waren nu verdwenen, helaas. Wel liepen er meerdere Groenpootruiters tussen de Grutto’s en de Kemphanen rond. Toen we weer naar de parkeerplaats liepen zagen we een Buizerd vliegen en hoorden we een Bosrietzanger in de struiken zingen.

Op de dijk bij de schapen
Op de dijk bij de schapen

Nu was het tijd voor de Ezumakeeg, waar we via een Stormmeeuw en een oud sluisje met gemaal naar toe reden. We begonnen bij de uitkijkheuvel aan de noordkant, waar ook Henk net met zijn groep bleek te staan. Hier ook veel Kemphanen, Grutto’s en Kluten, en ook een aantal Slobeenden. In de nestkast lieten de vier jonge Torenvalken zich weer mooi zien, en ook kwam een Kleine Mantelmeeuw overvliegen.

We zien Zeearenden en Wielewalen vliegen!

Wij reden verder, naar het punt in het midden, en waren net uitgestapt toen er twee adulte Zeearenden in de verte verschenen. Ze lieten zich gelukkig mooi zien door de telescoop, terwijl ze rond cirkelden. Na dit genietmoment keken we even in het water en vonden we drie Witgatjes en een Smient. Daarna reden we nog een klein stukje verder, en terwijl we nog even een kop thee dronken, zagen we Bontbekplevieren (ver weg!) en een Krombekstrandloper.

De laatste stop was weer in het bos. Bij de parkeerplaats zochten en vonden we de Roodborsttapuit. Op weg naar de heuvel hoorden we een Sprinkhaanzanger en vanaf de heuvel ontdekte één van de deelneemsters nog een vliegende Zeearend. Nummer drie vandaag!

Zeearend in beeld
Zeearend in beeld

Daarna liepen we door het bos en hoorden we een Roodborst zingen. Iets verderop hoorden we de Wielewalen al roepen en plotseling zagen we een vijftal (?) tussen de boomtoppen weg schieten. Iets verderop hoorden we ze zingen en toen we doorliepen zagen we drie Wielewaal-mannetjes over het veld vliegen. Het geel-zwart was door de verrekijkers mooi te zien.

Lia en Mieke genieten
Lia en Mieke genieten

Het was inmiddels echt tijd om naar de parkeerplaats terug te lopen, en het geluk was met ons: de Cetti’s Zanger liet zich een paar keer heel duidelijk horen. Deze vogel kenden de deelneemsters niet, dus dat was een mooie afsluiter. Ze hadden genoten van de dag en veel mooie vogels gezien, in een prachtig gebied.

Waargenomen soorten

1 Grote Canadese Gans – Branta canadensis
2 Brandgans – Branta leucopsis
3 Grauwe Gans – Anser anser
4 Kolgans – Anser albifrons
5 Knobbelzwaan – Cygnus olor
6 Bergeend – Tadorna tadorna
7 Casarca – Tadorna ferruginea
8 Slobeend – Spatula clypeata
9 Krakeend – Mareca strepera
10 Smient – Mareca penelope
11 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
12 Wintertaling – Anas crecca
13 Tafeleend – Aythya ferina
14 Kuifeend – Aythya fuligula
15 Gierzwaluw – Apus apus
16 Houtduif – Columba palumbus
17 Turkse Tortel – Streptopelia decaocto
18 Meerkoet – Fulica atra
19 Fuut – Podiceps cristatus
20 Scholekster – Haematopus ostralegus
21 Kluut – Recurvirostra avosetta
22 Kievit – Vanellus vanellus
23 Bontbekplevier – Charadrius hiaticula
24 Kleine Plevier – Charadrius dubius
25 Grutto – Limosa limosa
26 Kemphaan – Calidris pugnax
27 Krombekstrandloper – Calidris ferruginea
28 Witgat – Tringa ochropus
29 Tureluur – Tringa totanus
30 Zwarte Ruiter – Tringa erythropus
31 Groenpootruiter – Tringa nebularia
32 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
33 Stormmeeuw – Larus canus
34 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
35 Zilvermeeuw – Larus argentatus
36 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
37 Visdief – Sterna hirundo
38 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
39 Lepelaar – Platalea leucorodia
40 Grote Zilverreiger – Ardea alba
41 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
42 Zeearend – Haliaeetus albicilla
43 Buizerd – Buteo buteo
44 Torenvalk – Falco tinnunculus
45 Wielewaal – Oriolus oriolus
46 Gaai – Garrulus glandarius
47 Kauw – Coloeus monedula
48 Zwarte Kraai – Corvus corone
49 Baardman – Panurus biarmicus
50 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
51 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
52 Huiszwaluw – Delichon urbicum
53 Cetti’s Zanger – Cettia cetti
54 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
55 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
56 Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus
57 Bosrietzanger – Acrocephalus palustris
58 Sprinkhaanzanger – Locustella naevia
59 Zwartkop – Sylvia atricapilla
60 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
61 Spreeuw – Sturnus vulgaris
62 Merel – Turdus merula
63 Zanglijster – Turdus philomelos
64 Roodborst – Erithacus rubecula
65 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
66 Huismus – Passer domesticus
67 Gele Kwikstaart – Motacilla flava
68 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
69 Graspieper – Anthus pratensis
70 Vink – Fringilla coelebs
71 Putter – Carduelis carduelis
72 Rietgors – Emberiza schoeniclus