Vogelexcursie Lauwersmeer 27 augustus 2020

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 27-8-20

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 27 augustus 2020.

Een dag nadat de zomerstorm Francis over Nederland was getrokken, stond er een vogelexcursie Lauwersmeer gepland van 11.00-14.30 uur. Vandaag was het gelukkig heerlijk rustig weer, 17 °C, bewolkt en windkracht 2-3. De deelnemers, een echtpaar uit Noord-Holland, hadden eigenlijk nog geen ervaring met vogels kijken en waren nog niet eerder in het Lauwersmeer geweest.

Trekvogels en ook even een Zeearend

Nadat de leenverrekijkers waren omgedaan beginnen wij bij het Jaap Deensgat. Hier liepen waren duizenden vogels te zien: Grauwe Gans, Krakeend, Wilde Eend, Wintertaling, Smient, heel veel Brandganzen en ook een flink aantal Casarca’s, die er met hun oranje kleur direct uitsprongen. Met hun interesse in vogeltrek vielen de deelnemers dus met de neus in de boter, omdat Casarca’s meestal ergens anders verblijven, en alleen tijdens de trek het Lauwersmeer aandoen. Ook lieten enkele Reuzensterns, met hun oranje dolksnavel, zich mooi door de telescoop bewonderen, net als een aantal Lepelaars.

Ook verschillende reigers en zwaluwen waren van de partij en de Baardman verklikte zijn aanwezigheid door het ‘gepling’ in het riet. Toen we in de hut stonden te kijken vlogen ineens alle ganzen de lucht in. De reden daarvoor bleek een Zeearend te zijn, die rustig maar gestaag kwam overvliegen. Even later, vanaf de uitkijkheuvel, genoten we nog even van het mooie kleed van Kievit en Spreeuw door de telescoop.

Bruine Kiekendief op jacht en heel veel Aalscholvers

Op de uitkijktoren
Op de uitkijktoren

Bij het volgende kijkpunt was het eerst tijd voor koffie met koek. Een Bruine Kiekendief kwam langs vliegen (vleugels in V-vorm) en ging op jacht boven het rietveld. In de verte stond een Torenvalk te bidden. De Aalscholvers in de verte, op de rotsblokken, bleken met heel veel te zijn, ook al vielen ze niet direct op. Iets dichter bij keken we nog even naar Kuifeend en Fuut, voordat we de uitkijktoren op klommen.

We reden naar het volgende punt, de haven van Lauwersoog. Hier nuttigden we even een boterham, terwijl we naar de grote hoeveelheid Steenlopers keken, die druk bezig waren van alles om te draaien, op zoek naar voedsel. Ook Visdief, Scholekster en Zilvermeeuw lieten zich mooi zien.

Lunch tijdens het vogels kijken
Lunch tijdens het vogels kijken

‘Last but not least’ in Friesland

Kijken in Friesland
Kijken in Friesland

Om de deelnemers nog wat meer steltlopers te laten zien, gingen we nog even door naar een plek in Friesland. Hier bleken talloze Kluten en Kemphanen in het ondiepe water te staan. En pal voor onze neus stonden twee Zwarte Ruiters. Ook dribbelde er een jonge Kleine Plevier rond en vloog er een Watersnip over.

Tussen de Kieviten liep een kleinere vogel, wat een Oeverloper bleek te zijn. Net voordat het ging regenen liet een Buizerd zich in de verte zien, en daarmee eindigde de excursie. De deelnemers hadden het erg leuk gevonden, en besloten ter plekke dat ze zoiets vaker wilden gaan doen, ze hadden de smaak van het vogels kijken te pakken gekregen 😉

Waargenomen soorten

1 Fazant – Phasianus colchicus
2 Brandgans – Branta leucopsis
3 Grauwe Gans – Anser anser
4 Knobbelzwaan – Cygnus olor
5 Bergeend – Tadorna tadorna
6 Casarca – Tadorna ferruginea
7 Krakeend – Mareca strepera
8 Smient – Mareca penelope
9 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
10 Wintertaling – Anas crecca
11 Kuifeend – Aythya fuligula
12 Meerkoet – Fulica atra
13 Fuut – Podiceps cristatus
14 Scholekster – Haematopus ostralegus
15 Kluut – Recurvirostra avosetta
16 Kievit – Vanellus vanellus
17 Kleine Plevier – Charadrius dubius
18 Steenloper – Arenaria interpres
19 Kemphaan – Calidris pugnax
20 Watersnip – Gallinago gallinago
21 Oeverloper – Actitis hypoleucos
22 Zwarte Ruiter – Tringa erythropus
23 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
24 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
25 Zilvermeeuw – Larus argentatus
26 Reuzenstern – Hydroprogne caspia
27 Visdief – Sterna hirundo
28 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
29 Lepelaar – Platalea leucorodia
30 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
31 Grote Zilverreiger – Ardea alba
32 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
33 Zeearend – Haliaeetus albicilla
34 Buizerd – Buteo buteo
35 Torenvalk – Falco tinnunculus
36 Kauw – Coloeus monedula
37 Baardman – Panurus biarmicus
38 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
39 Huiszwaluw – Delichon urbicum
40 Spreeuw – Sturnus vulgaris
41 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
42 Rietgors – Emberiza schoeniclus