Vogelexcursie Lauwersmeer 27 September 2020

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 27-9-20

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 27 september 2020.


Twee beginnende vogelaars hadden van 9.00-12.30 uur een vogelexcursie Lauwersmeer geboekt. Zij kenden het gebied vanuit een andere hobby, en wilden nu eens met vogels aan de slag. Het was 16 graden, bewolkt en windkracht 4.

Watersnippen naast de hut

Deelnemers kijken naar eenden
Deelnemers kijken naar eenden


Toen beide deelnemers een leen-verrekijker om gekregen hadden, gingen we van start bij het Jaap Deensgat. Door de telescoop konden we al mooi kijken naar Grauwe Ganzen, Kieviten en een Slechtvalk. Ondertussen riep er een IJsvogel achter ons, maar zagen we die niet. Terwijl we richting de hut liepen hoorden we de Baardmannetjes in het Riet hun ‘pling’ geluid maken. Op de plekken, waar het Riet wat lager was, keken we naar de verschillende soorten eenden, een aantal Bonte Strandlopers en Bontbekplevieren en zagen we een Torenvalk. Ook vlogen er een aantal Graspiepers om ons heen.

Vanuit een kijkgat in het scherm bij de hut bleken een aantal Watersnippen heel dicht bij te staan. Leuk! Het was lekker rustig in de hut, dus we konden op ons gemak even zoeken naar de Brilduikers en de Pijlstaarten.

Daarna liepen we terug naar de auto’s, en reden we naar de volgende plek.

IJsvogel laat zich mooi bekijken

IJsvogel in de struik
IJsvogel in de struik

Hier was het even tijd voor een beker koffie en een stuk koek. Ondertussen keken we naar de aanwezige vogels, en plotseling zagen we een IJsvogel aan komen vliegen. Hij ging in een struikje zitten, en ging voor onze ogen zelfs op jacht. Prachtig, om zo’n beestje even rustig door de telescoop te kunnen bekijken!

We gingen nog even op de uitkijktoren kijken, en ontdekten in de verte een Buizerd en een jagende Bruine Kiekendief. Daarna reden we door naar de haven.

Zilvermeeuw met platvis

Zilvermeeuw met platvis
Zilvermeeuw met platvis

In de haven was het bijna laag water. De meeste Steenlopers waren ergens anders voedsel aan het zoeken. Gelukkig liet een tweetal zich nog zien. Een stukje verderop had een Zilvermeeuw een platvis te pakken en deed erg veel moeite om het dier naar binnen te werken. Aan de andere kant van de weg stonden Tureluurs in de slikkige bodem te prikken, op zoek naar voedsel. Na deze stop reden we naar het laatste punt, Ezumakeeg-Noord.

Bij Ezumakeeg-Noord
Bij Ezumakeeg-Noord

Bij het uitzichtpunt konden we Kleine Strandloper, Slobeend, Kluut en Grutto nog aan de lijst toevoegen. De Kemphanen stonden er dit keer niet, ook niet een stukje verderop, helaas. Ondanks dat gaven de deelnemers aan dat ze genoten hadden van de excursie.

Waargenomen soorten

1 Brandgans – Branta leucopsis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Knobbelzwaan – Cygnus olor
4 Bergeend – Tadorna tadorna
5 Slobeend – Spatula clypeata
6 Krakeend – Mareca strepera
7 Smient – Mareca penelope
8 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
9 Pijlstaart – Anas acuta
10 Wintertaling – Anas crecca
11 Kuifeend – Aythya fuligula 2
12 Brilduiker – Bucephala clangula
13 Houtduif – Columba palumbus
14 Meerkoet – Fulica atra
15 Fuut – Podiceps cristatus
16 Kluut – Recurvirostra avosetta
17 Kievit – Vanellus vanellus
18 Bontbekplevier – Charadrius hiaticula
19 Grutto – Limosa limosa
20 Steenloper – Arenaria interpres
21 Bonte Strandloper – Calidris alpina
22 Kleine Strandloper – Calidris minuta
23 Watersnip – Gallinago gallinago
24 Tureluur – Tringa totanus
25 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
26 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
27 Zilvermeeuw – Larus argentatus
28 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
29 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
30 Grote Zilverreiger – Ardea alba
31 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
32 Buizerd – Buteo buteo
33 IJsvogel – Alcedo atthis
34 Torenvalk – Falco tinnunculus
35 Slechtvalk – Falco peregrinus
36 Kauw – Coloeus monedula
37 Zwarte Kraai – Corvus corone
38 Baardman – Panurus biarmicus
39 Spreeuw – Sturnus vulgaris
40 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
41 Graspieper – Anthus pratensis