Vogelexcursie Lauwersmeer 27 juni 2020

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 27 juni 2020

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op zaterdag 27 juni 2020

Vandaag was het van 13.00-16.30 uur tijd voor een vogelexcursie met een echtpaar uit Noord-Holland. Zij waren al eens op excursie in Drenthe mee geweest, en wilden nu het Lauwersmeer eens zien. Het was even spannend wat het weer zou gaan doen: het was bewolkt, een drukkende 25-21 graden Celsius, windkracht 4 en er was wel regen voorspeld.

Padden op het pad en de kleding nat!

We begonnen met een wandeling naar de uitkijkheuvel. Onderweg lieten Roodborsttapuit, Bruine Kiekendief en Graspiepers zich goed zien, en hoorden we Kleine Karekiet, Rietzanger en Tjiftjaf. Van de Grote Zilverreiger checkten we even de pootkleur: ja, donker, bijna zwart. Vanaf de uitkijkheuvel hadden we al snel Krakeenden en een Fuut in de scope, en vanuit het riet klonk de ‘pling’ van Baardmannetjes en het trillende geluid van een Snor.

Jonge Pad
Jonge Pad

We gingen via het bos terug, waar we moesten uitkijken om niet op één van de vele jonge Padden te staan: overal sprongen ze over het pad heen. Ondertussen luisterden we naar de zang van de Zwartkop en de Zanglijster. Plotseling begon het te regenen, nee, te plenzen en te onweren. Een kwartier eerder dan verwacht volgens de weer-app, dus we waren nog net niet bij de parkeerplaats. Doorweekt bereikten we de auto, gelukkig had iedereen nog iets droogs bij zich.

Kemphanen in alle kleuren

Door naar de volgende plek, waar steltlopers te vinden waren. Naast de vele Tureluurs en een paar Zwarte Ruiters liepen Kemphanen in alle kleuren, met mooie kragen. Ook liep er een Bontbekplevier en een Kleine Plevier, waardoor de verschillen tussen die twee met de telescoop goed te zien waren. Ondertussen zat er een Blauwborst vlak bij ons in het riet te zingen, die zich zo nu en dan even liet zien. Toen het weer begon te regenen, verschansten we ons in de auto’s met een kop koffie/thee en een stuk notenkoek.

Dreigende lucht
Dreigende lucht

We gingen verder, en stopten bij een plek waar 3 Witgatjes te zien waren. Ook liet een Rietgors zich mooi bewonderen door de telescoop, en kwam er een Grote Bonte Specht in het kleine boompje zitten. In het ondiepe water stonden ondertussen Grutto’s naar voedsel te zoeken en dreven er Wintertalingen.

Grutto's en Wintertaling
Grutto’s en Wintertaling

We reden naar een volgende locatie, weer een uitkijkheuvel. Hier liepen talloze jonge Kluten, in verschillende leeftijdscategorieën. Ook Slobeenden waren van de partij, net als de familie Bergeend. In het riet zat een Kleine Karekiet, die zelfs lang genoeg bleef zitten voor een foto. De Koekoeken, die we de hele tijd al hoorden, bleken achter ons in een dode boom te zitten. Ze lieten zich beide mooi zien door de scope, met hun afhangende vleugels. Ook een Blauwborst kwam nog even vrij dichtbij op een paal zitten, en liet zich goed bekijken.

Als laatste bezochten we nog even de haven Lauwersoog. Het was er druk met dagjesmensen en de Steenlopers waren nergens te bekennen. Wel zagen we heel veel Kokmeeuwen in de haven drijven en een paar Zilvermeeuwen op de palen zitten. Ook liep er een familie Scholeksters rond, met 3 jongen. De tijd zat er inmiddels op, dus namen we afscheid. De deelnemers gaven aan dat ze het weer erg leuk hadden gevonden.

Waargenomen soorten

1 Grauwe Gans – Anser anser
2 Knobbelzwaan – Cygnus olor
3 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
4 Bergeend – Tadorna tadorna
5 Slobeend – Spatula clypeata
6 Krakeend – Mareca strepera
7 Smient – Mareca penelope
8 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
9 Wintertaling – Anas crecca
10 Kuifeend – Aythya fuligula
11 Koekoek – Cuculus canorus
12 Holenduif – Columba oenas
13 Meerkoet – Fulica atra
14 Fuut – Podiceps cristatus
15 Scholekster – Haematopus ostralegus
16 Kievit – Vanellus vanellus
17 Bontbekplevier – Charadrius hiaticula
18 Kleine Plevier – Charadrius dubius
19 Grutto – Limosa limosa
20 Kemphaan – Calidris pugnax
21 Witgat – Tringa ochropus
22 Tureluur – Tringa totanus
23 Zwarte Ruiter – Tringa erythropus
24 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
25 Zilvermeeuw – Larus argentatus
26 Visdief – Sterna hirundo
27 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
28 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
29 Grote Zilverreiger – Ardea alba
30 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
31 Buizerd – Buteo buteo
32 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
33 Torenvalk – Falco tinnunculus
34 Kauw – Coloeus monedula
35 Zwarte Kraai – Corvus corone
36 Koolmees – Parus major
37 Baardman – Panurus biarmicus
38 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
39 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
40 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
41 Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus
42 Snor – Locustella luscinioides
43 Zwartkop – Sylvia atricapilla
44 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
45 Spreeuw – Sturnus vulgaris
46 Zanglijster – Turdus philomelos
47 Roodborst – Erithacus rubecula
48 Blauwborst – Luscinia svecica
49 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
50 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
51 Graspieper – Anthus pratensis
52 Vink – Fringilla coelebs
53 Putter – Carduelis carduelis
54 Rietgors – Emberiza schoeniclus