Vogelexcursie Lauwersmeer 28 mei 2022

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 28-5-22

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 28 mei 2022.

Drie natuurliefhebbers uit Utrecht kwamen vandaag van 9.30-13.00 uur naar het Lauwersmeergebied om vogels te kijken. Zij waren nog nooit in dit gebied geweest en zouden graag vliegende vogels en steltlopers willen fotograferen. Het weer kon slechter, maar kon ook beter: het was 12 °C en bewolkt met windkracht 5-6.

Boerenzwaluwen heel dichtbij

Na het omdoen van de leenkijkers gingen we ‘los’ bij het Jaap Deensgat. Een Rietzanger liet zich ondanks de stevige wind horen en zien. We liepen het pad op naar de hut en de eerste steltlopers die we zagen waren Kievit en Tureluur. Ook zagen we Krakeend, Smient, Slobeend, Knobbelzwaan, Grauwe Gans en Brandgans. Een Lepelaar, die net even was weggevlogen, stond even later weer druk te foerageren in het water. In de lucht waren Gierzwaluwen en Huiszwaluwen op insecten aan het jagen.

Rietzanger (door Michelle)
Rietzanger (door Michelle)

We liepen verder en zagen Rietgors en Graspieper, terwijl er een Gele Kwikstaart kwam overvliegen. In het gras liepen Bontbekplevieren en Scholekster en in het riet zong een Snor. Ook stonden er in het gras behoorlijk wat orchideeën, geen vogels natuurlijk, maar wel iets om van te genieten. Vanaf het heuveltje zagen we heel kort een Baardmannetje langs vliegen, maar deze dook direct het riet weer in. In de hut genoten de deelnemers van de Boerenzwaluwen, die mooi te fotograferen waren.

Toen we het zelfde pad terug liepen liep een Grote Zilverreiger vrij dichtbij en even verderop zat (nou ja, stilzitten deden ze niet echt) een groepje Putters in het hoge gras. De Visdiefjes in de verte zaten wel degelijk stil tussen de Krakeenden.

Bruine Kiekendief aan het jagen en Gekraagde Roodstaart in de drukte

We reden richting de uitkijktoren en stopten nog even toen we een vrouwtje Bruine Kiekendief zagen jagen boven het riet. Vanaf de uitkijktoren vonden we alleen een Fuut als ‘nieuwe’ soort, dus reden we vlot door naar het bezoekerscentrum. Hier was het druk! We dronken even een kop koffie/thee met een stukje Friese Oranjekoek erbij en konden, ondanks alle drukte, toch mannetje en vrouwtje Gekraagde Roodstaart nog een paar keer kort zien zitten. Alleen het vrouwtje zat dit keer lang genoeg stil voor een foto. Ondertussen liet een Grasmus zich horen en een Witte Kwikstaart zich zien, net als een Koolmees, die heel hard bezig was rupsen uit een Eik te verzamelen.

Daarna was de haven aan de beurt. De Steenlopers, die er normaal in grote getale zitten met hoog water, waren vandaag onvindbaar, helaas. Wel ontdekten we dat er nummertjes bij de nesten op de Sternstee zijn gezet, en dat er dus minstens 41 paartjes Visdiefjes broeden. Een Zilvermeeuw liet zich nog mooi zien en ook Scholekster was van de partij.

Oud sluisje is het bekijken ook waard!

We hadden nog tijd om door te rijden naar Friesland, waar we in een akker Kleine Mantelmeeuw en Bergeend aantroffen. Vanwege de persoonlijke interesse van één van de deelnemers maakten we ook even een tussenstop in Ezumazijl, om het sluisje te bekijken.

Dwergmeeuw in de kijker

Na dit culturele intermezzo, wat trouwens ook Huismus, Groenling en Tjiftjaf opleverde, reden we naar de Ezumakeeg. Bij Ezumakeeg-midden zagen we Kemphaan en Kluut en ook zat er een Dwergmeeuw op een zandplaat. In de lucht zong ondertussen een Veldleeuwerik.

Bij Ezumakeeg-Noord zagen we de eerste Kuifeenden van de dag en vonden we ook Grutto’s, Bonte Strandlopers en een Groenpootruiter. In de nestkast voor de Torenvalk zat een vrouwtje Torenvalk. En waar de deelnemers waren, was ook een Koekoek (zeiden ze zelf 😉 ) dus die hoorden we ook.

We sloten af bij Ezumakeeg-Zuid, met Bontbekplevier en Kievit heel dichtbij. De deelnemers gaven aan dat ze een mooi aantal soorten voor het eerst van hun leven gezien hadden en dat ze een super leuke dag hadden gehad.

Waargenomen soorten

1 Brandgans – Branta leucopsis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Knobbelzwaan – Cygnus olor
4 Bergeend – Tadorna tadorna
5 Slobeend – Spatula clypeata
6 Krakeend – Mareca strepera
7 Smient – Mareca penelope
8 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
9 Kuifeend – Aythya fuligula
10 Gierzwaluw – Apus apus
11 Koekoek – Cuculus canorus
12 Meerkoet – Fulica atra
13 Fuut – Podiceps cristatus
14 Scholekster – Haematopus ostralegus
15 Kluut – Recurvirostra avosetta
16 Kievit – Vanellus vanellus
17 Bontbekplevier – Charadrius hiaticula
18 Grutto – Limosa limosa
19 Kemphaan – Calidris pugnax
20 Bonte Strandloper – Calidris alpina
21 Tureluur – Tringa totanus
22 Groenpootruiter – Tringa nebularia
23 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
24 Dwergmeeuw – Hydrocoloeus minutus
25 Zilvermeeuw – Larus argentatus
26 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
27 Visdief – Sterna hirundo
28 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
29 Lepelaar – Platalea leucorodia
30 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
31 Grote Zilverreiger – Ardea alba
32 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
33 Torenvalk – Falco tinnunculus
34 Zwarte Kraai – Corvus corone
35 Koolmees – Parus major
36 Baardman – Panurus biarmicus
37 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
38 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
39 Huiszwaluw – Delichon urbicum
40 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
41 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
42 Snor – Locustella luscinioides
43 Grasmus – Curruca communis
44 Merel – Turdus merula
45 Gekraagde Roodstaart – Phoenicurus phoenicurus
46 Huismus – Passer domesticus
47 Gele Kwikstaart – Motacilla flava
48 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
49 Graspieper – Anthus pratensis
50 Groenling – Chloris chloris
51 Putter – Carduelis carduelis
52 Rietgors – Emberiza schoeniclus