Vogelexcursie Lauwersmeer 28 juli 2020

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 28 juli 2020

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 28 juli 2020.

Deze dinsdag stond er een vogelexcursie Lauwersmeer op de rol voor twee personen uit de provincie Zuid-Holland. Zij wilden graag nieuwe vogelsoorten leren kennen en het liefst ook nog op de foto zetten. Het was een graad of 18, wisselend bewolkt en windkracht 5.

Flamingo in het hoge Noorden en Casarca’s in vlucht

We beginnen bij het Jaap Deensgat, en konden gelijk de Flamingo op de lijst zetten. Deze tweede kalenderjaar vogel stond er al een paar dagen, en viel direct op tussen de vele Grauwe Ganzen en Krakeenden. Als snel kwam er een vlucht Brandganzen over ons hoofd vliegen, en even later ook nog een stel Casarca’s.

Zoeken naar steltlopers in de plasjes

Bij het Roodkeelplasje
Bij het Roodkeelplasje

We liepen verder, hoorden even heel kort een Baardmannetje ‘pling’ roepen, en ontdekten een Witgatje en twee Watersnippen in een klein plasje. Ook joeg er een Torenvalk boven het veld. Vanaf de uitkijkbult zagen we een Kleine Plevier lopen, terwijl de Oeverzwaluwen en Boerenzwaluwen boven ons hoofd vlogen.

We liepen door naar de hut en konden daar van vrij dicht bij een Watersnip zien foerageren. Ook vlogen er weer Boerenzwaluwen de hut in en uit. We zagen bovendien dat naast het nestje met het mos erop inmiddels een nieuw Boerenzwaluwnest was gebouwd.

De hut weer uit
De hut weer uit

Reebok in het water

We liepen terug naar de auto’s en reden naar het volgende punt, terwijl ondertussen net die bui viel die voorspeld was. Toen we uitstapten was het weer droog en konden we een paar soorten toevoegen (Kuifeend en Fuut). Daarna, bij de derde stop, dronken we een kop koffie met koek erbij. Hier ontdekten we een jagend mannetje Bruine Kiekendief, en een Reebokje dat in het water liep.

Steenlopers zijn leuk!

De volgende stop was de haven van Lauwersoog. Het was laag water, dus de Steenlopers waren druk naar eten aan het zoeken, door elk stukje wier om te draaien en te kijken of er iets lekkers onder verstopt lag. Ondertussen vlogen er Visdiefjes heen en weer met visjes in hun snavel, en zagen we een paar jongen Visdieven zitten wachten op hun ouders. Op de rand van het slik met het water liepen een aantal Tureluurs. Vanwege de wind hielpen de deelnemers elkaar met fotograferen, hij met het zoeken, scherpstellen en klikken, terwijl zij voor de stabiliteit zorgde.

Samen een mooie foto maken
Samen een mooie foto maken

K3 gezien: Krombekstrandlopers, Kluten en Kemphanen

We hadden nog tijd voor een kort bezoekje aan de Ezumakeeg, dus keken we nog even bij Noord. Hier stonden vele Kluten, Kemphanen en Grutto’s in het water, en een paar Krombekstrandlopers. Ook stond er een enkele Bonte Strandloper en ontdekten we een adulte en juveniele Bontbekplevier. We sloten af met een Oeverloper en een Grote Mantelmeeuw.

Bonte Strandloper (foto door Michiel)
Bonte Strandloper (foto door Michiel)

Hierna was het tijd om elk weer onze eigen weg te gaan. De deelnemers gaven aan het een hele gezellige en leuke excursie te hebben gevonden. Ze hadden een aantal vogels nog nooit van hun leven gezien, dus waren enkele ‘lifers’ en veel foto’s rijker.

Waargenomen soorten

1 Grote Canadese Gans – Branta canadensis
2 Brandgans – Branta leucopsis
3 Grauwe Gans – Anser anser
4 Parkgans – Anser anser forma domestica
5 Knobbelzwaan – Cygnus olor
6 Bergeend – Tadorna tadorna
7 Casarca – Tadorna ferruginea
8 Krakeend – Mareca strepera
9 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
10 Kuifeend – Aythya fuligula
11 Gierzwaluw – Apus apus
12 Meerkoet – Fulica atra
13 Fuut – Podiceps cristatus
14 Flamingo – Phoenicopterus roseus
15 Scholekster – Haematopus ostralegus
16 Kluut – Recurvirostra avosetta
17 Kievit – Vanellus vanellus
18 Bontbekplevier – Charadrius hiaticula
19 Kleine Plevier – Charadrius dubius
20 Grutto – Limosa limosa
21 Steenloper – Arenaria interpres
22 Kemphaan – Calidris pugnax
23 Krombekstrandloper – Calidris ferruginea
24 Bonte Strandloper – Calidris alpina
25 Watersnip – Gallinago gallinago
26 Oeverloper – Actitis hypoleucos
27 Witgat – Tringa ochropus
28 Tureluur – Tringa totanus
29 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
30 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
31 Zilvermeeuw – Larus argentatus
32 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
33 Visdief – Sterna hirundo
34 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
35 Lepelaar – Platalea leucorodia
36 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
37 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
38 Torenvalk – Falco tinnunculus
39 Kauw – Coloeus monedula
40 Baardman – Panurus biarmicus
41 Oeverzwaluw – Riparia riparia
42 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
43 Huiszwaluw – Delichon urbicum
44 Spreeuw – Sturnus vulgaris
45 Witte Kwikstaart – Motacilla alba