vogelexcursie Lauwersmeer 28 september 2019

Verslag privé vogelexcursie Lauwersmeer 28 september 2019

Verslag van de privé vogelexcursie Lauwersmeer op 28 september 2019.

Op deze zaterdag stond van 13.00-16.30 uur een excursie gepland aan de Friese kant van het Lauwersmeer. Een tweetal ervaren vogelliefhebbers uit Zuid-Holland wilde graag weer eens op verkenning in dit prachtige uitgestrekte gebied. Het was een graad of 15, windkracht 5-6 en zo nu en dan viel er een bui. Ook de zon liet zich nog regelmatig even zien. Echt Hollands herfstweer dus!

Snelle IJsvogel en veel paddenstoelen

We gingen van start bij de Kollumerpomp. Vanaf de uitkijkheuvel zagen we o.a. verschillende soorten eenden, een grote Zilverreiger, een Fuut en een jagende Bruine Kiekendief. In het riet voor de heuvel hoorden we de roep van een Baardman. Plotseling hoorden we een schelle roep en zagen we een IJsvogel in het struikje aan de waterkant zitten. Leuk! Helaas was hij al weer te snel weg voor een foto. We liepen terug door het bos, waar het ontzettend stil was, en zagen Koolmees en Pimpelmees. Ook zagen we een aantal inktzwammen staan, waaronder een enorme Geschubde Inktzwam. Aan de andere kant van het pad deed een Bleke Klaproos zijn best om de herfst kleur te geven.

Wintervoedselveld en de Ezumakeeg

Onderweg naar de Ezumakeeg kwamen we langs een wintervoedselveld, waar een grote groep Holenduiven aan het eten was. Boven het veld zweefde een Buizerd, en daar vlakbij liet ook een Torenvalk zich zien. In de polders zaten Kauwen, Zwarte Kraai, Spreeuw, Stormmeeuw en stonden Wulpen met hun lange kromme snavels in het gras te zoeken naar wormen.

deelnemers bij Ezumakeeg
Deelnemers bij Ezumakeeg

Bij de Ezumakeeg was er vanaf de uitkijkheuvel een mooie regenboog te zien. Verder zagen we Watersnippen, Bonte Strandlopers, Bontbekplevieren, Kemphanen, een Grote Mantelmeeuw en heel veel Bergeenden. En in het gras bleek bovendien een Torenvalk te zitten, die wat lichter was dan we gewend waren. Even verderop, bij het Zeearend-bord, liet een groep Goudplevieren zich door de telescoop bewonderen (fotograferen lukte helaas niet), en waren er Kleine Strandlopers te zien.

Toch nog even naar het Jaap Deensgat

De deelnemers gaven aan dat ze graag naar het Jaap Deensgat wilden, aan de Groninger kant. Daarom sloegen we een aantal observatiepunten, zoals de dijk en de haven, over en reden we door. Vlak langs de weg zagen we een Vos staan. Het leek of hij de weg over wilde steken, maar er kwam nogal wat verkeer langs. Bij de parkeerplek was het eerst tijd voor een kop koffie met notenkoek. Ondertussen zochten we naar Brandganzen, maar zagen we ze niet!

Tijdens de wandeling naar de vogelkijkhut zagen we twee Casarca’s zwemmen. Deze moesten even op de foto, omdat de deelnemers deze nog niet in eigen land gezien hadden. Ook een groepje Parelstuifzwammen werd even gefotografeerd. Bovendien bleek de afwijkende Witte Kwikstaart, die vorig jaar ook al op deze plek zat, er ook weer te zijn.

Nog een vos en gelukkig ook een Zwarte Ruiter

Toen we verder liepen begon het flink te plenzen. Gelukkig was het in de hut droog (daar was ook een fietser achter gekomen, die daar zijn kampement had opgeslagen). Vanuit de hut konden we nog een paar leuke soorten toevoegen aan de middaglijst: Slechtvalk, Pijlstaart en Zwarte Ruiter. Bovendien bleek er aan de overkant van het water, vlakbij de Slechtvalk, nog een Vos te lopen! Ondertussen werd er door Gerard volop gefotografeerd.

Het was tijd om terug te lopen, en onderweg zagen we zowaar nog een tweetal Tureluurs en een paar Boerenzwaluwen. We reden terug naar het startpunt van de excursie, zodat de deelnemers weer bij hun eigen auto waren. Met een aardig aantal nieuwe soorten voor de jaarlijst gingen de deelnemers weer op weg naar hun overnachtingsadres. Het was een geslaagde middag.

Waargenomen soorten

1  Grauwe Gans – Anser anser
2  Knobbelzwaan – Cygnus olor
3  Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
4  Bergeend – Tadorna tadorna
5  Casarca – Tadorna ferruginea
6  Slobeend – Spatula clypeata
7  Krakeend – Mareca strepera
8  Smient – Mareca penelope
9  Wilde Eend – Anas platyrhynchos
10  Pijlstaart – Anas acuta
11  Wintertaling – Anas crecca
12  Kuifeend – Aythya fuligula
13  Holenduif – Columba oenas
14  Houtduif – Columba palumbus
15  Meerkoet – Fulica atra
16  Fuut – Podiceps cristatus
17  Kievit – Vanellus vanellus
18  Goudplevier – Pluvialis apricaria
19  Bontbekplevier – Charadrius hiaticula
20  Wulp – Numenius arquata
21  Kemphaan – Calidris pugnax
22  Bonte Strandloper – Calidris alpina
23  Kleine Strandloper – Calidris minuta
24  Watersnip – Gallinago gallinago
25  Tureluur – Tringa totanus
26  Zwarte Ruiter – Tringa erythropus
27  Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
28  Stormmeeuw – Larus canus
29  Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
30  Aalscholver – Phalacrocorax carbo
31  Blauwe Reiger – Ardea cinerea
32  Grote Zilverreiger – Ardea alba
33  Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
34  Buizerd – Buteo buteo
35  IJsvogel – Alcedo atthis
36  Torenvalk – Falco tinnunculus
37  Slechtvalk – Falco peregrinus
38  Ekster – Pica pica
39  Kauw – Coloeus monedula
40  Zwarte Kraai – Corvus corone
41  Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
42  Koolmees – Parus major
43  Baardman – Panurus biarmicus
44  Boerenzwaluw – Hirundo rustica
45  Spreeuw – Sturnus vulgaris
46  Huismus – Passer domesticus
47  Gele Kwikstaart – Motacilla flava
48  Witte Kwikstaart – Motacilla alba  (normale en volledig witte variant)

Vos – Vulpes vulpes (2x)