Vogelexcursie Lauwersmeer 29 oktober 2022

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 29-10-22

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 29 oktober 2022.

Deze zaterdag stond van 9.30-14.00 uur een vogelexcursie Lauwersmeer op het programma voor vier natuurliefhebbers uit Drenthe en Zuid-Holland. Ze hadden weinig ervaring met vogels kijken, maar waren zeer geïnteresseerd. De dag begon met mist, die later optrok. Met 13-17 °C en windkracht 2 was het uiteindelijk prima vogelkijkweer.

Rietgors en Baardman man laten zich bewonderen

Door de mist duurde het even voordat de deelnemers bij het afspreekpunt waren, maar eenmaal ter plaatse gingen we van start bij het Jaap Deensgat. Het water en de bomen aan de overkant waren door de mist nog niet te zien, dus we concentreerden ons eerst op de rietkraag en de plekken dichtbij. Hier zagen we Vink, Winterkoning, Smient en Brandgans en ook Roodborst, Bonte Strandloper, Bergeend en Watersnip liet zich zien.

Vanaf het uitkijkbultje zagen we mannetje en vrouwtje Rietgors en vanuit de hut liet Wilde Eend zich zien. Terwijl we terug liepen naar de auto’s begon de mist wat op te trekken en zagen we Grote Mantelmeeuw en Kokmeeuw in het water staan. Ondertussen lieten de Baardmannetjes zich ook horen en konden we zelfs een mannetje Baardman even door de telescoop bewonderen. En na een blik op Graspiepers, Blauwe Reiger en Zwarte Kraai stapten we in en reden we naar de uitkijktoren.

Even kijken op de uitkijktoren en in de haven

Hier genoten we eerst even van een kop koffie en een plak notenkoek, en zagen de schelpen in een molshoop zitten. Ondertussen reed een stoet bijzondere vrachtwagens voorbij, die toeterden omdat ze wilden dat we gingen zwaaien…

We klommen de toren op en vanuit dit hoge standpunt zagen we Knobbelzwanen, Pijlstaarten, Aalscholvers en Kuifeenden.

Daarna reden we naar de haven, waar we tijdens een sanitaire stop de groep Steenlopers vonden en een Kauw en Zilvermeeuw zagen. Verder zat hier weinig, dus gingen we, toen we weer over de brug mochten, door richting Friesland.

We reden richting de Ezumakeeg, en stopten onderweg nog even bij een weiland, waar Stormmeeuwen te zien waren. Ook zat er een Buizerd op een verkeersbord en staken een aantal Kolganzen zo nu en dan even hun kop boven een dijkje uit.

Zeearend vliegt voorbij en Torenvalk zit op zijn kast

Vervolgens reden we via het oude sluisje en het gemaal naar de Ezumakeeg. We stopten daar even langs de weg omdat we Reeën in het land zagen staan. Daar bleek ook Buizerd en een aantal Fazanten te zitten en zagen we Kieviten en een Grote Zilverreiger staan.

Daarna reden we door naar het uitkijkpunt. Hier waren talloze vogels in het water te zien: Wintertaling, Slobeend, Pijlstaart en Krakeend en ook stond er nog een aantal Kluten en een Grutto te foerageren. Plotseling ontdekten we in de verte een Zeearend, die rustig langs een bomenrij vloog. Ook kwam een Bruine Kiekendief over het riet vliegen en hoorden we een Waterral krijsen.

We reden nog even naar de andere kant van de Ezumakeeg, om te kijken of daar nog andere soorten zaten. Hier bleek een Torenvalk op zijn nestkast te zitten en hoorden we een Koolmees in de struiken. Ook zagen we hier een aantal Grauwe Ganzen tussen de verschillende soorten eenden staan, en hiermee sloten we de excursie af.

De deelnemers hadden van de ochtend genoten en één van hen gaf aan dat ze er nu achter was gekomen dat ze het vogels kijken toch wel erg leuk vond 😉

Waargenomen soorten

1 Brandgans – Branta leucopsis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Kolgans – Anser albifrons
4 Knobbelzwaan – Cygnus olor
5 Bergeend – Tadorna tadorna
6 Slobeend – Spatula clypeata
7 Krakeend – Mareca strepera
8 Smient – Mareca penelope
9 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
10 Pijlstaart – Anas acuta
11 Wintertaling – Anas crecca
12 Kuifeend – Aythya fuligula
13 Fazant – Phasianus colchicus
14 Waterral – Rallus aquaticus
15 Kluut – Recurvirostra avosetta
16 Kievit – Vanellus vanellus
17 Grutto – Limosa limosa
18 Steenloper – Arenaria interpres
19 Bonte Strandloper – Calidris alpina
20 Watersnip – Gallinago gallinago
21 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
22 Stormmeeuw – Larus canus
23 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
24 Zilvermeeuw – Larus argentatus
25 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
26 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
27 Grote Zilverreiger – Ardea alba
28 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
29 Zeearend – Haliaeetus albicilla
30 Buizerd – Buteo buteo
31 Torenvalk – Falco tinnunculus
32 Kauw – Coloeus monedula
33 Zwarte Kraai – Corvus corone
34 Koolmees – Parus major
35 Baardman – Panurus biarmicus
36 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
37 Spreeuw – Sturnus vulgaris
38 Roodborst – Erithacus rubecula
39 Graspieper – Anthus pratensis
40 Vink – Fringilla coelebs
41 Rietgors – Emberiza schoeniclus