Vogelexcursie Lauwersmeer 29 augustus 2021

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 29-8-21

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 29 augustus 2021.

Op deze onstuimige zondag stond van 9.00-13.30 uur een vogelexcursie Lauwersmeer gepland voor twee personen uit het midden van het land. Zij hadden een uur verlenging erbij geboekt om naast de Groninger kant ook nog een stuk van de Friese kant te kunnen zien. Het was een zwaar bewolkte dag, met 16 °C, windkracht 5 en een bui.

Casarca’s en twee Zeearenden bij het Jaap Deensgat

Om 9.00 uur werden de deelnemers opgehaald bij de B&B d’Olle Pastorie, waar ze twee nachten zouden doorbrengen (vogelexcursie-arrangement). We reden naar het Jaap Deensgat, waar het op dat moment nog redelijk rustig was met vogels. De honderden Brandganzen en tientallen Casarca’s zouden in de loop van het uur komen aanvliegen. We zagen al wel veel Kieviten staan en we ontdekten een Reuzenstern tussen de Kokmeeuwen. Ook een Bruine Kiekendief was snel gevonden. De groep van 24 Lepelaars, die verderop in het water stond te rusten was ook niet te missen.

Tijdens de wandeling naar de vogelkijkhut zagen we nog Zwarte Ruiter, Slobeend, Bonte Strandlopers en Witte Kwikstaart. Een Waterral krijste en de Baarmannetjes ‘plingden’ in de rietstrook, terwijl de Huiszwaluwen langs de waterrand vlogen. Naast de vogels werd er ook wat aandacht besteed aan planten: de Parnassia viel hier op.

Vanuit de hut ontdekte de deelneemster al snel twee Zeearenden, aan de overkant van het water. Deze vlogen later in de boom, en lieten zich goed bekijken door de telescoop. Verder zagen we Pijlstaart en Smient in het water drijven.

Daarna was het tijd om weer terug te lopen naar de auto’s, na een laatste moment kijken. Tussen de Casarca’s, die inmiddels waren komen aanvliegen, zochten we nog even naar de Kaapse Casarca, maar we zagen deze niet.

Nog even door het scherm kijken
Nog even door het scherm kijken

Koffie bij de Kuifeenden én weer een Zeearend

We reden naar het volgende uitkijkpunt, waar we ook even genoten van een kop koffie en een stuk Knol’s Notenkoek. Hier zagen we Kuifeend, Fuut en Visdief, en er zaten honderden Aalscholvers op de dam, die in het water lag. En ook hier ontdekte de deelneemster in de verte weer een Zeearend!

Daarna reden we door naar de haven van Lauwersoog. Hier stonden de tientallen Steenlopers al op ons te wachten. Ook de Zilvermeeuwen waren van de partij, net als de Visdiefjes op de Sternstee.

Zilvertaling en zelfs twee Grauwe Franjepoten bij de Keeg

Inmiddels was het tijd om Friesland in te duiken. Op weg naar de Ezumakeeg stopten we even bij een weiland met Wulpen. Daarna reden we naar Ezumakeeg-Zuid, waar de Zilvertaling nog in het zelfde stukje water zwom als een dag eerder. Het is een exoot, weliswaar, maar toch leuk om te zien. Bovendien was een Aalscholver in een ondiep stukje op jacht, waarbij de kleine visjes steeds voor hem uitsprongen als hij weer onder dook.

Zilvertaling
Zilvertaling

Via Ezumakeeg-Midden, waar aan de andere kant van de weg een vijftal Torenvalken aan het jagen was, reden we naar Ezumakeeg-Noord. Toen we uitstapten barstte er net een bui los. Deze zou niet lang duren, dus gingen we even in de auto wachten tot het weer wat droger werd. Toen we weer op de uitkijkheuvel stonden, zochten we naar de Grauwe Franjepoot, en ontdekten we er tot onze verbazing zelfs twee. Leuk! De deelnemers kenden deze soort nog niet, dus genoten even van deze drukke vogeltjes door de telescoop.

Grauwe Franjepoten
Grauwe Franjepoten

Daarna sloten we de excursie af. De deelnemers gaven aan dat ze het erg leuk hadden gevonden, en niet hadden verwacht dat er zoveel verschillende vogels in het gebied zouden zijn.

Waargenomen soorten

1 Grauwe Gans – Anser anser
2 Parkgans – Anser anser forma domestica
3 Knobbelzwaan – Cygnus olor
4 Nijlgans – Alopocheb aegyptiaca
5 Bergeend – Tadorna tadorna
6 Zilvertaling – Spatula versicolor
7 Slobeend – Spatula clypeata
8 Krakeend – Mareca strepera
9 Smient – Mareca penelope
10 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
11 Pijlstaart – Anas acuta
12 Wintertaling – Anas crecca
13 Kuifeend – Aythya fuligula
14 Meerkoet – Fulica atra
15 Fuut – Podiceps cristatus
16 Kluut – Recurvirostra avosetta
17 Kievit – Vanellus vanellus
18 Bontbekplevier – Charadrius hiaticula
19 Grutto – Limosa limosa
20 Steenloper – Arenaria interpres
21 Bonte Strandloper – Calidris alpina
22 Grauwe Franjepoot – Phalaropus lobatus
23 Oeverloper – Actitis hypoleucos
24 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
25 Stormmeeuw – Larus canus
26 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
27 Zilvermeeuw – Larus argentatus
28 Reuzenstern – Hydroprogne caspia
29 Visdief – Sterna hirundo
30 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
31 Lepelaar – Platalea leucorodia
32 Grote Zilverreiger – Ardea alba
33 Visarend – Pandion haliaetus
34 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
35 Zeearend – Haliaeetus albicilla
36 Buizerd – Buteo buteo
37 Torenvalk – Falco tinnunculus
38 Oeverzwaluw – Riparia riparia
39 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
40 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
41 Spreeuw – Sturnus vulgaris
42 Paapje – Saxicola rubetra
43 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
44 Tapuit – Oenanthe oenanthe
45 Witte Kwikstaart – Motacilla alba