Vogelexcursie Lauwersmeer 29 december 2019

Verslag privé vogelexcursie Lauwersmeer 29 december 2019

Verslag privé vogelexcursie Lauwersmeer op zondag 29 december 2019

Op deze laatste zondag van het jaar stond er een vogelexcursie Lauwersmeer geboekt van 12.00-15.30 uur. Twee deelneemsters, uit het midden van het land, wilden graag de Friese kant van het Lauwersmeer verkennen. Hun wenssoort was de Zeearend, die hadden ze nog nooit gezien. Het was 2 °C, droog, en met windkracht 4 was het fris, maar goed te doen.

Zeearenden en Roerdomp vliegen voorbij

Deelneemster kijken naar Zeearend
Deelneemster kijken naar Zeearend

Bij Kollumerpomp werd de wens van de dames al snel vervuld: eerst zagen we een Zeearend in de boom zitten, in de verte. Even later kwamen er twee Zeearenden overvliegen, waarvan eentje ook weer terug kwam. Ze vlogen recht over ons heen! En ook een Roerdomp kwam vlak voor onze neus voorbij vliegen. Bij de Ezumakeeg konden we de lijst met eenden uitbreiden en daarna reden we richting de haven. Maar eerst gingen we nog even kijken bij de Pestvogels, die al enkele dagen bij Robbenoord zaten. Ook die waren een ‘lifer’ voor de deelneemsters. Na het bezoek aan de haven gingen we weer terug naar de parkeerplaats bij Kollumerpomp, waar de deelneemsters weer in eigen auto stapten. Op weg naar huis/het overnachtingsadres konden we nog even genieten van een prachtige zonsondergang.

Hoogtepunten van de excursie

  • Twee Zeearenden die zich uitgebreid lieten bekijken, zittend in een boom en meerdere keren overvliegend.
  • Een voorbij vliegende Roerdomp, op een meter of 10 afstand.
  • De verscheidenheid aan soorten eenden, we hadden 11 soorten eenden gezien.
  • Een groep van 26 Pestvogels, die van dichtbij goed te bekijken waren.

Waargenomen soorten

1  Brandgans – Branta leucopsis
2  Grauwe Gans – Anser anser
3  Kolgans – Anser albifrons
4  Knobbelzwaan – Cygnus olor
5  Wilde Zwaan – Cygnus cygnus
6  Bergeend – Tadorna tadorna
7  Slobeend – Spatula clypeata
8  Krakeend – Mareca strepera
9  Smient – Mareca penelope
10  Wilde Eend – Anas platyrhynchos
11  Pijlstaart – Anas acuta
12  Wintertaling – Anas crecca
13  Kuifeend – Aythya fuligula
14  Brilduiker – Bucephala clangula
15  Nonnetje – Mergellus albellus
16  Grote Zaagbek – Mergus merganser
17  Holenduif – Columba oenas
18  Waterral – Rallus aquaticus
19  Meerkoet – Fulica atra
20  Fuut – Podiceps cristatus
21  Kievit – Vanellus vanellus
22  Tureluur – Tringa totanus
23  Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
24  Stormmeeuw – Larus canus
25  Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
26  Zilvermeeuw – Larus argentatus
27  Aalscholver – Phalacrocorax carbo
28  Roerdomp – Botaurus stellaris
29  Blauwe Reiger – Ardea cinerea
30  Grote Zilverreiger – Ardea alba
31  Havik – Accipiter gentilis
32  Blauwe Kiekendief – Circus cyaneus
33  Zeearend – Haliaeetus albicilla
34  Buizerd – Buteo buteo
35  Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
36  Torenvalk – Falco tinnunculus
37  Kauw – Coloeus monedula
38  Zwarte Kraai – Corvus corone
39  Pestvogel – Bombycilla garrulus
40  Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
41  Koolmees – Parus major
42  Baardman – Panurus biarmicus
43  Staartmees – Aegithalos caudatus
44  Winterkoning – Troglodytes troglodytes
45  Spreeuw – Sturnus vulgaris
46  Merel – Turdus merula
47  Roodborst – Erithacus rubecula
48  Ringmus – Passer montanus
49  Graspieper – Anthus pratensis
50  Vink – Fringilla coelebs