Vogelexcursie Lauwersmeer 31 oktober 2020

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 31 oktober 2020

Verslag van de privé vogelexcursie Lauwersmeer op 31 oktober 2020.

Met twee dames uit Gelderland stond er vanmiddag van 12.30-16.00 uur een vogelexcursie Lauwersmeer op het programma. Zij waren beginnend vogelaars en nog niet echt bekend in het Lauwersmeergebied. Het was 14 graden Celsius en windkracht 5 én droog.

Drie Zeearenden in de boom

Horizontale boom
Horizontale boom

We gingen van start bij de Pomp, waar we eerst de soorten eenden en ganzen eens beter bekeken. Naast Krakeend, Wintertaling en Wilde Eend liet ook een Brilduiker vrouw zich mooi door de telescoop bekijken. Ook was de grootste meeuw van Nederland te zien (Grote Mantelmeeuw). Toen we aankwamen bij de uitkijkheuvel bleek de familie Zeearend (op 1 jong na) in de verte in een boom te zitten. Op een gegeven moment vloog het jong op, en even later ook één van de ouders. Hiermee was één van de wensen van de deelneemsters in vervulling gegaan: een Zeearend zien, en het liefst ook nog vliegend. We liepen terug door het bosje, langs de ‘horizontale’ bomen, waar weinig te horen en zien was aan vogels. Na een glibberig stuk pad waren we terug bij de auto’s en gingen we naar de Ezumakeeg.

Uitzicht over het Lauwersmeer
Uitzicht over het Lauwersmeer

Nog meer soorten eenden en een paar Kemphanen

Vanaf de uitkijkbult zagen we weer een paar nieuwe eendensoorten (Smient, Slobeend, Bergeend, Kuifeend en Pijlstaart) en een aantal Watersnippen. De roofvogel, die langs kwam vliegen, bleek een jonge Zeearend te zijn. Was dat het jong wat we nog niet gezien hadden bij de Pomp? Dat zou kunnen, maar was niet met zekerheid te zeggen. Ook bekeken we de aanwezige Kokmeeuwen en Stormmeeuwen.

Een stukje verderop genoten we even van een kop koffie en een stuk koek, terwijl we ondertussen naar Goudplevieren, Kieviten en een stel Kemphanen stonden te kijken.

Even de Friese Kwelder op

Omdat de dames zelf al in de haven van Lauwersoog waren geweest, gaven ze de voorkeur aan een bezoekje aan de kwelder. Hier was een groep Rotganzen tussen de Brandganzen te zien. Ook stond er een Zilvermeeuw en liepen er Scholeksters en Wulpen op het wad. Boven de kwelder joegen een Torenvalk en in de verte vloog een vrouwtje Blauwe Kiekendief laag over de kwelder. Een groep Spreeuwen bevatte een lichter exemplaar waardoor we nog even keken of hier sprake kon zijn van een Roze Spreeuw. Helaas, een te donkere kop, dus toch een juveniele gewone Spreeuw. Het was inmiddels tijd om de excursie te beëindigen. De deelneemsters gaven aan het erg leuk te hebben gevonden, en veel te hebben geleerd.

Waargenomen soorten

1 Rotgans – Branta bernicla
2 Brandgans – Branta leucopsis
3 Grauwe Gans – Anser anser
4 Kolgans – Anser albifrons
5 Knobbelzwaan – Cygnus olor
6 Bergeend – Tadorna tadorna
7 Slobeend – Spatula clypeata
8 Krakeend – Mareca strepera
9 Smient – Mareca penelope
10 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
11 Pijlstaart – Anas acuta
12 Wintertaling – Anas crecca
13 Kuifeend – Aythya fuligula
14 Brilduiker – Bucephala clangula
15 Waterral – Rallus aquaticus
16 Meerkoet – Fulica atra
17 Fuut – Podiceps cristatus
18 Scholekster – Haematopus ostralegus
19 Kievit – Vanellus vanellus
20 Goudplevier – Pluvialis apricaria
21 Kemphaan – Calidris pugnax
22 Watersnip – Gallinago gallinago
23 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
24 Stormmeeuw – Larus canus
25 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
26 Zilvermeeuw – Larus argentatus
27 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
28 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
29 Grote Zilverreiger – Ardea alba
30 Blauwe Kiekendief – Circus cyaneus
31 Zeearend – Haliaeetus albicilla
32 Buizerd – Buteo buteo
33 Torenvalk – Falco tinnunculus
34 Ekster – Pica pica
35 Zwarte Kraai – Corvus corone
36 Koolmees – Parus major
37 Spreeuw – Sturnus vulgaris