Vogelexcursie Lauwersmeer 4 september 2022

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 4-9-22

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 4 september 2022.

Van 9.00-12.30 uur kwamen twee deelnemers uit de provincie Overijssel naar het Lauwersmeer. Zij had het cadeau gekregen van hem, maar beide hadden nog geen vogelkijkervaring. Het weer was goed: 16-23 °C, windkracht 4 en licht bewolkt.

Putter voert jong en Boerenzwaluwen zijn héél dicht bij

Nadat de leenkijkers waren ‘omgehangen’ en het plan van de ochtend was verteld, begonnen we op de parkeerplaats met de eerste soorten. We zagen een paar Brandganzen, maar de meeste ganzen moesten nog binnenvliegen vanuit hun overnachtingsplek. Wel waren er al Reuzensterns, Krakeend, Smient, Grote Mantelmeeuw, Grote Zilverreiger, Kievit en Bergeend door de telescoop te zien en vlogen er Boerenzwaluwen en Huiszwaluwen rond. We gingen op weg naar de hut en zagen in een struik een Putter zitten, die een jonger exemplaar aan het voeren was. Aan de andere kant, in een ondiep plasje, stond een Zwarte Ruiter en een Watersnip. Ook vonden we een Paapje in het gras, waarbij de lichte wenkbrauwstreep duidelijk te zien was. in een volgend plasje scharrelden Bosruiter en Witgat rond, waardoor het verschil in grootte en tekening mooi te vergelijken was.

Deelnemers in actie
Deelnemers in actie
Bijna in de hut
Bijna in de hut

We kwamen bij de uitkijkheuvel en zagen eerst een Rietgors en toen uiteindelijk ook nog een Baardman, hoewel die ook steeds weer tussen het riet verdween. Daarna gingen we de hut in en zagen Pijlstaart in het water zwemmen en een aantal Boerenzwaluwen in de hut zelf. Dat was even genieten voor de deelnemers, die hadden deze soort nog nooit zo dichtbij gezien.

Toen we terug liepen naar de auto’s zagen we een Bruine Kiekendief jagen. Ondertussen waren er ook heel veel Brandganzen en Grauwe Ganzen bij gekomen en ontdekten we één enkele Casarca.

Steenlopers in de haven en strandlopers op het wad

We reden naar het tweede punt van de excursie: de uitkijktoren. Hier zagen we Fuut, Kuifeend, Aalscholver en een groep Lepelaars.

Een Zeearend is echt groot
Een Zeearend is echt groot

Daarna reden we naar de haven, waar we eerst even een kop koffie/thee nuttigden met een stuk notenkoek. Ondertussen keken we naar Visdief, Tureluur, Kokmeeuw en Steenloper (de Sternstee was vandaag leeg). Ook zagen we een Zilvermeeuw, voordat we naar de dijk aan de Friese kant reden.

Vanaf de dijk hadden we een mooi uitzicht over het wad. Er liep o.a. Bontbekplevier, Bonte Strandloper en Kleine Strandloper en in de verte vonden we Scholekster en Wulp.

Verschillende strandlopers in beeld
Verschillende strandlopers in beeld

Zwarte Ibis steelt de show

We stapten weer in en reden richting de Ezumakeeg. Onderweg zagen we In een weiland een groep Goudplevieren staan en vloog een Torenvalk langs. Via het oude sluisje reden we naar Ezumakeeg-Noord. Zodra we de uitkijkheuvel op klommen zagen we hem al staan: een Zwarte Ibis. De deelnemers hadden er geen idee van deze soort ook in Nederland te zien kan zijn, en ze konden hun ogen er niet van af houden. De Kluten, Kemphanen, Grutto, Wintertalingen en Krombekstrandlopers vonden de deelnemers ook leuk, maar de Zwarte Ibis stal duidelijk de show.

Na dit genietmoment zat de excursie er op. De deelnemers hadden het beide erg leuk gevonden en vonden een excursie voor herhaling vatbaar.

Waargenomen soorten

1 Brandgans – Branta leucopsis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Knobbelzwaan – Cygnus olor
4 Bergeend – Tadorna tadorna
5 Casarca – Tadorna ferruginea
6 Krakeend – Mareca strepera
7 Smient – Mareca penelope
8 Pijlstaart – Anas acuta
9 Wintertaling – Anas crecca
10 Kuifeend – Aythya fuligula
11 Fuut – Podiceps cristatus
12 Scholekster – Haematopus ostralegus
13 Kluut – Recurvirostra avosetta
14 Kievit – Vanellus vanellus
15 Goudplevier – Pluvialis apricaria
16 Bontbekplevier – Charadrius hiaticula
17 Wulp – Numenius arquata
18 Grutto – Limosa limosa
19 Steenloper – Arenaria interpres
20 Kemphaan – Calidris pugnax
21 Krombekstrandloper – Calidris ferruginea
22 Bonte Strandloper – Calidris alpina
23 Kleine Strandloper – Calidris minuta
24 Watersnip – Gallinago gallinago
25 Witgat – Tringa ochropus
26 Tureluur – Tringa totanus
27 Bosruiter – Tringa glareola
28 Zwarte Ruiter – Tringa erythropus
29 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
30 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
31 Zilvermeeuw – Larus argentatus
32 Reuzenstern – Hydroprogne caspia
33 Visdief – Sterna hirundo
34 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
35 Zwarte Ibis – Plegadis falcinellus
36 Lepelaar – Platalea leucorodia
37 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
38 Grote Zilverreiger – Ardea alba
39 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
40 Torenvalk – Falco tinnunculus
41 Kauw – Coloeus monedula
42 Baardman – Panurus biarmicus
43 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
44 Huiszwaluw – Delichon urbicum
45 Spreeuw – Sturnus vulgaris
46 Paapje – Saxicola rubetra
47 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
48 Graspieper – Anthus pratensis
49 Putter – Carduelis carduelis
50 Rietgors – Emberiza schoeniclu