Vogelexcursie Lauwersmeer 4 mei 2019

Verslag Privé Vogelexcursie Lauwersmeer 4 mei 2019

Verslag Privé Vogelexcursie Lauwersmeer op 4 mei 2019

Op deze eerste zaterdag in mei was het van 13.00-16.30 uur tijd voor een vogelexcursie voor 3 personen uit Groningen. Het was een cadeau, wat vader had gekregen van zijn twee dochters. De keuze was op het Lauwersmeer gevallen, voor de Friese kant. Het weer was redelijk goed, 8 graden Celcius, windkracht 5 en een paar kleine buitjes tussen de zonnestralen door.

Werkzaamheden bij de Pomp

Op de afgesproken plek waren dijkwerkzaamheden van start gegaan, waardoor de parkeerplaats niet te gebruiken was. We parkeerden dus in de berm en de leenkijkers werden ‘omgedaan’. We konden daar gelijk met geluiden aan de slag, aangezien de vogels zich goed lieten horen. Vooral de Zwartkop deed zijn uiterste best. Onderweg naar de uitkijkheuvel hoorden we o.a. Fitis, Rietgors, Kleine Karekiet en Snor en zagen we een Buizerd. Het nest van de Zeearend, in de bomen in de verte, was helaas al niet meer te zien door de bladeren. Vanuit de uitkijkheuvel zagen we een mannetje Bruine Kiekendief en een Visdief vliegen, en op het water dreef een Fuut. Daarnaast stonden er aan de rand van het meer nog een aantal soorten, waaronder een Grote Mantelmeeuw (roze poten).

Bosvogels en een open brug

We vervolgden onze weg door het bos, en hoorden duidelijk een Koekoek, en even verderop een Boomkruiper. Ook een Roodborst liet zijn ‘rommelige’ liedje nog even horen. Toen we bij de auto’s waren aangekomen, stapten de deelnemers bij mij in, en reden we verder. Bij de Roeken kolonie maakten we nog even een tussenstop. Hier lieten ook de Putters zich even zien. Daarna reden we verder richting de Keech. Aangezien een stukje verderop de brug net open stond, maakten we van de gelegenheid gebruik om de Zilvermeeuwen op de pijlers te bekijken.

Tapuit, Kemphanen en Bosruiters

De weg naar de Keech ging via de ‘toeristische route’. Hier zagen we nog Huismussen en heel veel Brandganzen. Op een gegeven moment zag één van de deelnemers iets in het land lopen: even stoppen dus, om het beter te bekijken. Naast 6 Hazen bleek er een Tapuit te lopen. We vervolgden onze weg en stopten op een plek waar een aantal Kemphanen baltsend te zien was. Ook liepen er Bosruiters en een Oeverloper tussendoor. Bovendien liepen er in de verte een paar Kluten, en zagen we een paar Gele Kwikstaarten. In het water dreven een aantal soorten eenden door elkaar (Kuifeend, Slobeend, Wintertaling, Krakeend).

Lepelaar gespot!

We besloten eerst even richting de vogelkijkhut te rijden. Voordat we er waren zagen we al een heleboel vogels staan. We besloten daar ter plekke de koffie met koek te nuttigen, zodat we ondertussen de vogels konden bewonderen. Tussen alle Kemphanen liepen Grutto’s en Zwarte Ruiters, en verderop stonden Smienten op het land. Ook ontdekten we nog een Lepelaar, die druk met zijn snavel heen en weer aan het maaien was, op zoek naar eten. Toen we omkeken zagen we een Torenvalk in het land zitten en kwam er een Regenwulp overvliegen.

We keken nog even in de hut, maar daar was niets extra’s meer te zien. Het was dus tijd om naar de volgende plek te rijden, bij de uitkijkbult. Daar konden we Tafeleend, een slapende Zomertaling, Oever- en Huiszwaluw aan het lijstje toevoegen. Ook liepen er een Drieteenstrandloper en Bonte Strandlopers op de slikplaat. Boven het riet joeg bovendien nog een Bruine Kiekendief.

Toch nog even naar de Morinelplevieren

Het was bijna tijd om de excursie te beeïndigen, maar de deelnemers vonden het niet erg om nog één plekje aan te doen. Ik gaf ze de keuze: naar de Haven of naar de Morinelplevieren. Zij kozen voor het laatste. Een Morinelplevier hadden ze nog nooit gezien, dus reden we de polder in. Het was even zoeken vanwege alle richels in het land, en de flinke afstand, maar zo nu en dan kwam er eentje over de richel lopen, en konden we de mooie kleuren van het dier zien. In totaal zagen we er in ieder geval 4.

Daarna was het echt tijd om naar de auto van de deelnemers terug te rijden. Zij gaven aan dat ze het erg naar de zin hadden gehad, en veel gezien hadden. De Morinelplevieren bleken ‘de kers op de taart’ te zijn geweest.

Waargenomen soorten

1  Brandgans – Branta leucopsis
2  Grauwe Gans – Anser anser
3  Knobbelzwaan – Cygnus olor 
4  Nijlgans – Alopochen aegyptiaca 
5  Bergeend – Tadorna tadorna 
6  Zomertaling – Spatula querquedula 
7  Slobeend – Spatula clypeata 
8  Krakeend – Mareca strepera 
9  Smient – Mareca penelope 
10  Wilde Eend – Anas platyrhynchos 
11  Wintertaling – Anas crecca 
12  Tafeleend – Aythya ferina 
13  Kuifeend – Aythya fuligula 
14  Fuut – Podiceps cristatus 
15  Lepelaar – Platalea leucorodia 
16  Aalscholver – Phalacrocorax carbo 
17  Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
18  Buizerd – Buteo buteo 
19  Meerkoet – Fulica atra 
20  Scholekster – Haematopus ostralegus 
21  Kluut – Recurvirostra avosetta 
22  Kievit – Vanellus vanellus 
23  Morinelplevier – Charadrius morinellus
24  Regenwulp – Numenius phaeopus 
25  Grutto – Limosa limosa 
26  Kemphaan – Calidris pugnax 
27  Drieteenstrandloper – Calidris alba 
28  Bonte Strandloper – Calidris alpina 
29  Oeverloper – Actitis hypoleucos 
30  Tureluur – Tringa totanus 
31  Bosruiter – Tringa glareola 
32  Zwarte Ruiter – Tringa erythropus 
33  Grote Mantelmeeuw – Larus marinus 
34  Zilvermeeuw – Larus argentatus 
35  Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus 
36  Visdief – Sterna hirundo 
37  Houtduif – Columba palumbus 
38  Koekoek – Cuculus canorus 
39  Torenvalk – Falco tinnunculus 
40  Kauw – Coloeus monedula 
41  Roek – Corvus frugilegus 
42  Zwarte Kraai – Corvus corone 
43  Veldleeuwerik – Alauda arvensis 
44  Oeverzwaluw – Riparia riparia 
45  Boerenzwaluw – Hirundo rustica 
46  Huiszwaluw – Delichon urbicum 
47  Fitis – Phylloscopus trochilus 
48  Tjiftjaf – Phylloscopus collybita 
49  Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus 
50  Snor – Locustella luscinioides 
51  Zwartkop – Sylvia atricapilla 
52  Winterkoning – Troglodytes troglodytes 
53  Boomkruiper – Certhia brachydactyla 
54  Spreeuw – Sturnus vulgaris 
55  Merel – Turdus merula 
56  Roodborst – Erithacus rubecula 
57  Tapuit – Oenanthe oenanthe 
58  Huismus – Passer domesticus 
59  Gele Kwikstaart – Motacilla flava 
60  Witte Kwikstaart – Motacilla alba 
61  Vink – Fringilla coelebs 
62  Putter – Carduelis carduelis 
63  Rietgors – Emberiza schoeniclus

Haas – Lepus europaeus
Ree – Capreolus capreolus