Vogelexcursie Lauwersmeer 6 april 2024

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 6-4-24

Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 6 april 2024.

Zes deelnemers uit de provincie Groningen gingen vandaag mee op vogelexcursie bij het Lauwersmeer, van 9.00-12.30 uur. Voor een aantal van hen was het de eerste keer dat ze vogels gingen kijken, maar ze hadden er allemaal zin in. Het weer werkte mee vandaag: met 12-20 °C, windkracht 4 en licht bewolkt was het een mooie dag om buiten te zijn.

Zeearend en vis op het land en Baardmannen in het riet

Toen iedereen was voorzien van een leenkijker hadden we niet eens tijd om eerst op de kaart te kijken, omdat iemand een grote roofvogel ontdekte. Het bleek een Zeearend te zijn, die zich mooi door de telescoop liet bekijken.

De Brandganzen gingen door met eten, totdat de Zeearend opvloog. Met trage vleugelslagen verdween hij richting een stukje bos, terwijl achter ons een Tjiftjaf en een Zanglijster aan het zingen waren. In het water zagen we Kokmeeuw, Kluut, Kleine Mantelmeeuw en Grote Zilverreiger staan en Smient zwemmen. Op het gras stonden Scholekster, Bergeend en Kievit. We ontdekten nog een roofvogel: een Buizerd was iets aan het oppeuzelen, terwijl een Zwarte Kraai klaar stond om ook een stukje lekkers te bemachtigen.

Na een half uur gingen we toch maar eens aan de wandel 😉 , richting de vogelkijkhut. Een Rietgors liet zich zien en de Graspiepers vlogen over ons heen, al roepend. Langs het pad vonden we een grote vis, had de Zeearend deze laten vallen?

We liepen door en hoorden Baardmannen aan komen vliegen. Een groepje van vier viel in het riet in, en liet zich mooi bekijken. Aan de andere kant van het pad liepen Kemphanen in het gras en zwom Wintertaling in het water. Ook een Tureluur liet zich mooi bekijken. We keken nog even op het uitkijkheuveltje, en zagen Meerkoet en Grauwe Gans in het plasje zwemmen. Vanuit de hut zagen we Pijlstaart en Krakeend, maar verder zat er weinig, dus liepen we weer terug naar de auto’s.

Kijken op de uitkijktoren en in de haven

We reden naar de uitkijktoren, waar we Fuut, Kuifeend en Aalscholver zagen en Veldleeuwerik hoorden zingen. De deelnemers verwonderden zich over de echte grootte van een Zeearend bij het metalen zeearend-bord, voordat we verder gingen.

In de haven van Lauwersoog was het eerst even tijd voor een kop koffie met een stuk notenkoek, maar al snel waren ook de vogels weer aan de beurt. Op de Sternstee (broedponton) zat een Scholekster en op één van de krabbenkooien zaten een paar Steenlopers. Iets verderop, op zee, zwom een Grauwe Gans met 2 kleine jongen achter zich aan. Een Zilvermeeuw dreef op korte afstand achter hen aan, waarschijnlijk zou er snel een jong gansje minder zijn… Via een sanitaire stop reden we de haven uit en doken we Friesland in. Omdat de brug op de route er uit lag moesten we even omrijden om bij de Ezumakeeg te komen.

Reeën en Blauwborst bij de Ezumakeeg

Toen we naar de uitkijkheuvel reden (Ezumakeeg Noord) passeerden we een Knobbelzwaan op het nest. Direct bij het uit de auto stappen liet een Blauwborst zich horen. Deze soort was net terug uit Afrika, en zouden de deelnemers graag even zien. De vogel ging steeds diep in het riet zitten, ook na elke baltsvlucht. Toch lukte het op een gegeven moment om de blauwe borst van deze prachtige vogel door de telescoop te zien.

We keken nog even in het land erachter en zagen een groepje Reeën liggen. Daarna gingen we op de uitkijkheuvel kijken, en zagen Slobeenden en Pijlstaarten zwemmen en Kemphanen langs de waterrand scharrelen. Ook stonden er een paar Grutto’s, Kluten en Stormmeeuwen in het water en vloog een Boerenzwaluw over. Boven de rietkraag vlogen een paar Bruine Kiekendieven, waarbij de kleuren van het mannetje mooi te zien waren.

Het was inmiddels tijd om de excursie af te sluiten. De deelnemers hadden er van genoten en iedereen had vogelsoorten gezien die ze nog nooit eerder gezien hadden. Voor herhaling vatbaar!

Waargenomen soorten

1 Brandgans – Branta leucopsis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Knobbelzwaan – Cygnus olor
4 Bergeend – Tadorna tadorna
5 Slobeend – Spatula clypeata
6 Krakeend – Mareca strepera
7 Smient – Mareca penelope
8 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
9 Pijlstaart – Anas acuta
10 Wintertaling – Anas crecca
11 Kuifeend – Aythya fuligula
12 Meerkoet – Fulica atra
13 Fuut – Podiceps cristatus
14 Scholekster – Haematopus ostralegus
15 Kluut – Recurvirostra avosetta
16 Kievit – Vanellus vanellus
17 Grutto – Limosa limosa
18 Steenloper – Arenaria interpres
19 Kemphaan – Calidris pugnax
20 Tureluur – Tringa totanus
21 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
22 Stormmeeuw – Larus canus
23 Zilvermeeuw – Larus argentatus
24 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
25 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
26 Grote Zilverreiger – Ardea alba
27 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
28 Zeearend – Haliaeetus albicilla
29 Buizerd – Buteo buteo
30 Kauw – Coloeus monedula
31 Zwarte Kraai – Corvus corone
32 Baardman – Panurus biarmicus
33 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
34 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
35 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
36 Zanglijster – Turdus philomelos
37 Blauwborst – Luscinia svecica
38 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
39 Graspieper – Anthus pratensis
40 Rietgors – Emberiza schoeniclus