Vogelexcursie Lauwersmeer 6 juni 2023

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 6-6-23

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 6 juni 2023.

Op deze dinsdag kwamen Hans en Cor uit Zuid-Holland naar het Friese deel van het Lauwersmeer. Zij waren pas begonnen met vogels kijken en hadden als wens om de Wielewaal eens te horen en te zien. Van 9.00-12.30 uur gingen we op zoek naar deze soort en andere soorten in het Lauwersmeergebied. Het was zonnig, 13-17 °C, met windkracht 3-4.

Wielewaal en Cetti’s Zanger laten zich horen

Op de afgesproken plek kregen de deelnemers een leenkijker om en gingen we aan de wandel. In dit gebied staan veel Populieren, waar de Wielewaal een vaste zomergast is (hij voedt zijn jongen met rupsen van de Populierenpijstaartvlinder). We hoorden vlak bij de parkeerplaats al verschillende vogels zingen: Zwartkop, Vink, Zanglijster, Pimpelmees, Fitis en een Spotvogel. Iets verderop liet een Kleine Karekiet zich horen, en ook een Tjiftjaf zong ondertussen luidkeels zijn eigen naam. Boven de rietvlakte zagen we een mannetje Bruine Kiekendief jagen, en iets verder, boven de bomen, vloog een Buizerd. Ondertussen hoorden we in de verte een Koekoek en iets dichterbij een Winterkoning.

Genieten van het landschap
Genieten van het landschap

Bij een open plekje tussen de bomen stonden we even te kijken naar vogels, toen plotseling een Wielewaal zich liet horen. Het typische ‘Dudeljoo’ klonk vanuit de bomen, die een eindje van het pad stonden. Hij liet zich niet zien, dus liepen we even een stukje terug, om het bosje van de achterkant te bekijken. Geen Wielewaal te zien, en hij liet zich ook niet meer horen, helaas.

We liepen verder, en hoorden toen luid en duidelijk een Cetti’s Zanger zingen. Ook Merel, Tuinfluiter en Roodborst deden hun best tussen de struiken. Op een gegeven moment hoorde één van de deelnemers een geluid wat leek op jonge vogels. We vonden een gat in een dode boom, waar al snel een Grote Bonte Specht in dook met een snavel vol insecten.

In het bos
In het bos

Zwarte Ruiter en kleurrijke Putters

Bij de uitkijkheuvel aangekomen genoten we van het uitzicht, en keken we welke soorten daar zaten. Op de waterrand lagen Wilde Eend (blauwe spiegel), Krakeend (witte spiegel), Grauwe Gans en Kievit en in het water dreef Kuifeend, Knobbelzwaan, Fuut en Aalscholver. Er kwam een steltloper voorbij scharrelen, wat een Zwarte Ruiter bleek te zijn, leuk! Ondertussen waren een paar Putters in een boom achter ons gaan zitten. Ze lieten zich even mooi bekijken. Vanuit het Riet kwam het geluid van een Snor ons tegemoet en een Rietgors ging in een rietstengel zitten. Boven het water joeg ondertussen een Visdief. We keken even naar het nest van de Zeearend (ver weg!), maar zagen geen beweging, dus gingen we verder met de wandeling.

Op de uitkijkheuvel
Op de uitkijkheuvel

Langs het pad hoorden we meerder Rietzangers en liet eentje zich mooi zien. Een Graspieper showde zijn parachute-vlucht en een Bosrietzanger zong er flink op los (en liet zich ook even zien), net als een Grasmus. We Keken nog even over het veld of de Roodborsttapuit zich liet zien, maar zagen In de verte alleen een Torenvalk bidden. Toen we op de parkeerplaats waren aanbeland was het eerst tijd voor koffie en Friese Oranjekoek.

Nachtegaal bij het wachten voor de brug

In overleg besloten we toch nog even naar een bosje te rijden, waar ook een paartje Wielewaal zou moeten zitten. Hier liepen we tussen de Populieren door, maar hoorden hem niet. Wel zagen we een Grauwe Vliegenvanger en een paar Gierzwaluwen.

Bij het Friese deel van het Lauwersmeer hoort ook echt de Ezumakeeg, dus daar reden we naar toe. Omdat we even moesten wachten voor een open brug, zagen we Huiszwaluwen vliegen en toen we even uitstapten hoorden we ook een Nachtegaal zingen. Daarna konden we doorrijden naar de Ezumakeeg. We stopten eerst even bij het midden, waar we door de telescoop een mooi zicht hadden op Bontbekplevieren, Slobeenden en Tureluur. Daarna reden we naar Noord, waar een heleboel Grutto’s en Kluten stonden, met een aantal Rosse Grutto’s er tussen. Op de zandplaat stonden een Pijlstaart en een tweetal Zomertalingen te slapen, en liep een Scholekster voorbij. Helaas geen Kemphaan te vinden, vandaag (althans niet de vogelsoort).

Het was inmiddels ruimschoots tijd om terug te rijden naar de startplaats, waar Hans en Cor hun leencamper hadden laten staan. Op weg er naar toe zagen we nog een Huismus op het dak zitten. We sloten de excursie af en de heren gaven aan dat ze het wel jammer vonden dat ze geen Wielewaal gezien hadden, maar dat ze toch een hele fijne excursie hadden gehad.

Waargenomen soorten

1 Grauwe Gans – Anser anser
2 Knobbelzwaan – Cygnus olor
3 Bergeend – Tadorna tadorna
4 Zomertaling – Spatula querquedula
5 Slobeend – Spatula clypeata
6 Krakeend – Mareca strepera
7 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
8 Pijlstaart – Anas acuta
9 Kuifeend – Aythya fuligula
10 Gierzwaluw – Apus apus
11 Koekoek – Cuculus canorus
12 Stadsduif – Columba livia forma domestica
13 Houtduif – Columba palumbus
14 Meerkoet – Fulica atra
15 Fuut – Podiceps cristatus
16 Scholekster – Haematopus ostralegus
17 Kluut – Recurvirostra avosetta
18 Kievit – Vanellus vanellus
19 Bontbekplevier – Charadrius hiaticula
20 Rosse Grutto – Limosa lapponica
21 Grutto – Limosa limosa
22 Tureluur – Tringa totanus
23 Zwarte Ruiter – Tringa erythropus
24 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
25 Visdief – Sterna hirundo
26 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
27 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
28 Buizerd – Buteo buteo
29 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
30 Torenvalk – Falco tinnunculus
31 Wielewaal – Oriolus oriolus
32 Kauw – Coloeus monedula
33 Zwarte Kraai – Corvus corone
34 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
35 Koolmees – Parus major
36 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
37 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
38 Huiszwaluw – Delichon urbicum
39 Cetti’s Zanger – Cettia cetti
40 Fitis – Phylloscopus trochilus
41 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
42 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
43 Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus
44 Bosrietzanger – Acrocephalus palustris
45 Spotvogel – Hippolais icterina
46 Snor – Locustella luscinioides
47 Zwartkop – Sylvia atricapilla
48 Tuinfluiter – Sylvia borin
49 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
50 Spreeuw – Sturnus vulgaris
51 Merel – Turdus merula
52 Zanglijster – Turdus philomelos
53 Grauwe Vliegenvanger – Muscicapa striata
54 Roodborst – Erithacus rubecula
55 Nachtegaal – Luscinia megarhynchos
56 Huismus – Passer domesticus
57 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
58 Graspieper – Anthus pratensis
59 Vink – Fringilla coelebs
60 Putter – Carduelis carduelis
61 Rietgors – Emberiza schoeniclus