Vogelexcursie Lauwersmeer 6 September 2020

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 6-9-20

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 6 september 2020.

Met twee personen uit de provincie Utrecht vond vandaag van 9.00-12.30 uur een vogelexcursie Lauwersmeer plaats. Zij gaven aan dat ze gevorderde beginners waren als het om vogels kijken ging. Het was 15 °C, windkracht 4 en bewolkt, met kans op een bui.

Jagende Reuzenstern en toch heel veel Casarca’s

Parnassia
Parnassia

We hadden afgesproken bij het Jaap Deensgat. Hier waren nog weinig ganzen te zien, dus gingen we vlot aan de wandel. Terwijl wij richting de hut liepen, en naar Gele en Witte Kwikstaarten keken, kwamen er langzaam maar zeker steeds meer ganzen bij. Naast de Brandganzen en Grauwe Ganzen bleken er ook tientallen Casarca’s te zijn geland. De Krakeenden, Smienten en Wintertalingen dreven al in het water, en op aan de rand van een plasje dribbelde een Kleine Plevier. Vandaag stonden de Reuzensterns niet in het water, maar was er eentje aan het jagen. Naast alle vogels viel ons oog op een prachtig plantje, wat hier en daar langs het pad stond. Dit bleek Parnassia te zijn.

Even verderop, tussen het gras stonden meerdere Watersnippen, die in eerste instantie helemaal niet opvielen. Ook kwam er een Bruine Kiekendief langs, waardoor de kleinere vogels opvlogen.

We gingen de hut in en zagen een vijftal Pijlstaarten, die met hun ranke halzen en iets uitstekende staart door de telescopen goed te zien waren. Aan de overkant werden een Oeverloper en een Buizerd ontdekt door één van de deelnemers, en iets dichterbij, in het midden van het water, bleken een aantal Brilduikers te duiken naar voedsel. Daarna liepen we terug richting de auto’s, om naar het volgende punt te rijden. We verbaasden ons er over dat het nog steeds droog was…

Bedelend Leperlaarsjong en rustende Steenlopers

Hier dronken we even een kop koffie met notenkoek, terwijl we ondertussen de Kuifeenden, Futen en Aalscholvers bekeken. Daarna klommen we nog even de uitkijktoren op, en ontdekten we 2 Lepelaars. Het bleek om een oudervogel met jong te gaan, waarbij we getuige waren van het voeren van jong. Op de momenten dat het jong niet gevoerd werd huppelde het bedelend achter de oudervogel aan, en leek het jong zo nu en dan te worden weggejaagd door de ouder.

Daarna reden we door naar de haven en vonden we Scholeksters en een flink aantal Steenlopers. Het was hoog water, dus ze zaten te rusten op de stenen, waardoor we ook deze vogels mooi door de telescopen konden zien.

Grauwe Franjepoot was snel gevonden

Terwijl we naar de Friese kant reden begon het net te regenen. Toen we een kwartier later uitstapten was het al weer droog, gelukkig. Hoewel het aardig druk was op de uitkijkheuvel, was er nog een geschikt plekje voor ons. Als snel ontdekten we een Grauwe Franjepoot tussen de Slobeenden en Krakeenden. Hij viel direct op door zijn kleine formaat en drukke gedrag. Voor de deelnemers was dit een ‘lifer’. Ook stonden er heel veel Kluten en Kieviten, een aantal Bonte Strandlopers, Kleine Strandlopers, Bontbekplevieren en Kemphanen. Een juveniele Bergeend viel even op voor de deelnemers, zij kenden alleen het volwassen kleed van deze soort. Als laatste zagen we een Goudplevier, waarvan er een paar dagen eerder tientallen stonden. Nu leek hij in zijn eentje tussen de Kieviten te staan. Hiermee sloten we, iets later dan gepland, de excursie af.

De deelnemers gaven aan dat de excursie boven verwachting was geweest en ze het erg hadden genoten. Met een aantal ‘lifers’ op zak konden ze even later aan hun lunch en hun middagwandeling beginnen.

Deelnemers op de uitkijk
Deelnemers op de uitkijk

Waargenomen soorten

1 Brandgans – Branta leucopsis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Knobbelzwaan – Cygnus olor
4 Bergeend – Tadorna tadorna
5 Casarca – Tadorna ferruginea
6 Slobeend – Spatula clypeata
7 Krakeend – Mareca strepera
8 Smient – Mareca penelope
9 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
10 Pijlstaart – Anas acuta
11 Wintertaling – Anas crecca
12 Kuifeend – Aythya fuligula
13 Brilduiker – Bucephala clangula
14 Fuut – Podiceps cristatus
15 Scholekster – Haematopus ostralegus
16 Kluut – Recurvirostra avosetta
17 Kievit – Vanellus vanellus
18 Goudplevier – Pluvialis apricaria
19 Bontbekplevier – Charadrius hiaticula
20 Kleine Plevier – Charadrius dubius
21 Wulp – Numenius arquata
22 Grutto – Limosa limosa
23 Steenloper – Arenaria interpres
24 Kemphaan – Calidris pugnax
25 Bonte Strandloper – Calidris alpina
26 Kleine Strandloper – Calidris minuta
27 Watersnip – Gallinago gallinago
28 Grauwe Franjepoot – Phalaropus lobatus
29 Oeverloper – Actitis hypoleucos
30 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
31 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
32 Zilvermeeuw – Larus argentatus
33 Reuzenstern – Hydroprogne caspia
34 Visdief – Sterna hirundo
35 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
36 Lepelaar – Platalea leucorodia
37 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
38 Grote Zilverreiger – Ardea alba
39 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
40 Buizerd – Buteo buteo
41 Torenvalk – Falco tinnunculus
42 Kauw – Coloeus monedula
43 Zwarte Kraai – Corvus corone 2
44 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
45 Huiszwaluw – Delichon urbicum
46 Spreeuw – Sturnus vulgaris
47 Gele Kwikstaart – Motacilla flava
48 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
49 Graspieper – Anthus pratensis
50 Rietgors – Emberiza schoeniclus