vogelexcursie Lauwersmeer 6 oktober 2019

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 6 oktober 2019

Verslag van de privé vogelexcursie Lauwersmeer op 6 oktober 2019

Deze zondagmiddag stond er van 13.00-16.30 uur voor twee personen uit de provincie Utrecht een excursie in het Lauwersmeer op het programma. Zij waren nog nooit in dit gebied geweest, en hadden het gevoel dat ze ook nog veel konden leren over vogels. Het was een stuk frisser dan de rest van de week: 10 ºC en windkracht 5, dus de winterjas kon weer uit de kast. Het was bewolkt, maar droog.

Het vogels kijken begon al bij de B&B

Met hen had ik de afspraak gemaakt om hen op te halen bij de B&B waar zij een weekend doorbrachten. Na de kennismaking gingen de leenkijkers om en konden we direct aan de slag met de vogels die in het land zaten, pal voor de B&B. Hier zagen we Roeken en Kauwtjes, waartussen het verschil extra duidelijk werd door de telescoop. Ook de Holenduif en Houtduif waren te zien, evenals de Kokmeeuw en Stormmeeuw. Aan de slootrand, achter in het veld stonden wat Wilde Eenden en Aalscholvers te slapen, en ook twee Blauwe Reigers en Nijlganzen lieten zich zien. We hadden nog geen 10 meter gelopen, en al 10 soorten vogels gezien! Toen was het tijd om in de auto te stappen en naar de Kollumerpomp te rijden.

Roodborsttapuit, roepende IJsvogel en de eerste Zeearend

Vlakbij de parkeerplaats lieten een paar Roodborsttapuiten zich door de telescoop bewonderen en in de lucht vloog een Buizerd en een paar Boerenzwaluwen. Vanaf de uitkijkheuvel zagen we Slobeend, Wintertaling, Krakeend, Tafeleend, Fuut, verschillende ganzen, Knobbelzwanen en een Grote Mantelmeeuw. Ook liet een IJsvogel zich steeds horen, maar zich laten zien deed hij niet. In de verte dook plotseling een Zeearend op, waarvan het ‘deur’-silhouet door de telescoop mooi te zien was. Ook al was het ver weg, het was toch even genieten!

We liepen terug via het bospad en hoorden Roodborst en Boomkruiper. Ook de paddenstoelen werden een blik waardig gekeurd, waarbij een Plooivoetstuifzwam toch echt even op de foto moest.

Toch even kijken bij een wintervoedselveld

deelnemers bij wintervoedselveld
deelnemers bij wintervoedselveld

We gingen richting de Ezumakeeg en kwamen onderweg een wintervoedselveld tegen. De deelnemers hadden wel van dit fenomeen gehoord, maar het nog nooit gezien. Tijd om even te stoppen, dus. In de toppen van de Zonnebloemen waren heel veel Putters aan het eten en daarboven vloog een tweetal Torenvalken.

Pijlstaarten bij de Keeg en kleine steltlopers op een akker

Via de ‘toeristische route’ kwamen we bij de Ezumakeeg en zagen we vanaf de uitkijkheuvel heel veel eenden, waaronder Bergeend en Pijlstaart. Een Baardman liet zich horen en in de verte zweefde een Bruine Kiekendief boven het riet.

Daarna was het even tijd voor koffie en koek, en keken we nog even in de hut. Daar was echter niets bijzonders te vinden, dus gingen we snel door.

Onderweg reden we langs een akker, waar kleinere vogeltjes rondscharrelden. Het bleken Bonte Strandlopers en Bontbekplevieren te zijn. Het was hoog water, dus ze konden hun kostje nu niet op het wad bij elkaar scharrelen. Ook zagen we onderweg nog een Wulp met zijn lange gebogen snavel in het gras prikken.

Ook nog even langs het Jaap Deensgat

Omdat de deelnemers zelf al wel in de haven, maar nog nooit verder in het gebied waren geweest, gaven zij er de voorkeur aan toch ook nog even naar de vogelkijkhut bij het Jaap Deensgat te gaan. De BB lag hier vlakbij, dus dat was geen probleem. Onderweg naar de hut kwamen we weer een paar leuke paddenstoelen tegen, terwijl we verderop Kolganzen en Goudplevieren zagen zitten. Helemaal in de verte bleek een Slechtvalk op een houtblok te staan. En vlak bij de hut stond een aardige hoeveelheid paarden, die daar ingezet worden als natuurlijke grasmaaiers.

Vanuit de vogelkijkhut zagen we dat de Slechtvalk van zijn plek was verjaagd door een Zeearend! Deze joekel van een vogel liet zich mooi zien door de telescoop: een lichte kop en witte staart, dus een volwassen dier. Een stuk dichterbij konden we nog genieten van een Watersnip en een Smient. Verder was het rustig aan vogels, dat zijn er daar wel eens meer. Toen was het de hoogste tijd om terug te lopen naar de auto, en de deelnemers weer af te zetten bij de B&B. Het was een leerzame en leuke middag geweest.

Waargenomen soorten

1  Grote Canadese Gans – Branta canadensis
2  Brandgans – Branta leucopsis
3  Grauwe Gans – Anser anser
4  Kolgans – Anser albifrons
5  Knobbelzwaan – Cygnus olor
6  Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
7  Bergeend – Tadorna tadorna 
8  Slobeend – Spatula clypeata
9  Krakeend – Mareca strepera
10  Smient – Mareca penelope
11  Wilde Eend – Anas platyrhynchos
12  Pijlstaart – Anas acuta
13  Wintertaling – Anas crecca
14  Tafeleend – Aythya ferina
15  Holenduif – Columba oenas
16  Houtduif – Columba palumbus
17  Meerkoet – Fulica atra
18  Fuut – Podiceps cristatus
19  Kievit – Vanellus vanellus
20  Goudplevier – Pluvialis apricaria
21  Bontbekplevier – Charadrius hiaticula
22  Wulp – Numenius arquata
23  Bonte Strandloper – Calidris alpina
24  Watersnip – Gallinago gallinago
25  Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
26  Stormmeeuw – Larus canus
27  Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
28  Aalscholver – Phalacrocorax carbo
29  Blauwe Reiger – Ardea cinerea
30  Grote Zilverreiger – Ardea alba
31  Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
32  Zeearend – Haliaeetus albicilla 
33  Buizerd – Buteo buteo
34  IJsvogel – Alcedo atthis
35  Torenvalk – Falco tinnunculus
36  Slechtvalk – Falco peregrinus
37  Gaai – Garrulus glandarius
38  Kauw – Coloeus monedula
39  Roek – Corvus frugilegus
40  Zwarte Kraai – Corvus corone
41  Baardman – Panurus biarmicus
42  Boerenzwaluw – Hirundo rustica
43  Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
44  Boomkruiper – Certhia brachydactyla
45  Spreeuw – Sturnus vulgaris
46  Roodborst – Erithacus rubecula
47  Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
48  Huismus – Passer domesticus
49  Witte Kwikstaart – Motacilla alba
50  Graspieper – Anthus pratensis
51  Putter – Carduelis carduelis