Vogelexcursie Lauwersmeer 8 juli 2020

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 8 juli 2020

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 8 juli 2020

Van 9.00-16.30 uur stond er vandaag een vogelexcursie Lauwersmeer op het programma voor twee personen uit de provincie Gelderland. Terwijl het in de rest van Nederland regende, was het in het Lauwersmeergebied prima weer om vogels te kijken: droog, 13-16 graden Celsius, windkracht 1-2 en na de bewolking zelfs nog de zon.

Heel veel Casarca’s en Lepelaars

De deelnemers stonden om 9.00 uur klaar bij de B&B, waar ze hadden overnacht. We reden naar het eerste punt: het Jaap Deensgat. Bij het uitstappen zong een Rietzanger er al op los en in het water stonden maar liefst 70 Lepelaars op een rij. Tussen de vele Krak- en Wilde Eenden stonden en zwommen ook tientallen Casarca’s. Deze enorme eendensoort viel direct op door de mooie oranje-bruine kleur. Ook liepen er heel veel Zwarte Ruiters en aardig wat Kemphanen rond en ontdekten we een Goudplevier. Ondertussen vlogen alle soorten zwaluwen ons om de oren, zelfs Oeverzwaluwen.

We liepen verder, keken even naar een dode Mol op het pad, en zagen in een kleiner plasje Bosruiters staan. Ook liepen er een paar Kleine Plevieren rond, en konden we een Blauwborst door de telescoop zien, hoewel hij zijn rug naar ons toegekeerd had, en de blauwe keel maar kort liet zien. De plaatselijke Snor liet zo nu en dan zijn zang horen, net als een Rietgors.

Naar de hut
Naar de hut

In de hut waren de jonge Boerenzwaluwen inmiddels uitgevlogen, al kwam er wel zo nu en dan weer eentje op het nest zitten. Vanuit de hut zagen we een vijftal Oeverlopers staan (witte komma voor de vleugel) en zat er een Kleine Karekiet vlak voor de hut in het riet. De Casarca’s waren nu nog beter te zien, dus daar werd volop van genoten (die kenden de deelnemers nog niet).

Casarca's (foto door Cor)
Casarca’s (foto door Cor)

Overlevingstactiek van jonge Meerkoet?

We liepen terug naar de auto’s en reden naar de volgende stop, waar we begonnen met koffie/thee en koek. Na een kort fotomoment bekeken we de vogels en ontdekten we een jonge Meerkoet die door een oudervogel steeds op de kop gepikt werd. Was hij (bijna) dood? Daar leek het wel op. Pas toen de adulte Meerkoet wegzwom kwam het jong ‘tot leven’ en zwom weg. Een overlevingstactiek van het jong die de eigen ouders kwijt was? In ieder geval heel bijzonder om te zien. Vanaf de uitkijktoren ontdekten we een Zwarte Zwaan. Weliswaar een exoot, maar toch leuk om te zien. Ook zagen we een Tafeleend en alweer een heleboel Casarca’s tussen de Aalscholvers staan. Ondertussen vlogen er een aantal Baardmannetjes heen en weer tussen het riet.

Steenlopers (foto door Cor)
Steenlopers (foto door Cor)

In de haven zaten de Steenlopers al op ons te wachten, leek het. Het was hoog water, dus ze zaten te rusten, net als de familie Scholekster. Na een broodje en een blik op Schiermonnikoog reden we de haven weer uit. Onderweg zagen we een ‘vreemde vogel’ zwemmen, wat een jonge Bergeend met een mank pootje bleek te zijn.

Bungelend Aalscholverjong en drukke Grauwe Franjepoten

We moesten even wachten om Friesland in te mogen: de brug was open. Bij de Aalscholverkolonie deden we een lugubere ontdekking. Onderaan één van de nesten hing een dood jong, hoog in de boom. Ook dat is de natuur.

Aan de ene kant van de Ezumakeeg, bij de heuvel, waren veel vogels te zien: Kluten, Grutto’s en in de verte Krombekstrandlopers. Ook waren er twee Grauwe Franjepoten heel druk op het wateroppervlak aan het pikken, op zoek naar voedsel. Boven het riet joeg een mannetje Bruine Kiekendief, die zich zelfs nog even door de telescoop liet bewonderen.

Juveniele Blauwborst en veel Atalanta’s

Aan de andere kant was het duidelijk rustiger met vogels. Erg leuk was een jonge (juveniele) Blauwborst, die op het paadje liep. Ook waren er in de verte wat Bonte Strandlopers te zien en vlogen er heel veel Atalanta’s rond de gele bloemen bij de restanten van de hut.

Atalanta
Atalanta

We sloten de excursie af met een korte wandeling, waarbij we een Roodborsttapuit zagen en ons concentreerden op vogelgeluiden (Zanglijster, Putter, Winterkoning). De deelnemers gaven aan dat de excursie boven verwachting was geweest, vooral vanwege het grote aantal steltlopers. Met een flink aantal nieuwe soorten in de pocket (lifers) reden ze terug naar de B&B. Het was een geslaagde dag geweest!

Mooi uitzicht in het Lauwersmeer
Mooi uitzicht in het Lauwersmeer

Waargenomen soorten

1 Grauwe Gans – Anser anser
2 Zwarte Zwaan – Cygnus atratus
3 Knobbelzwaan – Cygnus olor
4 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
5 Bergeend – Tadorna tadorna
6 Casarca – Tadorna ferruginea
7 Krakeend – Mareca strepera
8 Smient – Mareca penelope
9 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
10 Tafeleend – Aythya ferina
11 Kuifeend – Aythya fuligula
12 Gierzwaluw – Apus apus
13 Houtduif – Columba palumbus
14 Meerkoet – Fulica atra
15 Fuut – Podiceps cristatus
16 Scholekster – Haematopus ostralegus
17 Kluut – Recurvirostra avosetta
18 Kievit – Vanellus vanellus
19 Goudplevier – Pluvialis apricaria
20 Bontbekplevier – Charadrius hiaticula
21 Kleine Plevier – Charadrius dubius
22 Grutto – Limosa limosa
23 Steenloper – Arenaria interpres
24 Kemphaan – Calidris pugnax
25 Krombekstrandloper – Calidris ferruginea
26 Grauwe Franjepoot – Phalaropus lobatus
27 Oeverloper – Actitis hypoleucos
28 Tureluur – Tringa totanus
29 Bosruiter – Tringa glareola
30 Zwarte Ruiter – Tringa erythropus
31 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
32 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
33 Zilvermeeuw – Larus argentatus
34 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
35 Visdief – Sterna hirundo
36 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
37 Lepelaar – Platalea leucorodia
38 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
39 Grote Zilverreiger – Ardea alba
40 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
41 Buizerd – Buteo buteo
42 Kauw – Coloeus monedula
43 Zwarte Kraai – Corvus corone
44 Koolmees – Parus major
45 Baardman – Panurus biarmicus
46 Oeverzwaluw – Riparia riparia
47 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
48 Huiszwaluw – Delichon urbicum
49 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
50 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
51 Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus
52 Snor – Locustella luscinioides
53 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
54 Spreeuw – Sturnus vulgaris
55 Merel – Turdus merula
56 Zanglijster – Turdus philomelos
57 Blauwborst – Luscinia svecica
58 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
59 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
60 Graspieper – Anthus pratensis
61 Kneu – Linaria cannabina
62 Putter – Carduelis carduelis
63 Rietgors – Emberiza schoeniclus