Vogelexcursie Lauwersmeer 9 oktober 2022

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 9-10-22

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 9 oktober 2022.

Twee natuurliefhebbers uit België verbleven een paar dagen in het Noorden van Nederland en hadden van 9.30-13.00 uur een excursie Lauwersmeer geboekt. Zij waren nog niet eerder in het gebied geweest. Het was een prachtige dag voor een vogelexcursie: 7-14°C, windkracht 2-3 en een stralend zonnetje.

Heel veel Baardmannetjes en een Waterral in het riet

De deelnemers werden opgehaald bij B&B D’Olle Pastorie en vandaar reden we naar het Jaap Deensgat. Zodra we uitstapten klonk het ‘gepling’ van de Baardmannetjes al om ons heen. Deze vogels vlogen heen en weer boven het riet en gingen regelmatig even boven in een rietstengel zitten. Nadat de nodige foto’s gemaakt waren, liepen we richting de vogelkijkhut. We zagen dat er veel vogels in en bij het water stonden: Kokmeeuw, Smient, Wintertaling, Grote Zilverreiger, Blauwe Reiger en Grote Mantelmeeuw. In het rietkraagje langs het pad zat ondertussen een Roodborsttapuit en een Rietgors. Er kwamen steeds groepjes Brandganzen aanvliegen en ook zagen we een Bruine Kiekendief jagen.

We keken even in de hut, en liepen daarna naar het uitkijkheuveltje. Achterin de plas scharrelde een Waterral door de rietkraag, die zich door de telescoop liet zien. Daarna liepen we terug naar de auto en reden we naar het volgende punt.

De eerste Zeearend

We stapten uit bij de uitkijktoren en één van de deelnemers zag een Zeearend vliegen. Deze verdween echter al snel achter het riet. Toen we de toren op klommen ontdekten we de Zeearend echter weer, zittend in het gras. We namen de tijd om te kijken of dit jonge dier nog opvloog, en genoten ondertussen even van een kop koffie met notenkoek. Ook keken we even naar andere soorten: Krakeend, Kuifeend, Wilde Eend en Pijlstaart. De Zeearend ging op een paaltje zitten, maar meer activiteit was er niet te bespeuren, dus besloten we toch maar verder te gaan.

Nog twee Zeearenden en een Cetti’s Zanger

Omdat de deelnemers aangaven dat ze roofvogels hoog op het verlanglijstje hadden staan, reden we naar het Ballastplaatbos en liepen we naar het uitkijkpunt bij Achter de Zwarten. In de verte zagen we een roofvogel wat mogelijk een Visarend was, maar hij dook te snel weg achter de bomen om het met zekerheid te kunnen vaststellen. Vanaf de uitkijktoren vonden we een zittende jonge Zeearend in het gras en even later kwam nummer twee ook aanvliegen. Er werden wat Zwarte Kraaien door hen weggejaagd, maar verder bleven ze rustig zitten.

Toen we terug liepen naar de auto hoorden we verschillende vogels in de struiken zingen: Roodborst, Winterkoning en jawel, een Cetti’s Zanger! Leuk, die hoor je hier niet zo vaak. Ook vloog er een Grote Bonte Specht over.

We reden nog even via een bosje waar een dag eerder een Bladkoning gehoord was, maar hoorden deze nu helaas niet. Naast de roep van een Vink was het er stil…

Geen Bladkoning vandaag
Geen Bladkoning vandaag

We sloegen vandaag de haven over en stopten bij de sluizen, om even over zee te kijken. Op de rand van het water stonden Zilvermeeuwen te slapen en scharrelde een Scholekster rond. Er waren geen Eiders te zien, wel kwamen er twee Steenlopers aanvliegen. Daarna was het tijd om Friesland in te rijden voor de laatste stop.

De vierde Zeearend bij Ezumakeeg

Via Ezumazijl (met gemaal en oude sluisje) kwamen we bij Ezumakeeg terecht. Daar zagen we een Reebokje in het land staan, die even op de foto werd gezet. Daarna waren de vogels weer aan de beurt. Vanaf de uitkijkheuvel werden we door omstanders direct attent gemaakt op een Zeearend die in de verte vloog. Alweer geen adult dier, was het één van de dieren die we eerder hadden gezien, vandaag? Daarnaast zagen we Kluten, Grutto’s en veel Goudplevieren tussen de Kieviten. Ook hier weer meerdere soorten eenden en Baardmannetjes.

Het was inmiddels tijd om de deelnemers weer naar de B&B te brengen. Onderweg zagen we nog meerdere Buizerds en een Torenvalk vliegen. En toen we voor de brug in Zoutkamp moesten wachten, maakten we even van de gelegenheid gebruik om aan de andere kant van de dijk te kijken. Hier zagen we o.a. een Grote Canadese Gans, voordat we weer verder reden.

Bij de B&B aangekomen gaven de deelnemers aan dat ze van de excursie hadden genoten, en zeker weer eens naar het gebied terug wilden komen.

Waargenomen soorten

1 Grote Canadese Gans – Branta canadensis
2 Brandgans – Branta leucopsis
3 Grauwe Gans – Anser anser
4 Knobbelzwaan – Cygnus olor
5 Bergeend – Tadorna tadorna
6 Krakeend – Mareca strepera
7 Smient – Mareca penelope
8 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
9 Pijlstaart – Anas acuta
10 Wintertaling – Anas crecca
11 Kuifeend – Aythya fuligula
12 Waterral – Rallus aquaticus
13 Scholekster – Haematopus ostralegus
14 Kluut – Recurvirostra avosetta
15 Kievit – Vanellus vanellus
16 Goudplevier – Pluvialis apricaria
17 Grutto – Limosa limosa
18 Steenloper – Arenaria interpres
19 Bonte Strandloper – Calidris alpina
20 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
21 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
22 Zilvermeeuw – Larus argentatus
23 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
24 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
25 Grote Zilverreiger – Ardea alba
26 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
27 Zeearend – Haliaeetus albicilla
28 Buizerd – Buteo buteo
29 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
30 Torenvalk – Falco tinnunculus
31 Ekster – Pica pica
32 Kauw – Coloeus monedula
33 Zwarte Kraai – Corvus corone
34 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
35 Baardman – Panurus biarmicus
36 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
37 Cetti’s Zanger – Cettia cetti
38 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
39 Spreeuw – Sturnus vulgaris
40 Roodborst – Erithacus rubecula
41 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
42 Huismus – Passer domesticus
43 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
44 Graspieper – Anthus pratensis
45 Vink – Fringilla coelebs
46 Rietgors – Emberiza schoeniclus