Vogelexcursie Lauwersmeer 11 en 12 januari 2020

Verslag privé vogelexcursie Lauwersmeer op 11 en 12 januari 2020

Verslag privé vogelexcursie Lauwersmeer op 11 en 12 januari 2020

Dit weekend waren de beide middagen van 12.00-15.30 uur geboekt door een aardig(e) ervaren vogelliefhebster uit de Randstad. Zij verbleef in de B&B D’Olle Pastorie in Vierhuizen. Het Lauwersmeer gebied was onbekend terrein voor haar, en ze hoopte wat leuke foto’s te kunnen maken. Beide dagen stond er een behoorlijke wind, kracht 6. Op zaterdag was het 6 °C en droog, zondags regende het en was het ca. 8 °C.

Zaterdag: de dag van een Vos, Slechtvalken en veel soorten eenden

Vanaf de B&B reden we naar de Kollumerpomp. Het eerste wat we zagen was een Vos, die vlak voor de heuvel langs liep. Op het water waren Wilde Zwaan en Kleine Zwaan naast elkaar te zien door de telescoop, en kregen we de eerste eendensoorten in beeld. Vanaf de uitkijkheuvel zagen we Nonnetjes en Wintertaling drijven en was er een paartje Slechtvalken aan het jagen. Ook één van de Slechtvalken liet zich even bekijken door de telescoop. Na het gekrijs van een Waterral liepen we terug naar de auto en reden we naar de Ezumakeeg. Onderweg keken we nog even bij het wintervoedselveldje en even verderop zagen we drie soorten meeuwen en een aantal Torenvalken.

Bergeenden bij Ezumakeeg
Bergeenden bij Ezumakeeg

Op de weg naar de Keeg (hoogste punt) zagen we 15 Reeën in het veld staan en 4 Buizerden jagen. De hut bleek een verfrissende ervaring, maar bood wel een mooi uitzicht op de Pijlstaarten, Brilduikers, Tafeleenden en een Ruigpootbuizerd. Na de koffie/thee en koek reden we naar de andere kant. Vanaf de uitkijkheuvel zagen we Slobeenden en nog veel meer Pijlstaarten.

Haven Lauwersoog
Haven Lauwersoog

Via een sanitaire stop en een korte speurtocht naar de Roodhalsfuut bij Oostmahorn gingen we door naar de haven van Lauwersoog. Onderweg naar de haven vonden we Rotganzen in het land en even verderop de Brandganzen en Kolganzen. In de haven was het laag water, en stonden Wulp, Scholekster en Tureluur naar eten te zoeken. Daarna was het tijd om terug te rijden naar de B&B. Vanwege de stevige wind hadden de kleinere vogels zich verscholen gehouden in het riet, dus die hoopten we morgen meer te zien.

Zondag: Zeearend, Roodhalsfuut en Blauwe Kiek

Deelneemster in actie
Deelneemster in actie

Vandaag bleek het net zo stevig te waaien als gisteren, en het regende behoorlijk. Op verzoek van de deelneemster zouden we wat meer vanuit de auto gaan vogels kijken. Vlakbij de B&B was een dag eerder een Bonte Kraai gemeld, die we al snel vonden, 2 km dichterbij dan verwacht. Daarna reden we langs het Lauwersmeer en zagen Brilduikers van dichtbij. De Pestvogels zaten helaas niet meer bij Robbenoort, er zaten wel wat andere vogels op het park, die de deelneemster zelf ook regelmatig in de tuin had. Vanaf de dijk waren vooral hoge golven te zien, geen drijvende vogels en de Kramsvogels vlogen net te snel weer diep in de struiken om goed gezien te worden . Een grote groep Vinken liet zich wel goed zien. In de haven liepen de Steenlopers bijna voor de auto langs, dus die leenden zich mooi voor de foto. Even verderop liet, naast een Gewone Zeehond, ook de Roodhalsfuut zich nog zien. Daarna was het even tijd voor een sanitaire stop met een kop warme drank en wat lekkers.

Op verzoek van de deelneemster gingen we nogmaals naar de hut bij Ezumakeeg. Op weg er naar toe ontdekten we een Grote Zaagbek, die we al even gezocht hadden. Na de Pijlstaart-foto’s vanuit de hut zagen we een Zeearend op het land zitten. Ver weg weliswaar, maar herkenbaar door de telescoop. Daarna reden we nog even naar een uitzichtpunt over de kwelder, waar we een Kleine Zilverreiger zagen vliegen, en we sloten de excursie af met een vrouwtje Blauwe Kiekendief, die zich nog even goed liet zien. Ondanks de regen hadden we een fijne middag gehad, met nog een aantal leuke soorten erbij ten opzichte van gisteren.

Waargenomen soorten

1  Rotgans – Branta bernicla 
2  Brandgans – Branta leucopsis 
3  Grauwe Gans – Anser anser 
4  Kolgans – Anser albifrons 
5  Knobbelzwaan – Cygnus olor 
6  Kleine Zwaan – Cygnus columbianus bewickii 
7  Wilde Zwaan – Cygnus cygnus 
8  Bergeend – Tadorna tadorna 
9  Slobeend – Spatula clypeata 
10  Krakeend – Mareca strepera 
11  Smient – Mareca penelope 
12  Wilde Eend – Anas platyrhynchos 
13  Pijlstaart – Anas acuta 
14  Wintertaling – Anas crecca 
15  Tafeleend – Aythya ferina 
16  Kuifeend – Aythya fuligula 
17  Brilduiker – Bucephala clangula 
18  Nonnetje – Mergellus albellus 
19  Grote Zaagbek – Mergus merganser 
20  Houtduif – Columba palumbus 
21  Waterral – Rallus aquaticus 
22  Meerkoet – Fulica atra 
23  Roodhalsfuut – Podiceps grisegena 
24  Fuut – Podiceps cristatus 
25  Scholekster – Haematopus ostralegus 
26  Kievit – Vanellus vanellus 
27  Wulp – Numenius arquata 
28  Steenloper – Arenaria interpres 
29  Tureluur – Tringa totanus 
30  Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus 
31  Stormmeeuw – Larus canus 
32  Grote Mantelmeeuw – Larus marinus 
33  Zilvermeeuw – Larus argentatus 
34  Aalscholver – Phalacrocorax carbo 
35  Blauwe Reiger – Ardea cinerea 
36  Grote Zilverreiger – Ardea alba 
37  Kleine Zilverreiger – Egretta garzetta 
38  Blauwe Kiekendief – Circus cyaneus 
39  Zeearend – Haliaeetus albicilla 
40  Ruigpootbuizerd – Buteo lagopus 
41  Buizerd – Buteo buteo 
42  Grote Bonte Specht – Dendrocopos major 
43  Torenvalk – Falco tinnunculus 
44  Slechtvalk – Falco peregrinus 
45  Ekster – Pica pica 
46  Kauw – Coloeus monedula 
47  Zwarte Kraai – Corvus corone 
48  Bonte Kraai – Corvus cornix 
49  Pimpelmees – Cyanistes caeruleus 
50  Koolmees – Parus major 
51  Winterkoning – Troglodytes troglodytes 
52  Spreeuw – Sturnus vulgaris 
53  Merel – Turdus merula 
54  Huismus – Passer domesticus 
55  Ringmus – Passer montanus 
56  Vink – Fringilla coelebs 

Waargenomen soorten zoogdieren:
Gewone Zeehond
Ree (15)
Vos