Vogelexcursie Lauwersmeer 12 augustus 2020

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 12 augustus 2020

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 12 augustus 2020

Een viertal personen uit de provincie Utrecht wilden graag het Lauwersmeer verkennen. Twee volwassenen en twee kinderen (10 en 12 jaar) stonden deze stralende woensdag om 9.00 uur klaar om de leenkijkers om te doen en naar vogels te zoeken. Het beloofde weer een warme dag te worden, oplopend naar 31 graden Celsius. Er was geen wolkje te bekennen en met windkracht 2 was het heerlijk rustig weer.

Jagende Reuzenstern en Slechtvalk

Eerst gingen we de oranje/bruine eenden zoeken: de Casarca’s. Die waren snel gevonden tussen de honderden Grauwe ganzen. Ook een Bruine Kiekendief liet zich mooi zien. Met Lepelaars, Huiszwaluwen en Goudplevieren in de kijker liepen we rustig naar de vogelkijkhut. Onderweg zagen we ook nog een Gele Kwikstaart, Rietzanger en een Rietgors, en een Kneu liet zich ook door de telescoop mooi zien. Voor de kinderen stond het riet langs het pad iets aan de hoge kant, dus die hadden iets minder te zien.

In een slikkig stukje vonden we Bosruiter en Oeverloper. Vanuit de hut zagen we een aantal Watersnippen, terwijl de Boerenzwaluwen af en aan vlogen langs onze hoofden.

We liepen het pad terug en zagen boven het water een Reuzenstern jagen. Plotseling vlogen alle kleinere vogels de lucht in, en kwam een Slechtvalk aanvliegen, op jacht naar iets lekkers. We liepen verder en reden daarna naar de volgende plek.

Koeien zoeken verkoeling

Hier werd er een korte pauze met koffie, fris en koek gehouden, voordat we het ‘Blok’ op klommen. We zagen een paar eendensoorten en een jagende Visdief. De koeien in het gebied hadden het goed bekeken: die stonden met de poten in het water om wat verkoeling te zoeken.

Blik op de boot naar Schier

Via de toeristische route reden we naar de haven. Het was laag water, en langs de waterlijn stonden enkele Tureluurs. De Steenlopers waren ergens anders eten aan het zoeken, helaas. Wel zaten er meerdere Zilvermeeuwen en een Scholekster en kon ook hier een fotomoment worden benut. De kinderen vonden dat de volwassenen nu aan de beurt waren ! Bovendien werd er even gekeken naar de veerboot naar Schiermonnikoog, daar hadden de deelnemers een dag eerder nog op gezeten.

Fotomoment
Fotomoment

Plevieren in meerdere soorten en maten

We reden naar het laatste punt van de excursie: Ezumakeeg-Noord. Hier genoten de deelnemers van het uitzicht en van de aanwezige Kluten, Kemphanen, jonge Bontbekplevier en Kleine Strandloper. Ook een jonge Kleine Plevier liet zich op afstand door de telescoop nog bekijken. Daarna was het tijd om afscheid te nemen. De deelnemers gaven aan van de excursie te hebben genoten, en verbaasd te zijn over het grote aantal soorten vogels dat ze hadden gezien.

Waargenomen soorten

1 Brandgans – Branta leucopsis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Knobbelzwaan – Cygnus olor
4 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
5 Bergeend – Tadorna tadorna
6 Casarca – Tadorna ferruginea
7 Slobeend – Spatula clypeata
8 Krakeend – Mareca strepera
9 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
10 Wintertaling – Anas crecca
11 Tafeleend – Aythya ferina
12 Kuifeend – Aythya fuligula
13 Meerkoet – Fulica atra
14 Fuut – Podiceps cristatus
15 Scholekster – Haematopus ostralegus
16 Kluut – Recurvirostra avosetta
17 Kievit – Vanellus vanellus
18 Goudplevier – Pluvialis apricaria
19 Bontbekplevier – Charadrius hiaticula
20 Kleine Plevier – Charadrius dubius
21 Grutto – Limosa limosa
22 Kemphaan – Calidris pugnax
23 Kleine Strandloper – Calidris minuta
24 Watersnip – Gallinago gallinago
25 Oeverloper – Actitis hypoleucos
26 Tureluur – Tringa totanus
27 Bosruiter – Tringa glareola
28 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
29 Stormmeeuw – Larus canus
30 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
31 Zilvermeeuw – Larus argentatus
32 Reuzenstern – Hydroprogne caspia
33 Visdief – Sterna hirundo
34 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
35 Lepelaar – Platalea leucorodia
36 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
37 Grote Zilverreiger – Ardea alba
38 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
39 Slechtvalk – Falco peregrinus
40 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
41 Huiszwaluw – Delichon urbicum
42 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
43 Spreeuw – Sturnus vulgaris
44 Gele Kwikstaart – Motacilla flava
45 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
46 Graspieper – Anthus pratensis
47 Kneu – Linaria cannabina
48 Putter – Carduelis carduelis
49 Rietgors – Emberiza schoeniclus